174033 AG2174033 AG4Agruppen1agruppen2

Kemiskt beroende är förnekelsens sjukdom

Beroende är en skoningslös sjukdom som leder till ett ofattbart lidande - för den drabbade liksom anhöriga. Kemiskt beroende pratar man allt mer om i dag och syftar till beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Hos A-gruppen Partners AB finns professionell hjälp att få för alla som drabbas.

A-gruppen Partners startades av alkohol- och drogterapeuten Peder Sundquist.


– Egen erfarenhet är den bästa utbildning man kan ha när man ska hjälpa andra, säger Peder men som samtidigt betonar vikten av formell utbildning. 


174033 AG1


– Beroende är en obotlig men behandlingsbar sjukdom, säger Peder. 


Återfall i drickande och drogande är inte ovanligt då den som har beroendesjukdomen inte gör det som behövs – en personlighets förändring – utan tror att allt faller på plats så fort man slutar. Men, man behöver se över sina beteenden, attityder och karaktärsdrag. Och för den beroende är det inte alltid enkelt att se eller förstå det själv. 


Det är inte ovanligt att man bygger upp ett förakt mot sig själv och känner en fruktansvärd skuld och skam mot sina nära och kära liksom arbetskamrater och vänner. Något som också drabbade Peder innan han för snart 16 år sedan sade adjö till flaskan och drogerna - för gott.   


– Jag tog fem återfall innan jag insåg att det var jag som var huvudpersonen i min egen process, säger han samtidigt som han understryker att han för resten av sitt liv måste göra allt som står i sin makt för att inte sätta sig i situationer som kan leda till att han börja använda alkohol och droger igen. 


En person som sett Peders kamp på nära håll är sambon Louise Lindell:


 – Jag träffade Peder när han hade varit nykter och drogfri i fyra år och såg hur han led av de konsekvenser som ofta följer av ett långvarigt missbruk och beroende.


Peder vågade inte åka kollektivt, hade ett lynnigt humör och blev oerhört upprörd över sådant som vi andra knappt noterar som problem. Blev nedstämd periodvis och upplevde ofta oro.


– Vi arbetade mycket tillsammans med värdeskalor för att komma tillrätta med humöret och vi åkte tunnelbana ihop. Idag älskar Peder att åka kollektivt, humöret är mer stabilt och nedstämdheten finns inte längre, fortsätter Louise.


174033 AG3


Samhället har ett ansvar 


För arbetsgivare och samhället i stort innebär beroendesjukdomar stora ekonomiska förluster. Eftersom kemiskt beroende klassas som en sjukdom har arbetsgivare ett lagstadgat rehabiliteringsansvar. Ett ansvar som för de allra flesta företagare är svårt att axla. 


– Beroendesjukdomar är ett känsligt och obekvämt ämne och arbetsgivare saknar ofta redskap och kunskap för hur de ska bemöta anställda med misstänkt problematik, säger Peder. 


A-gruppens affärsidé är att hjälpa dig som arbetsgivare med handledning, rådgivning och coaching när det gäller alkohol, drog -och läkemedelsproblematik. De tar ansvar för hela processen som leder till en bra arbetsmiljö, spar pengar och räddar människoliv. 


I dag erbjuder A-gruppen ett antal färdiga produkter och tjänster så som Trygghetsavtal, utbildning, webbinarium, föreläsningar, grupp- och enskild terapi och så Rehab-Mauritius.


Trygghetsavtalet kan sägas fungera som en försäkring vars yttersta syfte är att hjälpa företagsledare att tidigt (när missbruket ännu inte lett till beroende) bemöta och erbjuda sina anställda en hjälp och på den vägen uppfylla sitt rehabiliteringsansvar. 


Som arbetsgivare kan man genom att delta i den utbildningsprocess som A-gruppen erbjuder skapa en god arbetsmiljö, hålla kostnader för långvariga sjukskrivningar och dyra behandlingskostnader på en låg nivå och inte minst bidra till att rädda människoliv. Att blunda för problemen leder sålunda till förödande konsekvenser. 


– Alkohol- och drogberoende är inget litet problem. Man räknar med att minst 10 procent av Sveriges vuxna befolkning är drabbade. Runt en beroendeperson är 4–17 personer påverkade och drabbade som nära anhörig, vän eller arbetskamrat, säger Peder. 
Rehab-Mauritius är en unik produkt som A-gruppen tagit fram. Rehab-Mauritius riktar sig till personer som utvecklat ett skadligt alkohol, drog och/eller läkemedelsanvändande, personer som kräver diskretion och har svårt att söka hjälp offentligt. De vill vara lite ”undercover” med sin problematik. 


Rehab-Mauritius innebär att man tecknar ett avtal om att vara i rehabbehandling. Behandlingen består av två alternativa program, ett lågintensivt och ett högintensivt. För mer information om A-gruppen samt deras produkter och tjänster: läs mer på www.agruppenpartners.se.


Obs! Missbruk och beroende är inte samma sak. Däremot kan missbruk leda till beroende!

Läs mer...

2017-08-07 14:15

192056 GFN4

Må bäst i Danderyd

Artikel Du behöver bara ta dig till en plats i Danderyd för att ta ett helhetsgrepp om din hälsa och livsstil. MåBra Hälsa och Good Food erbjuder det du behöver för att må ditt allra bästa.
192029 ÖTA1

Närproducerad hållbar inredning för alla.

Artikel En trivsam miljö ger ett ökat välmående. Vackra tapeter och tyger är en välgörande investering.

  Faktaruta

  • A-gruppen Partners AB
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
   Ekehjelmstorget 4
   118 54 Stockholm
  • Telefon: 0727 - 33 69 36
  Welcome Webb3

  Welcome App

  Digitaliserad integration

  __ProgrammeraMera2016KarinNygards2

  Digitalisera skolan

  Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

  _Skincity-pressbild

  Eldsjälen bakom skönhetsimperiet

  Professionell hudvård online

  Arkiv