175045 FS1

Ett värdegrundsarbete som genomsyrar skola och fritidshem

Flogstaskolan i Uppsala fick en ny rektor förra året, Lena Jansson. Under sitt första år fokuserade Lena bland annat på fritidshemmen där barnen spenderar trettio procent av sin tid i skolan.

Flogstaskolan i Uppsala fick en ny rektor förra året, Lena Jansson. Under sitt första år fokuserade Lena bland annat på fritidshemmen där barnen spenderar trettio procent av sin tid i skolan.


Flogstaskolan i Uppsala ligger i ett naturskönt område inte långt från Hågadalens naturreservat. Fritidshemmen utnyttjar denna närhet genom att göra utflykter i naturen ett par gånger i veckan. Utöver fri lek och utflykter arbetar de även, liksom skolan, aktivt med värdegrundsövningar med barnen. 


När Lena kom till Flogstaskolan såg hon till att lägga extra fokus kring fritidshemmets verksamhet. En kartläggning av verksamheten resulterade i mindre grupper och utökade personalstyrkan. Ett systematiskt arbete startade för att säkra en god kvalité av verksamheten utifrån läroplanens nya kursplaner gällande fritidshemmen.


175045 FS2


– Både personalen och barnen upplever att det är tryggare och lugnare med de mindre grupperna, säger Lena.


Värdegrunden är något som skolan ständigt arbetar ned. De utgår från en modell som kallas RATT - Respekt, Ansvar, Trivsel och Trygghet. Barnens lärmiljö och alla skoldagar ska präglas av trygghet där även föräldrarna ska känna sig trygga med att lämna sina barn. 


Skolan har under året arbetat med elevernas lärprocesser. Det har handlat om att göra eleverna medvetna om sin lärprocess som är ett mål i att öka elevens måluppfyllelse.


– Vi har sett att det ökar motivationen till lärandet, säger Lena.

Läs mer...

2017-10-09 13:00

173041 GT3

Världsledande inom gipstillverkning

Artikel Den internationella koncernen Gyptech AB erbjuder allt rörande produktion av gipsskivor. Bolaget anlitas av företag världen över och erbjuder allt ifrån service till installation av hela tillverkningsanläggningar.
176090 LGS1

Är du i behov av IT-stöd?

Artikel Känner du att datorn krånglar och att du vill ge upp? Lugn, Langate hjälper dig med all IT-stöd du behöver. IT-företaget erbjuder sina kunder spetskompetens och agerar snabbt både i kommunikation och handling.

Faktaruta

  • Flogstaskolan
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
    Flogstavägen 105
    75272 Uppsala
  • Telefon: Telefon: 018-727 54 95
 _Bild 15

Persisk Mat

Följ med på vägen till det persiska köket

__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

Spår-bild

Podcasten Spår

Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

Arkiv