182090 D1

DECON Fukt & Rivteknik – din samordnare från start till klart

DECON Fukt & Rivteknik finns i Umeå och startades 2015 av Patrik Bjuhr. Företaget är specialister på vatten- och fuktskador och erbjuder vattenskadebesiktning, fuktmätningar, avfuktning och rivning.

Idag består företaget av tolv medarbetare som trivs tillsammans. De kompletterar varandra med kompetens, erfarenhet och driver varandra framåt.  


– Personalen är givetvis min viktigaste tillgång, menar Patrik Bjuhr, grundare av DECON Fukt & Rivteknik. 


Deras expertis finns inom vatten- och fuktskador, samt rivning och renovering av dessa.


– Har du fått en vattenskada så tar vi reda på orsaken och ger åtgärdsförslag, dels på hur vattenskadan i sig ska lösas samt hur ni kan förebygga den här typen av skador inför framtiden, säger Patrik. Du får en skriftlig rapport som du kan använda gentemot eventuellt försäkringsbolag samt inför renovering.  


De flesta problem idag vad gäller vår inomhusmiljö beror på fukt. Förutom att det skadar din bostad/fastighet kan det också påverka din hälsa. 


– Vi hjälper dig med fuktindikering i badrum och andra våtrum, samt exempelvis i betong, eller övriga ställen i din bostad/arbetsplats som kan beröras. Vi utför fuktmätningar vid nyproduktion och kan lämna både protokoll samt handlingsplan vid behov. 


Avfuktning är viktig inte bara vid akut vattenläcka eller översvämning utan även vid nyproduktion av bostäder, kontor eller andra lokaler där alltför lång torktid blir en grogrund för mögel. Genom en effektivare torkning kan du snabbare ta lokalerna i bruk samt också minska risken för hälsoproblem


Företaget tar sig an många olika rivningsprojekt.  


– Vi river i stort sett allt, säger Patrik. Vi kapar gips i väggar, river upp vattenskadade golv och blåser ut hela lokaler som behöver renoveras. Även rivning av betong och tegel, kan vi ta hand om.  De här lite större projekten kräver att vi är noggranna med att minimera spridningen av damm och vi jobbar helt enligt gällande regler för arbetsmiljö om hur vi hanterar avfall.


Han förklarar vidare: 


– När vi lämnar en arbetsplats efter genomfört jobb är den alltid städad och ren. Vi vill göra ett fullgott jobb. Många av våra uppdrag idag kommer via rekommendationer. Vi samordnar din skada och renovering från start – till allt är klart!

Läs mer...

2018-05-02 14:15

184056 BW1

Garanterar sänkta energikostnader

Artikel Bewe Energiteknik förundras över hur få fastighetsägare det är som verkligen förstår hur mycket pengar det går att spara, och hur stor den miljömässiga insatsen blir, genom att göra en grundlig utredning...
184015 ALV1

Rent vatten – ditt ansvar

Artikel Actibloc är ett mini-reningsverk för enskilda avlopp, exempelvis för husägare eller fritidshusägare som inte har tillgång till kommunalt vattnet. Reningsverket kan installeras hos alla som har egen borrad...

Faktaruta

  • Decon i Umeå AB
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
    Norra Obbolavägen 95
    90 422 Umeå
  • Telefon: 070-690 14 40
_Skincity-pressbild

Eldsjälen bakom skönhetsimperiet

Professionell hudvård online

DriveNow_puff

Dela bil?

Carsharing är ett växande alternativ till egen bil.

Welcome Webb3

Welcome App

Digitaliserad integration

Arkiv