175008 BS1

Flexibel organisation för att öka måluppfyllelsen

På Björkhagaskolan i Lindesberg har rektor Lena Warvne tillsammans med lärarna arbetat under en lång tid för att få fram ett flexibelt skolsystem. Tillsammans har de hittat lösningar som skapar en anpassningsbar skola där elevernas förutsättningar sätter ramarna.

Björkhagaskolan i Lindesberg har cirka 400 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan är stolta över att vara mångkulturell och som med god erfarenhet lyckats få nyanlända elever inkluderade i verksamheten. Under läsåret sker en större nybyggnation på skolan för möjligheten att ta emot nya elever som flyttar dit när en annan skola i kommunen ska läggas ner. 


Skolan arbetar tydligt mot ökad måluppfyllelse. För att få en bra bild av hur det går för eleverna och vad skolan behöver göra är det viktigt att arbeta systematiskt med kvalitetsarbete. Man har goda verktyg för att dokumentera elevernas resultat och en analys av dessa ligger till grund för undervisningen. Bland annat har detta lett till att Björkhagaskolan intensivt arbetat med struktur på lektionerna och metakognitiv undervisning. 


175008 BS2


Måluppfyllelsen är en stor del av vårt arbete, men vi ska inte heller glömma att mäta elevens progression. Det kan vara så att en elev når målen i läroplanen, men vi ser att eleven stannat upp och progressionen upphört. Då behöver vi naturligtvis agera för att eleven ska fortsätta utvecklas, säger rektor Lena Warvne.


Björkhagaskolan är uppdelad i flera arbetslag med fyra pedagoger i varje lag. Lagen arbetar med en årskurs där eleverna är en enda klass. Arbetslaget följer sin klass i tre år, från år 1 till år 3 eller från år 4 till år 6. Inom hela skolan arbetar man med ämneslärarsystem där varje lärare undervisar i ett fåtal ämnen. 


I klassrummet är man två lärare tillsammans och undervisningen kan anpassas efter elevgruppens behov. Exempelvis kan pedagogerna dela upp elevgruppen i två delar, låta en mindre grupp arbeta kompensatoriskt eller vara två pedagoger i klassrummet. Genom att arbeta tillsammans sker ett naturligt kollegialt lärande pedagogerna emellan. 


För att stärka arbetslagen satsar skolan även på lärarassistenter, så att pedagogerna kan fokusera på att utveckla undervisningen.

 

En stor fördel med detta är att det skapar en trygghet för eleverna och ett lugn i klassrummet. Den årliga enkätundersökningen visade att 97 % av eleverna känner sig trygga på Björkhagaskolan.


Vi som arbetar här har god anda, en ”vi-känsla” och alla hjälps åt för att få alla elever att lyckas. Det och personalens professionella engagemang bidrar till elevernas trygghet, avslutar Lena Warvne.


Läs mer...

2017-11-01 16:30

175025 TC2

Välkommen till Norrlands Hawaii!

Artikel Tranviken Beach är ett havsbad med camping på Alnö utanför Sundsvall vars långgrunda och mycket barnvänliga strand är utsedd till en av Sveriges absolut bästa sandstränder. Utöver det helt unika havsbadet...
176049 HO3

En mötesplats med hamburgare

Artikel I Kungälv ligger Hamburgerbar Oskar som drivits av samma familj sedan 1989. Nu är det dags för den senaste generationen att ta över driften, men några stora förändringar är inte att vänta. Istället ska...

Faktaruta

  • Björkhagaskolan
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
    Björkhyttevägen 47
    71121 Lindesberg
  • Telefon: 0581-812 33
DSC_7374_webb_puff

Går mot strömmen

All vinst till välgörenhet – Godels unika affärsmodell skapar många frågetecken. 

Träning_puff_webb

Kom i form – vid en sten

Fem enkla övningar för en finare figur.

DriveNow_puff

Dela bil?

Carsharing är ett växande alternativ till egen bil.

Arkiv