186009 A1

Experter på framgångsrika förändringsprocesser

AS3 Transition är ett karriärrådgivningsföretag ledande i Norden inom job transition management. Som specialister på bland annat rådgivning och coaching fungerar konsulterna från AS3 som aktiva samarbetspartners och bollplank till sina uppdragsgivare på den ofta utmanande resan som det innebär att ta en verksamhet genom en förändringsprocess.

Alla företagsledare är alldeles säkert medvetna om att förändringar och omorganisationer på arbetsplatser är komplicerade och utmanande. Dock är det kanske inte alla som känner till vilka enorma konsekvenser en misslyckad förändringsprocess. Undersökningar visar att endast är 30 procent av de företag som genomfört en förändring av något slag i efterhand uppfattar process och resultat som framgångsrika.  För sent inser man hur komplicerat det är att genomföra förändring och hur kostsam den ofta blir i form av bland annat kapacitet, produktion och medarbetare.


– Redan i den stund man informerar sina medarbetare om att omställningar är på gång börjar ett enormt produktbortfall, vilket är en helt naturlig konsekvens av den oro som ovisshet inför på vilket sätt man kommer att drabbas personligen av omställningen, berättar Katarina Moberg som är CEO på AS3 Svenska AB.


AS3 särskiljer sig från andra managementbolag genom bland annat det praktiska arbetssätt företaget tillämpar. Man deltar aktivt i processen och fokuserar på den mänskliga aspekten av förändringar.


– Genom att ge rätt information till medarbetare, låta dem vara delaktiga och hela tiden hålla dem uppdaterade stillar man oro och kan på så sätt genomföra förändringsprocessen utan produktionsbortfall, förklarar Katarina.


Hon betonar vidare vikten av att våga hålla de obekväma samtalen och inser hur viktigt det är att finnas närvarande för att kunna svara på medarbetares frågor.


AS3 har fyra verksamhetsområden vilka är omställning, förändringsledning, karriärfrågor samt stress och välmående.  Inom dessa områden ingår bland annat dialogträning, ledarskaps- och medarbetarträning samt outplacement-program.


– Sedan 1989 har över 80 000 chefer och medarbetare i Norden hittat nya jobb genom våra karriärrådgivnings- och outplacement-program, berättar Katarina.


AS3 Svenska AB har 50 medarbetare i Sverige och har fasta kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kunderna finns över hela Sverige och inom alla branscher.


– Det som utmärker oss lite extra är vårt engagemang. Vi brinner för att hjälpa företag att växa sig igenom förändringar, avslutar Katarina. Och vårt motto är: ”Vi är där”!

Läs mer...

2018-10-18 10:15

__IOS_Webb_ny_ny

Snart klipper vi kabeln

Artikel Samtidigt som de fasta kostnaderna för elnätet stiger så sjunker investeringskostnaderna för den som vill producera sin egen el. Hur stor del av ditt elbehov kan du producera?
 

Hantverksrosteri

Artikel Grunden till ett riktigt gott kaffe ligger i kaffebönor som odlats med passion, kunskap och omsorg, för att sedan rostas, bryggas och drickas – med samma passion.
__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

naim 4

Superdeisgnern Naim Josefi

Skapar magi.

____Sandra4_SV

Sandra vann kampen mot cancern

Nu vill hon stötta andra

Arkiv