186031 HGS2186031 HGS1186031 HGS3186031 HGS6

Husbygårdsskolan – en stolt skola

På Husbygårdsskolan i Husby pågår just nu en satsning på lågaffektivt bemötande, positiv bekräftelse och anpassningar i undervisningen. Tre komponenter som tillsammans med ett sammansvetsat arbetslag bidrar till ett bättre klimat och högre måluppfyllelse på skolan.

Personal på Husbygårdsskolan har valt sin arbetsplats utifrån att de vill göra skillnad. Sedan Magnus Duvnäs tillträdde som rektor för över två år sedan har det organiserats arbetslag för varje årskurs och en gemensam riktlinje för hur de ska bemöta eleverna har utformats.


– Jag har bra tidigare erfarenhet av att arbeta med positiv bekräftelse i skolmiljö. Fokus förflyttas från att leta efter fel, till att leta efter rätt, som eleverna gör. Det framkommer fortfarande situationer där det blir fel, men då ska minimalt med tid ägnas åt felet och fokus därefter riktas framåt. Vad kan vi göra för att det ska bli rätt nästa gång, samt vilket stöd behöver eleven för att nå dit. 


Husbygårdsskolan i Husby är en F–9–skola med en verksamhet som är uppdelad i två skolhus med ett starkt samarbete dem emellan. Skolans pedagoger arbetar aktivt för att skapa en miljö med trygghet och studiero. Skolan har genomfört fortbildning i ett lågaffektivt bemötande.  Magnus menar att affekt smittar. Att det inte är gynnsamt för situationen om du agerar hetsigt eller respektlös, eftersom du oftast får samma bemötande tillbaka. För att få till en bra utveckling behöver därför hela arbetslaget ha ett liknande förhållningssätt samt jobba med omtanke och skapa bra relationer.


186031 HGS4


– Från årskurs två har vi ett trelärarsystem. Vilket innebär att det finns tre lärare, samt flera fritidspedagoger per två klasser. Vi jobbar utifrån perspektivet att alla elever ska bli sedda samt ges de individuella förutsättningar som behövs för att nå sin fulla potential. Vi jobbar aktivt för att vara i framkant digitalt, och våra elever har tillgång till iPads i undervisningen, från årkurs 3-9 ”en till en”.


För att på ett bra sätt klara av sina studier behöver hjärnan syresättas, något som även forskning påvisar. Det har därför blivit en naturlig del i skolan med mycket fysisk rörelse. Förra året genom satsningen morgonpuls, och i år genom energipass. Skolan ger eleverna goda livsstilsvanor och förbättrade studieresultat. Husbygårdsskolan vill vara det naturliga skolvalet i Husby.


– Jag vill att när våra elever går vidare i sina liv och ställs inför svåra situationer så ska de kunna titta tillbaka på sin tid på Husbygårdsskolan och känna att här gjorde de någonting bra. Att det i skolan fanns många människor som såg att ”jag är en bra person”. Vi är stolta över våra elever, vår skola och den glädje som finns här. 

Läs mer...

2018-11-19 16:15

194024 T1

Marknadsplats för giggare inom tech

Artikel Tingent kopplar frilansande och passionerade konsulter inom techsektorn till drömpositioner. På kundkontot finns bland andra Spotify, Klarna, Tink, Tobii och Mojang.
194084 WBT1

Med konsten som drivkraft

Artikel I Allatorp strax utanför Karlskrona har Gerry Ritthagen sin tatueringsstudio Wild Bull Tattoo Art. Han är en riktigt konstnärssjäl som verkligen brinner för sitt yrke.

  Faktaruta

  Spår-bild

  Podcasten Spår

  Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

  __MG_9672

  Från förort till finrum

  Bröderna Güven driver stans bästa krogar

  _Skincity-pressbild

  Eldsjälen bakom skönhetsimperiet

  Professionell hudvård online

  Arkiv