174013 LA1174013 LA2

Idrottsmedicin till alla

Läkaren Johan Leandersson har alltid varit aktiv inom idrott. Intresset för rörelse och hälsa resulterade i valet av läkarutbildning med inriktning på ortopedi. I dag driver han Artrocenter i Stockholm, där är kötiderna korta och man möts av en specialist som med idrottsmedicinska principer analyserar och behandlar skador och smärttillstånd i rörelseapparaten.

Ortopedi är läran om kroppens rörelse och innefattar både medfödda fel och skador genom olycksfall. När kroppen signalerar med värk och smärta vid rörelse är det viktigt att snabbt hitta orsaken för att få rätt behandling i tid. När smärta uppstår vid en viss rörelse är det lätt att kroppen reflexmässigt gör om rörelsen för att undvika smärtan och det onaturliga rörelsemönstret skapar mer problem på sikt. Sedan går det ofta att behandla med rörelseövningar med hjälp av rehabiliteringsträning eller kirurgi, ofta i kombination. På Artrocenter tar de ansvar för hela kedjan från utredning diagnos, kirurgi vid egen operationsavdelning, rehabilitering hos samarbetsklinik.


Johan Leanderson har själv varit aktiv inom idrott i hela sitt liv. Trots att vikten av motion och rörelse varit känt för läkarvetenskapen i alla tider, upplevde han inte att frågorna fick tillräckligt stort utrymme inom den landstingsdrivna sjukvården. Han valde att år 2000 gå över till privatsjukvården, för att få ägna sig åt det han fann mest intressant. Nu har företaget gjort en nystart och satsat på nyrenoverade lokaler på Ingemarsgatan. Han har också knutit till sig flera specialistkompetenser för att bredda verksamheten


– Jag vill vända mig till alla som har svårt att leva ett aktivt liv på grund av en skada eller smärttillstånd i rörelseapparaten. Man behöver inte vara elitidrottare för att man ska få hjälp. Hit kan man komma utan remisskrav och det kostar inte mer än inom den landstingsdrivna sjukvården. Nu har vi två specialister till på Artrocenter. Det gör att vi breddat oss inom axelkirurgi och barnortopedi. Alla läkare på Artrocenter har disputerat inom idrottsortopedi.


174013 LA3


Sedan företaget startades har verksamheten vuxit så att den i dag omfattar flera specialister och en egen operationssal. I och med att patienterna kan erbjudas operationer direkt på plats minskar väntetiderna drastiskt och ger en snabbare återgång till aktivitet.


– Vi ser operationssalen som en stor tillgång som vi är stolta över. Den är nybyggd med all modern teknik som uppfyller kraven för ortopedisk kirurgi, som till exempel ultraren luft. Här kan vi ta emot patienter inom dagkirurgi och på vår uppvakningsavdelning kan patienterna stanna till de är redo att gå hem.


På operationsavdelningen går det att behandla en rad tillstånd som korsbandsskador liksom andra knä och fotledsskador, ofta med titthålsteknik. Nu har de även ett ökat antal axeloperationer. Efter operation får patienten en individuell behandlingsplan utifrån patientens egna önskemål och mål, vilket gör att tiden för återhämtning ofta blir kortare. Den individuella utformningen syftar till att patienten på ett säkert sätt återfår ett naturligt rörelsemönster och kan återgå i önskad aktivitetsnivå.


På Artrocenter har de många års praktisk erfarenhet som lagläkare i Hammarby, AIK och Djurgården. Johan var medicinskt ansvarig i damlandslaget under många år. Kombinationen god teoretisk grund, fördjupad genom forskning samt den praktiska erfarenheten gör Artrocenter starkt. Till framgången bidrar den sammanhållna behandlingen med egna specialister hela vägen från diagnos till behandling och rehabilitering.


– Den som söker sig till Artrocenter kan känna sig trygg med att problemen kommer att behandlas med samma idrottsmedicinska principer som utvecklats för elitidrottare. En inledande undersökning följs ofta upp med utredning, återbesök för diagnos och upprättande av en behandlingsplan.


Det är dock inte enbart idrottsskador som behandlas på Artrocenter utan också problem som uppstår i samband med rörelse. Till exempel kan artros till stor del lindras, även om det självklart inte går att återställa den slitna leden. Har man en skada, säger Johan, eller ett smärttillstånd som begränsar livskvalitén finns det hjälp att få i de flesta fall. 


– Tyvärr upplever många att dessa problem inte tas på tillräckligt stort allvar inom den landstingsdrivna sjukvården. Patienter från många delar av vårt land reser hit för att få tillgång till vår specialistkompetens. I och med det fria vårdvalet har alla rätt att söka hjälp hos specialist var som helst i landet, i många landsting även utan remiss. Vi ser till att ha korta köer och märker vi att trycket ökar så kan vi öka kapaciteten. 


Läs mer...

2017-07-06 12:00

184010PD6

Landskronas mysigaste butik

Artikel Ewa Påulander med personal hälsar dig välkommen till Påulander Design på ett av Landskronas allra bästa butikslägen, Järnvägsgatan 11. En livsstilsbutik med kläder, heminredning, godis och växter.
183098 ARM3

”Strategi är sällan strategiskt”

Artikel ”Startpunkten för att kliva ur en stor organisation och starta eget var en längtan efter att få tänka igenom de råd jag gav”. Pontus Wadström på A Real Movement berättar om varför han gick från anställning...

  Faktaruta

  • Leanderson Artrocenter
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
   Ingemarsgatan 2
   Stockholm, 113 54
  • Telefon: 08 - 408 89 090
  DriveNow_puff

  Dela bil?

  Carsharing är ett växande alternativ till egen bil.

  Spår-bild

  Podcasten Spår

  Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

  _Anette2

  Stockholms affärsänglar

  Investerar i unga, innovativa företag

  Arkiv