176066 GS2

Identitet, självkänsla och lärande

Gryningeskolan är en liten friskola präglad av mångfald och solidaritet. Genom att ge eleverna möjlighet att uttrycka sin identitet stärks elevernas tro på sin egen förmåga. Man är övertygad om att självkänsla visar vägen mot en framtid som goda samhällsmedborgare.

På Gryningeskolan i norra Botkyrka går 127 eleverna i skolår 1-7. Skolan erbjuder även förskoleklass och fritidsverksamhet vilket skapar trygghet och känsla av kontinuitet och helhet. Här känner alla varandra.


Skolan har en svensk-muslimsk profil vars främsta syfte är att skapa den känsla av sammanhang, meningsfullhet och tillhörighet som krävs för att en individ ska utvecklas till en ansvarsfull vuxen, som bidrar till samhällets utveckling. 


176066 GS1


– Med vår profil vill vi ta hänsyn till elevernas religiösa behov gällande bland annat kost, idrottsundervisning och bön, berättar skolans rektor Björn Jacobsson.

 

Efter skoltid kan eleverna delta i studier av koranen, fördjupa sig i det arabiska språket och tillsammans planera och genomföra olika aktiviteter som exempelvis gemensam fredagsbön. 


– Jag är själv svensk-muslim och vet av egen erfarenhet hur viktigt det är att stärka både den svenska och den muslimska delen i ens identitet, säger skolans huvudman Osman Aden.   


Det är en av anledningarna till att man satsar stort på ett språkutvecklande arbetssätt.


– Vi frågar oss hela tiden hur vi med hjälp av modersmålsundervisning kan stärka det svenska språket, berättar Osman. 


Man är övertygad om att två fullständiga språk är en viktig del av identitetsskapande på samma gång som det ger eleverna ett betydande försprång på framtidens arbetsmarknad. 


Eleverna kommer främst från norra Botkyrka men tack vare den skolskjuts man erbjuder kommer många resande från andra delar av Stockholm. 

Ledningen ger pedagogerna stort utrymme att undervisa på det sätt som passar dem. 

Genom observationer i varandras klassrum skapar man grund för pedagogiska samtal och möjlighet att utvecklas. 


Ytterligare en metod i det kollegiala lärandets tecken är samverkan mellan specialpedagog och lärare.


– Vår specialpedagog arbetar tillsammans med lärarna och visar dem hur de kan göra anpassningar i klassrummet som stärker elever med speciella behov, berättar Björn. 


Man tror på en nära relation och en god kommunikation med barnens vårdnadshavare vilket också är något man har lyckats skapa.


– Både vårdnadshavare och elever ska känna sig delaktiga och trygga vilket är en förutsättning för elevernas utveckling, säger Osman.   


Läs mer...

2018-01-15 10:15

184064 JE3

Jordnära installerar solpaneler

Artikel Jordnära Elteknik i Kungälv är ett relativt nystartat och hungrigt företag som ägs av Niklas Hansson, med sju års erfarenhet som elektriker – och ett starkt driv.
184030 M1

Measol – har solcellskoll

Artikel Framför mig sitter Marcus Nylund, ägare av familjeföretaget Measol i Tumba– leverantör av solenergi. Han besvarar utan minsta betänketid eller blinkning varenda möjlig och omöjlig fråga han får kring solenergi.

Faktaruta

  • Gryningeskolan
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
    Fågelviksvägen 5
    145 53 Norsborg
  • Telefon: 08-580 808 80
DriveNow_puff

Dela bil?

Carsharing är ett växande alternativ till egen bil.

Spår-bild

Podcasten Spår

Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

 _Bild 15

Persisk Mat

Följ med på vägen till det persiska köket

Arkiv