175010 GG1

En utbildning som ligger i tiden

Göteborgs Gymnastiska Institut, även kallad GGI, är en skola för friskvård och hälsa som har mer än 100 års erfarenhet. Här kan man utbilda sig till friskvårdsterapeut och då få en helhetsutbildning inom friskvård.

På GGI finns VD Jim Abrahamsson och berättar om skolans långa historia och vägen till vad den är i dag. Även om innehållet i olika ämnen ständigt uppdateras med ny kunskap är grunden för skolan den samma som när den en gång startade. Det är Pehr Henrik Lings idéer om rörelse och balans som fortfarande ligger till grund för utbildningen.


Det viktigaste inom all friskvård är att komma i balans. Den som lyckas komma i bättre balans kan också göra mer balanserade val, och det i sin tur påverkar hela livet, säger Jim som själv är utbildad gymnastiklärare från början.


Under utbildningen till friskvårdsterapeut arbetar man bland annat med olika typer av massage som svensk klassisk massage, binvävsmassage med mera. Samtidigt läser eleverna grundmedicin och flera andra ämnen som tillsammans ger en helhetsbild av hälsoämnet. Bland det viktigare för hälsan är att inte enbart fokusera på en sak, menar Jim. Det fysiska, psykiska och emotionella hänger ihop och det är alltför få som tar hänsyn till det i dag.


Han avslutar med att lyfta fram att de som går på skolan också själva kommer utvecklas eftersom det inte bara handlar om att memorera en massa fakta.


Framför allt får man kunskap att jobba förebyggande och rehabiliterande. Behovet verkar bara öka. 

Läs mer...

2017-10-03 11:15

DSC08434

Kunskap ger framtidstro

Artikel Det utvecklingsarbete som för ett par år sedan inleddes på Rågsveds grundskola har på kort tid gett resultat, bland annat i form av ökad trygghet, samarbete och struktur. Med rörelse på schemat, förebyggande...
176073 AS1

Boendestöd för alla behov

Artikel Aros Stödgrupp AB erbjuder ett boendestöd med 100% kvalitet. Företaget utmärker sig genom att värna om kundernas integritet och erbjuder boendestödjare som både har bred erfarenhet, kompetens samt brinner...

Faktaruta

  • Göteborgs Gymnastiska Institut
  • E-post
  • Hemsida
  • Facebook
  • Adress:
    Filaregatan 11
    44234 Kungälv
  • Telefon: 070-474 23 46
 _Bild 15

Persisk Mat

Följ med på vägen till det persiska köket

Spår-bild

Podcasten Spår

Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

Arkiv