175010 GG1

En utbildning som ligger i tiden

Göteborgs Gymnastiska Institut, även kallad GGI, är en skola för friskvård och hälsa som har mer än 100 års erfarenhet. Här kan man utbilda sig till friskvårdsterapeut och då få en helhetsutbildning inom friskvård.

På GGI finns VD Jim Abrahamsson och berättar om skolans långa historia och vägen till vad den är i dag. Även om innehållet i olika ämnen ständigt uppdateras med ny kunskap är grunden för skolan den samma som när den en gång startade. Det är Pehr Henrik Lings idéer om rörelse och balans som fortfarande ligger till grund för utbildningen.


Det viktigaste inom all friskvård är att komma i balans. Den som lyckas komma i bättre balans kan också göra mer balanserade val, och det i sin tur påverkar hela livet, säger Jim som själv är utbildad gymnastiklärare från början.


Under utbildningen till friskvårdsterapeut arbetar man bland annat med olika typer av massage som svensk klassisk massage, binvävsmassage med mera. Samtidigt läser eleverna grundmedicin och flera andra ämnen som tillsammans ger en helhetsbild av hälsoämnet. Bland det viktigare för hälsan är att inte enbart fokusera på en sak, menar Jim. Det fysiska, psykiska och emotionella hänger ihop och det är alltför få som tar hänsyn till det i dag.


Han avslutar med att lyfta fram att de som går på skolan också själva kommer utvecklas eftersom det inte bara handlar om att memorera en massa fakta.


Framför allt får man kunskap att jobba förebyggande och rehabiliterande. Behovet verkar bara öka. 

Läs mer...

2017-10-03 11:15

184065 VI3

Egen hållbar energiproduktion med proffshjälp

Artikel Hållbarhet och energiproduktion, samt i andra änden konsumtion, kan upplevas som två ytterligheter. Vi pratar om än fler framtida elbilar som ska laddas, golv som ska värmas och ett fossilfritt samhälle,...
184037 ST2

Världens bästa solceller – ger året runt-el

Artikel ”Marknaden vad gäller installation av solcellspaneler har fördubblats i Sverige i år. Intresset har ökat stort, framför allt hos lantbrukarna”, berättar Raoul Gundhus, ägare av Solarteknik Norden AB och...

Faktaruta

  • Göteborgs Gymnastiska Institut
  • E-post
  • Hemsida
  • Facebook
  • Adress:
    Filaregatan 11
    44234 Kungälv
  • Telefon: 070-474 23 46
Marre1_webb

Mästerfrisören Marre

Har aldrig en dålig dag

__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

Welcome Webb3

Welcome App

Digitaliserad integration

Arkiv