183021 AS1

Advokatfirman Stranding – rätten till en försvarare

Advokat Anna-Kajsa Stranding Dalhman driver Advokatfirman Stranding i Uppsala sedan 2016. Tidigare har Anna-Kajsa Stranding Dahlman arbetat som anställd på advokatbyrå, bland annat hos advokat Leif Ericksson. Hon arbetar huvudsakligen med brottmål som försvarare och målsägandebiträde, samt tvångslagsstiftningsmål, socialrättsliga mål och vårdnadstvister.

 – Brottmålsprocessen är väldigt intressant att jobba med, den passar mig bra, berättar Anna-Kajsa. Jag arbetar ju både som advokat och målsägandebiträde, vilket ger värdefulla och nyttiga erfarenheter då det är två helt olika roller. Oavsett vilken sida jag befinner mig på är det viktigt att tänka det är finns en människa i var ände av varje rättsmål. Som försvarare handlar det om att vända på varje sten som finns för att fullgöra sitt uppdrag som försvarare. Det är spännande och lite som ett detektivarbete. 


På firman finns också Paul Wägner, verksam som bland annat målsägandebiträde och rättegångsbiträde inom de olika rättsområden som firman företräder. 


– Vi kompletterar varandra bra och jag uppskattar den hjälp jag får av Paul. Paul kommer att bli en lysande försvarsadvokat, säger Anna-Kajsa.


I sin närhet har hon även advokat Leif Ericksson, en stor inspirationskälla, som hon både hjälpt i mål och också lärt sig mycket av. 


Om vårdnadstvister och umgängestvister berättar Anna-Kajsa att de ofta blir väldigt infekterade och hon upplever att de här klienterna är i stort behov av hjälp. Att hon kan kliva in och utkristallisera vad det egentligen handlar om och verkligen tillgodose barnets intresse.  


– Min roll som försvarare är att vara ett med klienten, förklarar Anna-Kajsa vidare. Klienten skall känna fullt förtroende för mig. Det är vi som jobbar för att utforma försvaret, inte jag ensam. En advokat befinner sig inte enbart i domstol för att försvara sin klient. Det är väldigt mycket jobb utanför rätten. Det vi kallar för kurativ verksamhet. Mina klienter behöver stöttning och ofta är jag den enda kontakt de har med omvärlden. När klienten erkänner ett brott arbetar jag intensivt med påföljden. Ibland är det bästa alternativet skyddstillsyn och vård istället för fängelse. Hon avslutar med att poängtera: 


– I en rättsstat handlar det inte om att advokaten försvarar brott – ingen skall dock dömas om det inte är ställt utom allt rimligt tvivel att han/hon är skyldig. 

Läs mer...

2018-04-19 10:45

184068 H1

Är du en el-slösa?

Artikel När gjorde du en energiöversyn senast? Ta reda på ditt energisystems brister och förbättringspotential. Spar pengar och värna om miljön!
184040 DS1

En ren drömskoaffär för barn i Vasastan – och på webben

Artikel Marielle Edlund, ägare av barnskobutiken Drömskor i Vasastan, Stockholm, tyckte tillvaron blev ”lite gubbig” när hon satt med i ledningsgruppen till ett börsnoterat företag. Efter 15 år sade hon upp sig...

Faktaruta

  • Advokatfirman Stranding
  • E-post
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
    Smedgränd 2 B
    753 20 Uppsala
  • Telefon: 018-50 15 20
__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

Welcome Webb3

Welcome App

Digitaliserad integration

Spår-bild

Podcasten Spår

Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

Arkiv