175017 EF3

Vikten av trygghet och utveckling

På Ekängens skolor arbetar man ständigt för att förbättra sin verksamhet. Med hjälp av forskningsbaserade metoder och ständigt pågående samtal skapar man trygga lärandemiljöer med rum för gemenskap och utveckling.

Ekängens skolor i Linköping är en gemensam enhet bestående av de två skolorna Ekängsskolan och Bärstadsskolan. Här går drygt 500 elever från förskoleklass till årskurs sex. 


För att de yngre barnen ska få en så lugn och trygg skolstart som möjligt har vi valt att låta förskoleklasserna och ettorna gå i den lite mindre Bärstadsskolan, säger rektor Heida Östlund. 

Just trygghet är något som hon återkommer till flera gånger till under intervjun. 


Barnen kan inte lära sig om de inte mår bra, säger Heida.

För att försäkra sig om att eleverna verkligen har det bra genomför man regelbundet undersökningar och intervjuer som man sedan använder som utgångspunkt för det fortsatta arbetet.


Vi får alltid höga värden när det gäller just trygghet och trivsel. 


På skolan pågår ett ständigt utvecklingsarbete. Satsningen på att skapa rum för kollegialt lärande har visat sig mycket framgångsrik. 


175017 EF1


Att vi lär av varandra och delar med oss av våra erfarenheter gör att vi svetsas samman och hjälper oss att bli bättre som pedagoger, säger Heida. 

En nyhet på skolan är schemalagda pulshöjande aktiviteter för eleverna.  


Modern hjärnforskning visar tydligt att fysisk aktivitet ökar det allmänna välbefinnandet och det goda lärandet och därför tränar våra elever under lekfulla former en stund varje dag, berättar Heida. Aktiviteterna är varierade och utförs både ute och inne. Jogging, dans, gympaövningar och lekar är några exempel på vad man hittills har prövat. 

Skolans kvalitetsarbete följer två tydliga spår. Det ena rör undervisningen.


Vi diskuterar och använder oss av olika metoder för att göra undervisningen synlig och meningsfull för eleverna. Det kan handla om att de ska vara medvetna om syftet med varje lektion, förklarar Heida. 

Det andra spåret kretsar kring mötet med barnen. Genom att kunna så mycket som möjligt om hur människor reagerar i en mängd situationer kan man lära sig olika sätt att bemöta dem på ett fruktbart sätt. 


Det handlar bl. a om hur vi som pedagoger kan möta eleverna baserat på deras individuella behov och förutsättningar, konkretiserar Heida. 

Sammanfattningsvis utmärks Ekängens skolor av den tillåtande atmosfär som sitter i väggarna. 


För att utveckling ska vara möjlig måste vi våga pröva nytt, säger Heida. 


Läs mer...

2017-11-02 11:15

186012 RBS1

Goda och anpassade lärmiljöer

Artikel Rektor Cecilia Fredin på Skepptunaskolan i Skepptuna och Råbergsskolan i Roserberg, Sigtuna, basar över två skolor med verksamheter och uppdrag som skiljer sig lite från varandra. Målbilden är dock tydlig...
185079 DS1

Satsning på de yngsta ger långsiktiga resultat

Artikel I Danmarks skola utanför Uppsala arbetar ledning, personal och vårdnadshavare tillsammans för att hjälpa barnen att bygga en stabil grund för ett livslångt lärande. I lugn och trygg miljö lär man barnen...

Faktaruta

  • Ekängens Skolor
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
    Hästhagsvägen 14
    582 76 Linköping
  • Telefon: 013-26 37 11
_Anette2

Stockholms affärsänglar

Investerar i unga, innovativa företag

__MG_9672

Från förort till finrum

Bröderna Güven driver stans bästa krogar

naim 4

Superdeisgnern Naim Josefi

Skapar magi.

Arkiv