172072 BW1172072 BW3172072 BW6

Tar ansvar för hela vattenreningssystemet

Visste du att ditt avloppssystem är helt beroende av kvaliteten på det förbrukade hushållsvatten? Baga Water Technology är det enda företaget i Sverige som tillhandahåller produkter för både avlopps- och vattenrening.

Förmodligen är det inte många som känner till att vatten kan vara för rent. Att ett klart och välsmakande vatten faktiskt kan orsaka stora problem i avloppssystemet. Ett reningssystem för avloppsvatten kräver nämligen en miljö där en viss bakterietillväxt kan ske.


– Det är ganska vanligt att man installerar vattenfilter som förvisso renar vattnet men som också tar död på alla mineraler som avloppsläggningens biologi mår bra av, säger Hans Pettersson, vd för Baga Water Technology.


Verksamheten, som ligger i Karlskrona, grundades för 25 år sedan av entreprenören och teknikern Bert Gustafsson. I dag har företaget ett tiotal lokalkontor och fler väntas under de närmsta åren. Senast öppnades kontor i Stenungssund samt Uddevalla.


– År 2004 presenterade vi vår första egenproducerade produkt vilket var den slamavskiljare som fortfarande är vårt flaggskepp, säger Hans.


I och med detta inledde företaget sin renodlade satsning på avloppslösningar för den svenska marknaden. Tillväxten har varit explosionsartad och man har sedan 2004 byggt upp marknadens bredaste sortiment gällande avloppslösningar.


– Vi är unika eftersom vi själva har utvecklat och skräddarsytt alla våra produkter efter de förhållanden som råder här i Norden. Något som är absolut avgörande för funktionen av våra svenska avloppsystem eftersom vårt kalla vatten kräver högre prestanda, säger Hans.


172072 BW4


Nysatsning på dricksvattenrening 


Sedan ett år tillbaka satsar Baga hårt på att även erbjuda system för rening av brunnsvatten. Även dessa produkter är egenproducerade och anpassade för den svenska marknaden.


Hushållsvattnet kan som tidigare nämnts vara för rent men det är också vanligt att det innehåller en för stor del järn eller har ett felaktigt pH-värde. Ett dåligt vatten förstör inte bara ledningar, varmvattenberedare och dylikt utan skadar även processen i avloppssystemet.


– En ny avloppsanläggning är en stor investering som man kan förstöra enbart genom att sätta in fel typ av vattenfilter, varnar Hans.


Av den anledningen är det viktigt att betrakta hela vattenreningssytemet som en enhet vars olika delar är beroende av varandra. Det är just denna dubbla kompentens som gör företaget unikt.


– Vi utmärker oss genom att ta hänsyn till avloppsanläggningen vid val av vattenfilterlösning, säger han.


Husägare som misstänker att deras dricksvatten inte håller tillräckligt hög kvalitet kan lämna ett vattenprov till företaget som skickar det för analys hos ett auktoriserat testlaboratorium. Baserat på vad analysen visar samt de förhållanden som råder hemma hos kunden lämnar man sedan ett förslag på en passande vattenreningslösning.


– Att ta reda på hur förhållandena ser ut hemma hos kunden ingår i det helhetsgrepp som präglar hela vår verksamhet, säger Hans.


Enligt samma filosofi bidrar man också till kvalitetsökningen i branschen i stort genom att erbjuda markentreprenörer diplomutbildning i hur man gräver för avlopp.


– Det är en konst att gräva ner och installera avlopp. Det handlar om allt få rätt val av anläggningstyp för enskilda behovet till att ventilationen skall fungera, säger Hans.


Han förklarar att de viktiga mikroorganismerna behöver syre för att trivas och om avloppet är felanlagt kan det resultera i att vattnet inte renas.


172072 BW2


Fjärrövervakning – för miljöns skull 


Att på egen hand upptäcka fel i vattenreningssystemet kan vara svårt. Regelbundna vattenprover informerar om kvaliteten på vattnet och en ytterligare hjälp är de GSM-sändare som Baga förser sina reningsverk med.


– Sändarna larmar om det uppstår fel. Det kan röra sig om för hög vätskenivå i en tank, att flockningsmedlet är slut eller att pumptiderna är för långa, förklarar Hans.


Även kunden larmas via meddelande och det är dennes ansvar att se till att felet kontrolleras och åtgärdas.


Att satsa på sina reningssystem är för många en kännbar och kanske tuff engångsinvestering. För dessa kunder finns möjlighet att teckna leasingavtal med Baga.


– Då betalar man för sin vatten- och avloppsrening precis på samma sätt som för tv och internet, säger Hans.


Den främsta anledningen till att han själv sökte sig till företaget var en stark önskan om att göra en insats för miljön.


– Det vi gör handlar ytterst om att se till att vattnet som vi släpper ut inte förstör våra sjöar och vattendrag för kommande generationer.


Enligt Hans vänder sig allt fler kunder till Baga av just denna anledning – att de vill värna om miljön. Genom att ta ansvar för sina egna utsläpp minskar man sin miljöpåverkan, så att även framtida generationer kan glädjas av ett levande hav runt Sveriges kuster.Läs mer...

2017-04-06 11:00

176052 GS2

Ut med gifter - in med lugnet

Artikel Gurresta Spa i Knivsta erbjuder traditionella spabehandlingar, men erbjuder även sina kunder att rensa kroppen på gifter i en IR-bastu och BEMER som får igång kroppens läkeprocess, bromsar åldrandet och...
176049 HO3

En mötesplats med hamburgare

Artikel I Kungälv ligger Hamburgerbar Oskar som drivits av samma familj sedan 1989. Nu är det dags för den senaste generationen att ta över driften, men några stora förändringar är inte att vänta. Istället ska...

  Faktaruta

  • BAGA Water Technology
  • E-post
  • Hemsida
  • Facebook
  • Adress:
   Torskorsvägen 3
   371 48 Karlskrona
  • Telefon: 0455 – 616150
  DriveNow_puff

  Dela bil?

  Carsharing är ett växande alternativ till egen bil.

  Träning_puff_webb

  Kom i form – vid en sten

  Fem enkla övningar för en finare figur.

  DSC_7374_webb_puff

  Går mot strömmen

  All vinst till välgörenhet – Godels unika affärsmodell skapar många frågetecken. 

  Arkiv