175065 LF1

Omsorg och lärande mellan himmel och jord

På Lammets förskola i Kungälv är det mötet mellan människor som står i centrum. I mötet läggs grunden till den omsorg, trivsel och trygghet som tillsammans skapar förutsättningar för barnens lärande och utveckling.

Lammets förskola är en verksamhet med kristen profil. Förskolan grundades år 2009 av pastoratet i Romelanda och består i dag av fyra avdelningar med totalt 68 barn och 13 pedagoger. Två avdelningar ligger i ett villaområde i Kungälv, en syskonavdelning hittas i anslutning till Romelanda kyrka och ytterligare en vid kyrkan i Kareby. 


– Pastoratets vision är att verka nära familjerna och att möta dem i vardagen, säger förskolechef Katarina Ekelund. 


Hennes uppdrag från pastoratet är att driva en förskola av hög kvalitet. Verksamheten är naturligtvis helt baserad på läroplan och skollag men med inslag av kristna traditioner och värderingar. 


– Alla människors lika värde och varje barns rätt att bemötas som en unik individ är grunden i både läroplanen och den kristna tron, säger Katarina. 


175065 LF3


De föräldrar som väljer Lammets förskola kan förväntar sig att deras barn ska få ta del av och möta de kristna traditionerna och värderingarna. Berättelser ur Bibeln och firande av högtider är självklara och helt okomplicerade inslag under barnens förskoletid. Viktigt är dock frivilligheten. Inget barn måste vara med vid bön eller andra uttryck för tro.


– Vi erbjuder barnen alternativ om vi exempelvis skulle avsluta en samling med bön, berättar förskollärare Marie-Louise Wiktorell. 


Hela verksamheten utgår ifrån mötet mellan människor. Mellan vuxna och barn, mellan föräldrar och pedagoger och inte minst mellan barnen. 


– Hela livet handlar om att mötas och här hos oss är det mötet som är ledstjärnan, säger Katarina. 


Det goda mötet handlar om att göra plats, ta sig tid och att lyssna på varandra. Värden och förmågor som föder trygghet vilket är en förutsättning för lärande. 


– Vårt lärandeuppdrag har vi ständigt under lupp och vi frågar ofta oss själva hur det goda lärandet ser ut och hur vi ska göra för att förankra det barnen lär sig, säger Sofia Myrberg förskollärare. 


Nyckeln till en förskola som lyckas möta barnen är engagerad och professionell personal som kan sitt uppdrag och håller det levande. Pedagogerna på Lammet värdesätter det att få vara med att göra skillnad och att skapa något gott i en kristen miljö.


Föräldrarna uppskattar särskilt småskaligheten, professionella pedagogerna och den trygga miljön.

– Vi ser oss som familjernas medvandrare, säger Sofia. Läs mer...

2017-11-07 11:45

186029 HS1

En skola du blir sedd i 

Artikel Varje morgon hälsas du välkommen! Att vara en del av Hovsjöskolan innebär att du är en vän av samarbete. Här lyssnar man på varandra, arbetar med ett kollegialt lärande och med ett gott bemötande för att...
186053 DCW2

Snyggare bil och tryggare mil

Artikel Kör säkrare och ha trevligare på vägarna i en ren bil. Håll rosten borta genom regelbunden tvätt av bilen. Det ger ökad livslängd och ökat andrahandsvärde av ditt fordon samt en betydligt härligare känsla...

Faktaruta

  • Lammets Förskola - Romelanda pastorat
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
    Oxelvägen 101
    44277 Romelanda
  • Telefon: 0303-243415
 _Bild 15

Persisk Mat

Följ med på vägen till det persiska köket

Spår-bild

Podcasten Spår

Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

_Skincity-pressbild

Eldsjälen bakom skönhetsimperiet

Professionell hudvård online

Arkiv