175017 EF3

Vikten av trygghet och utveckling

På Ekängens skolor arbetar man ständigt för att förbättra sin verksamhet. Med hjälp av forskningsbaserade metoder och ständigt pågående samtal skapar man trygga lärandemiljöer med rum för gemenskap och utveckling.

Ekängens skolor i Linköping är en gemensam enhet bestående av de två skolorna Ekängsskolan och Bärstadsskolan. Här går drygt 500 elever från förskoleklass till årskurs sex. 


För att de yngre barnen ska få en så lugn och trygg skolstart som möjligt har vi valt att låta förskoleklasserna och ettorna gå i den lite mindre Bärstadsskolan, säger rektor Heida Östlund. 

Just trygghet är något som hon återkommer till flera gånger till under intervjun. 


Barnen kan inte lära sig om de inte mår bra, säger Heida.

För att försäkra sig om att eleverna verkligen har det bra genomför man regelbundet undersökningar och intervjuer som man sedan använder som utgångspunkt för det fortsatta arbetet.


Vi får alltid höga värden när det gäller just trygghet och trivsel. 


På skolan pågår ett ständigt utvecklingsarbete. Satsningen på att skapa rum för kollegialt lärande har visat sig mycket framgångsrik. 


175017 EF1


Att vi lär av varandra och delar med oss av våra erfarenheter gör att vi svetsas samman och hjälper oss att bli bättre som pedagoger, säger Heida. 

En nyhet på skolan är schemalagda pulshöjande aktiviteter för eleverna.  


Modern hjärnforskning visar tydligt att fysisk aktivitet ökar det allmänna välbefinnandet och det goda lärandet och därför tränar våra elever under lekfulla former en stund varje dag, berättar Heida. Aktiviteterna är varierade och utförs både ute och inne. Jogging, dans, gympaövningar och lekar är några exempel på vad man hittills har prövat. 

Skolans kvalitetsarbete följer två tydliga spår. Det ena rör undervisningen.


Vi diskuterar och använder oss av olika metoder för att göra undervisningen synlig och meningsfull för eleverna. Det kan handla om att de ska vara medvetna om syftet med varje lektion, förklarar Heida. 

Det andra spåret kretsar kring mötet med barnen. Genom att kunna så mycket som möjligt om hur människor reagerar i en mängd situationer kan man lära sig olika sätt att bemöta dem på ett fruktbart sätt. 


Det handlar bl. a om hur vi som pedagoger kan möta eleverna baserat på deras individuella behov och förutsättningar, konkretiserar Heida. 

Sammanfattningsvis utmärks Ekängens skolor av den tillåtande atmosfär som sitter i väggarna. 


För att utveckling ska vara möjlig måste vi våga pröva nytt, säger Heida. 


Läs mer...

2017-11-02 11:15

176075 E1

Bemanning och rekrytering – En komplett och genuin samarbetspartner

Artikel Empleo är ett expansivt bemannings- och rekryteringsföretag i Växjö som startade hösten 2015. Bolaget drivs av ett team medarbetare med lång erfarenhet från branschen, som man nyttjat för att bli generalister,...
175088 MS3

En skola i framkant

Artikel Matteusskolan är en innerstadsskola i Stockholm vars vision är att förbereda sina elever för framtiden. Detta reflekteras av skolans slogan: Kunskap är makt.

Faktaruta

  • Ekängens Skolor
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
    Hästhagsvägen 14
    582 76 Linköping
  • Telefon: 013-26 37 11
Träning_puff_webb

Kom i form – vid en sten

Fem enkla övningar för en finare figur.

DSC_7374_webb_puff

Går mot strömmen

All vinst till välgörenhet – Godels unika affärsmodell skapar många frågetecken. 

DriveNow_puff

Dela bil?

Carsharing är ett växande alternativ till egen bil.

Arkiv