184031 HFH3

Nytt utbildningsprogram i Första hjälpen

Med rätt kunskaper i första hjälpen har du goda möjligheter att rädda livet på en medmänniska som råkat ut för akut sjukdom eller olycksfall. Legitimerade sjuksköterskan Lullan Backman som i flera decennier arbetat med HLR och första hjälpen brinner för att sprida aktuell kunskap om första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

Lullan Backman är sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård sedan 1981. Som instruktör inom hjärt- och lungräddning har hon verkat sedan 1999. Hon är bland annat huvudinstruktör i första hjälpen och inom HLR för både barn och vuxna och har hittills utbildat över 8 000 personer. En imponerande siffra som gett livsviktig kunskap.


– Jag har fått många återkopplingar på hur utbildningen har varit behjälplig. Bland annat har två personer räddat liv vid hjärtstopp, säger Lullan. Jag har fått rapport om flera fall där barn har räddats som satt i halsen. Mina elever har också ingripit vid trafikolyckor samt identifierat stroke.


184031 HFH1


Sedan 2010 har Lullan arbetat i Svenska HLR-rådets arbetsgrupp för HLR till allmänheten och har på uppdrag av HLR-rådet tagit fram ett svenskt utbildningsprogram baserat på ERC:s senaste riktlinjer i första hjälpen.


– Vi verkar för att sprida den senaste kunskapen om HLR och första hjälpen i samhället samt att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp, berättar Lullan.


I sitt Kungälvsbaserade företag Heartex Första Hjälpen AB erbjuder hon utbildningar inom exempelvis Första hjälpen, HLR, första hjälpen vid luftstopp samt användning av hjärtstartare. Lullan utbildar både personalgrupper, privatpersoner och blivande instruktörer.


– Det gäller till exempel idrottslärare, personal inom företagshälsovård samt vårdlärare, berättar Lullan. Hon betonar att man som företagare faktiskt har lagstadgad skyldighet att se till att personalen kan utföra HLR och ge första hjälpen och att alla elever som går ut årskurs 9 ska ha kunskaper i HLR och första hjälpen. Att kunskaperna är aktuella och följer de senaste rönen är oerhört viktigt.


– Det pågår ständig forskning på området och att hålla sig à jour ökar möjligheterna att rädda liv, säger Lullan. 


Ett exempel på nya forskningsresultat är att en låg dos av ett preparat med acetylsalicylsyra minskar risken för att hjärtat stannar vid misstanke om hjärtinfarkt.


– En vanlig Bamyl kan vara skillnaden mellan liv och död, säger Lullan. 


184031 HFH2


Ytterligare ett exempel på åtgärd som ökar chansen att överleva ett plötsligt hjärtstopp är den app som Svenska HLR-rådet utvecklat i samarbete med forskare.


Med appen skickas sms till frivilliga livräddare som, om de befinner sig inom en radie av 500 meter från olycksplatsen, snabbt kan ta sig till den som drabbas av plötsligt hjärtstopp.


– Appen ”SMS-livräddare” har räddat livet på 175 personer i Stockholm och sedan 2016 provar vi den här i Västra Götaland, berättar Lullan.


Att hjälpa barn är centralt i Lullans gärning.


– Det känns lite extra värdefullt att utbilda förskolepersonal i barn-HLR, säger hon.


Avslutningsvis vill Lullan betona vikten av att agera vid tillbud.


– Det är alltid bättre att göra något, än inget alls.

Läs mer...

2018-08-13 14:30

0DaBkkQ4

Vänge Villaservice AB - ett byggföretag med bred kompetens

Artikel Ett professionellt och personligt engagemang med hög servicegrad och en stor dos ärlighet, trovärdighet och yrkesskicklighet inger ett långvarigt förtroende.
192005 DIAMOND1

Diamond Cars - passion och ärlighet

Artikel En fabriksny bil tappar dramatiskt i värde redan efter första körda milen. Många önskar köpa en begagnad bil av just den anledningen. Andra önskar köpa en begagnad bil för att det är vad deras budget tillåter.

Faktaruta

naim 4

Superdeisgnern Naim Josefi

Skapar magi.

_Skincity-pressbild

Eldsjälen bakom skönhetsimperiet

Professionell hudvård online

____Sandra4_SV

Sandra vann kampen mot cancern

Nu vill hon stötta andra

Arkiv