183021 AS1

Advokatfirman Stranding – rätten till en försvarare

Advokat Anna-Kajsa Stranding Dalhman driver Advokatfirman Stranding i Uppsala sedan 2016. Tidigare har Anna-Kajsa Stranding Dahlman arbetat som anställd på advokatbyrå, bland annat hos advokat Leif Ericksson. Hon arbetar huvudsakligen med brottmål som försvarare och målsägandebiträde, samt tvångslagsstiftningsmål, socialrättsliga mål och vårdnadstvister.

 – Brottmålsprocessen är väldigt intressant att jobba med, den passar mig bra, berättar Anna-Kajsa. Jag arbetar ju både som advokat och målsägandebiträde, vilket ger värdefulla och nyttiga erfarenheter då det är två helt olika roller. Oavsett vilken sida jag befinner mig på är det viktigt att tänka det är finns en människa i var ände av varje rättsmål. Som försvarare handlar det om att vända på varje sten som finns för att fullgöra sitt uppdrag som försvarare. Det är spännande och lite som ett detektivarbete. 


På firman finns också Paul Wägner, verksam som bland annat målsägandebiträde och rättegångsbiträde inom de olika rättsområden som firman företräder. 


– Vi kompletterar varandra bra och jag uppskattar den hjälp jag får av Paul. Paul kommer att bli en lysande försvarsadvokat, säger Anna-Kajsa.


I sin närhet har hon även advokat Leif Ericksson, en stor inspirationskälla, som hon både hjälpt i mål och också lärt sig mycket av. 


Om vårdnadstvister och umgängestvister berättar Anna-Kajsa att de ofta blir väldigt infekterade och hon upplever att de här klienterna är i stort behov av hjälp. Att hon kan kliva in och utkristallisera vad det egentligen handlar om och verkligen tillgodose barnets intresse.  


– Min roll som försvarare är att vara ett med klienten, förklarar Anna-Kajsa vidare. Klienten skall känna fullt förtroende för mig. Det är vi som jobbar för att utforma försvaret, inte jag ensam. En advokat befinner sig inte enbart i domstol för att försvara sin klient. Det är väldigt mycket jobb utanför rätten. Det vi kallar för kurativ verksamhet. Mina klienter behöver stöttning och ofta är jag den enda kontakt de har med omvärlden. När klienten erkänner ett brott arbetar jag intensivt med påföljden. Ibland är det bästa alternativet skyddstillsyn och vård istället för fängelse. Hon avslutar med att poängtera: 


– I en rättsstat handlar det inte om att advokaten försvarar brott – ingen skall dock dömas om det inte är ställt utom allt rimligt tvivel att han/hon är skyldig. 

Läs mer...

2018-04-19 10:45

186032 NS1

Varje elev ska lyckas

Artikel Nybohovsskolan är en liten skola som funnits sedan tidigt 1960-tal. Den ligger ljuvligt belägen uppe på en höjd i Liljeholmen, söder om Stockholm. En arkitektritad skola med ett fantastiskt ljusinsläpp....
186010 CO4

En seriös tandläkare har luppglasögon

Artikel Gränserna mellan vad som är estetisk tandvård och kosmetisk tandvård har suddats ut. Tandblekning, tandreglering, tandimplantat och skalfasader. Lika delar funktion och utseende.

Faktaruta

  • Advokatfirman Stranding
  • E-post
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
    Smedgränd 2 B
    753 20 Uppsala
  • Telefon: 018-50 15 20
Marre1_webb

Mästerfrisören Marre

Har aldrig en dålig dag

_Skincity-pressbild

Eldsjälen bakom skönhetsimperiet

Professionell hudvård online

Welcome Webb3

Welcome App

Digitaliserad integration

Arkiv