175045 FS1

Ett värdegrundsarbete som genomsyrar skola och fritidshem

Flogstaskolan i Uppsala fick en ny rektor förra året, Lena Jansson. Under sitt första år fokuserade Lena bland annat på fritidshemmen där barnen spenderar trettio procent av sin tid i skolan.

Flogstaskolan i Uppsala fick en ny rektor förra året, Lena Jansson. Under sitt första år fokuserade Lena bland annat på fritidshemmen där barnen spenderar trettio procent av sin tid i skolan.


Flogstaskolan i Uppsala ligger i ett naturskönt område inte långt från Hågadalens naturreservat. Fritidshemmen utnyttjar denna närhet genom att göra utflykter i naturen ett par gånger i veckan. Utöver fri lek och utflykter arbetar de även, liksom skolan, aktivt med värdegrundsövningar med barnen. 


När Lena kom till Flogstaskolan såg hon till att lägga extra fokus kring fritidshemmets verksamhet. En kartläggning av verksamheten resulterade i mindre grupper och utökade personalstyrkan. Ett systematiskt arbete startade för att säkra en god kvalité av verksamheten utifrån läroplanens nya kursplaner gällande fritidshemmen.


175045 FS2


– Både personalen och barnen upplever att det är tryggare och lugnare med de mindre grupperna, säger Lena.


Värdegrunden är något som skolan ständigt arbetar ned. De utgår från en modell som kallas RATT - Respekt, Ansvar, Trivsel och Trygghet. Barnens lärmiljö och alla skoldagar ska präglas av trygghet där även föräldrarna ska känna sig trygga med att lämna sina barn. 


Skolan har under året arbetat med elevernas lärprocesser. Det har handlat om att göra eleverna medvetna om sin lärprocess som är ett mål i att öka elevens måluppfyllelse.


– Vi har sett att det ökar motivationen till lärandet, säger Lena.

Läs mer...

2017-10-09 13:00

182011 TKB5

Välkommen till Torget i Oskarshamn

Artikel Det klassiska matstället Torget i Oskarshamn har utvecklats till en mötesplats där precis alla trivs. En anledning till det är den tillgängliga atmosfär som förkroppsligas i Annika Melkersson själv när...
181037 FA1

Kortare träningspass för bästa resultat

Artikel Intensivpass förutspås att bli en av 2018 års nya favoriter – kort med intensiv träning. Till kvinnogymmet Fitness Art i Sundbyberg kan man komma för diverse träningsformer.

Faktaruta

  • Flogstaskolan
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
    Flogstavägen 105
    75272 Uppsala
  • Telefon: Telefon: 018-727 54 95
____Sandra4_SV

Sandra vann kampen mot cancern

Nu vill hon stötta andra

Marre1_webb

Mästerfrisören Marre

Har aldrig en dålig dag

 _Bild 15

Persisk Mat

Följ med på vägen till det persiska köket

Arkiv