172035 Gk

Nordisk mästare på inomhusklimat

Med fokus på arbetsmiljö, energieffektivitet och inomhusklimat erbjuder den norska koncernen Gunnar Karlsen rådgivning, service, rotuppdrag och nybyggnation av kyl-, styr-, regler-, rör- och ventilationssystem. Sedan etableringen I Sverige 1998 har företagets stadiga tillväxt placerat dem i branschens absoluta toppskikt.

GUNNAR KARLSEN, GK, grundades i Norge 1964 och har sedan dess etablerat sig som ledande totalteknisk entreprenör av ventilation- och klimatsystem på den skandinaviska marknaden. Sedan starten har koncernen vuxit både beträffande antalet anställda, omsättning och genom förvärv av andra bolag som integrerats I den existerande verksamheten.


I Sverige sysselsätter GK i dag en personalstyrka på cirka 600 personer och visar en imponerande tillväxt över hela landet.


– Vi växer sedan lång tid med i genomsnitt 15 procent om året och vår målsättning är att vi om fem år ska ha fördubblat vår nuvarande omsättning, sager Marcus Roth, avdelningschef för GK Sveriges avdelningskontor i Kristianstad. 


Tidigare har bolaget främst verkat inom ventilation och kyla, men numera expanderar man även på marknaden för installationer och service av avancerade rörsystem för bland annat industrianläggningar och värmepumpar.


– Vi sammanfattar vår värdegrund och våra ideal i ordet ”vilja” vilket står för att vi alltid arbetar värdeskapande, innovativt, långsiktigt, schysst och affärsmässigt, förklarar Marcus och berättar att detta utgör den GK-anda som präglar hela koncernen. 


Mycket förenklat kan affärsidén sammanfattas med att man levererar innovative lösningar som sänker energianvändning och skapar ett hälsosamt inomhusklimat som är anpassat efter den aktuella verksamheten.


GK SVERIGES UPPDRAGSGIVARE finns både inom privat och offentlig sektor. Marcus nämner Ystads kommun som en av företagets största kunder.


– Vi har arbetat tillsammans med dem i många år. Både med rådgivning och med ombyggnationer av kommunala byggnader, industrifastigheter och bostäder.


Ett annat projekt väl värt att nämna är det pågående arbetet med att byta ut fläktsystemet på Centralsjukhuset i Kristianstad. Ett komplicerat arbete eftersom bytet måste ske utan störningar och med fläktsystemet i full drift. Den här typen av uppdrag sker alltid i nära samarbete och tät dialog med beställaren. Planeringen är minutiös. Installationer och service måste ske när produktionen är låg och att man arbetar nattetid är inte ovanligt.


– När det gäller Centralsjukhuset har vi konstruerat ett parallellt ventilationssystem som kan kopplas på när vi arbetar, säger Marcus.


GK utmärker sig särskilt genom sin framgångsrika satsning på kundanpassad rådgivning enligt olika koncept. Marcus berättar om konceptet man kallar Quick Fix.


– Enligt detta gör vi en första utredning där vi identifierar kundens problem. Vi presenterar sedan en åtgärdsplan som även specificerar de vinster gällande inomhusklimat och energikostnader som kunden kan förvänta sig som resultat av de åtgärder vi föreslår.


ÄVEN DE SERVICETJÄNSTER som bolaget erbjuder utmärks av en nära dialog med uppdragsgivaren. Med hjälp av regelbunden återkoppling från kundansvariga och servicetekniker ska kunden alltid ges full insikt i och förståelse för de åtgärder som vidtagits.


– Det är oerhört viktigt för vår trovärdighet att kunden verkligen förstår hur våra servicetjänster har påverkat deras verksamhet i form av bland annat förbättrad arbetsmiljö och minskade kostnader för energi, säger Marcus med eftertryck.

Läs mer...

2017-06-07 14:15

183013 ÄS1

Älvis Städ rockar i Umeå

Artikel Ett par dagar efter att Mali Dogru anlände till Sverige 2012 var han anställd på ett städföretag. Tre år senare startade han eget företag. Idag har Mali 15 anställda. Nu siktar Älvis Städ på att utöka...
182106 DH1

Där livsstilsbutiken möter handelsboden

Artikel På Dear Home i Örebro kan man finna blommor, kläder och inredningsartiklar. Här möter den moderna livsstilsbutiken den pittoreska handelsboden.

Faktaruta

  • Gunnar Karlsen Sverige AB
  • E-post
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Adress:
    Hedentorpsvägen 8
    291 59 Kristianstad
  • Telefon: 044 20 82 50
Welcome Webb3

Welcome App

Digitaliserad integration

____Sandra4_SV

Sandra vann kampen mot cancern

Nu vill hon stötta andra

DriveNow_puff

Dela bil?

Carsharing är ett växande alternativ till egen bil.

Arkiv