181029 LG1181029 LG2

Ett värdigt liv i sikte

Levagruppens verksamhet vilar på tre ben: familjehemsvård, HVB-hem samt medicinsk kompetens för skötsel av underhållsbehandling i form av, bland annat metadon eller olika typer av psykiatriska läkemedel. Levaklinikerna finns i Strängnäs, Hallstavik och på Öland.

– Det är väldigt få andra aktörer som kan erbjuda den här kombinationen av kompetenser, säger Anders Berglund, koncernchef och grundare av Levagruppen AB år 2009. 


Till en början drevs verksamheten som ren familjehemsvård för vuxna i behov av underhållsbehandling, men efter bara ett år fick man ett erbjudande om att ta över behandlingshemmet Kolarmora i Uppland. Levahemmet Kolarmora har idag 12 platser för killar över 18 år. De kommer från hela landet och remitteras från socialtjänsten, tvångsvård (LVM) eller kriminalvården. 


– Det är individer från ytterst tragiska förhållanden och vår uppgift är att hjälpa dem att starta om på nytt, säger Anders.


Han berättar att det handlar om människor som i princip hela sina liv bott på gatan eller i olika kvartar. De saknar ofta skolgång, har svåra psykiatriska diagnoser och tunga missbruksproblem. 


– På Kolarmora möts de av varm och skicklig personal som finns där för dem, dygnets alla timmar, säger Anders. 


”Individen i centrum” är ledord som präglar hela Levagruppens verksamhet. Att alla människor har olika behov och förutsättningar är en självklarhet. 


181029 LG3


– Det finns ingen quickfix som passar alla, vi frågar oss först och främst vad just den här människan behöver. Det kan exempelvis handla om att någon saknar fullständig skolgång, en annan kan behöva omfattande tandsanering medan en tredje längtar efter religiös tillhörighet.


För att få klart för sig vad varje individ behöver inleds en placering med en personlig intervju och därefter läkarsamtal för fysisk och psykisk bedömning.


– Alla som bor hos oss behöver någon form av medicinsk behandling och vi har både läkare och sjuksköterskor knutna till våra verksamheter, förklarar Anders. 


Vardagen på Kolarmora präglas av rutiner och anpassade aktiviteter. Här tillåts ingen ligga på sitt rum och titta på TV om dagarna.  Många behöver lära sig att tvätta kläder, laga mat och betala räkningar. Kort sagt, allt det vardagliga som man går miste om när man inte fått möjlighet att leva ett vanligt familjeliv. 


De boende ingår i en arbetsgrupp som sköter olika sysslor enligt ett rullande schema. Det rör sig exempelvis om matlagning, trädgårdsskötsel eller städning. 


– Ingen mår bra av sysslolöshet och alla människor vill känna sig viktiga och behövda, säger Anders. 


Utöver rutiner och gemenskap får de boende enskild terapi och de träffar sin personliga kontaktperson flera gånger i veckan.  Man arbetar med enskild kognitiv beteende terapi,  samt gör olika sorters utredningar.


– Det handlar främst om neuropsykiatriska utredningar, social funktionsanalys och psykiatriska bedömningar.


I utredningsteamet ingår läkare med specialistkompetens inom vuxenpsykiatri och socialmedicin, psykologer, terapeuter och observationspersonal.  


– Att vi har satsat så mycket på den sortens kompetens gör det möjligt för oss att väldigt snabbt hitta rätt hjälp till våra klienter, förklarar Anders.


181029 LG5


Utmärkande för Levagruppen är just möjligheten att ta emot människor med tung missbruksproblematik och svårbehandlade psykiatriska diagnoser. 


– Våra klienter är en särskilt utsatt grupp som kanske inte har fått så mycket mänsklig värme tidigare i livet. 

All behandling utgår från förtroende, tillit och nära relationer. Det är våra klienter som lär oss hur vi ska möta dem, tillägger Anders. 


Knutna till Levagruppen finns ett trettiotal familjehem för både killar och tjejer. Ett familjehem för vuxna fungerar på samma sätt som ett för barn. Det handlar om att välkomna en utsatt individ som en medlem av familjen. 


Gemensamt för Levagruppens familjehem är ett brinnande engagemang och en önskan om att hjälpa en annan människa på vägen mot ett värdigt liv. Familjerna är noggrant utredda och är utvalda för den kompetens de har att ta hand om människor med den typen av problematik som Levagruppens klienter har. 


– Att vara familjehem är ett ytterst viktigt uppdrag som kan få en helt avgörande betydelse i en människas liv, säger Anders.


Mycket är på gång inom Levagruppen. Man letar hela tiden efter fler familjehem och planer finns på ett HVB-hem för vuxna kvinnor. 


– Tyvärr ökar efterfrågan kraftigt både när det gäller kvinnor och män. Varför ett HVB-hem för kvinnor skulle vara på sin plats är för att det skulle innebära samma möjligheter för kvinnorna som för männen. Vi vet att vi har alla möjligheter att erbjuda förstklassig vård för alla individer som är villiga att ta emot en möjlighet till ett nytt liv, säger Anders. 

Läs mer...

2018-01-16 09:15

192030 MG1

Medveten Grön

Artikel Medvetet och grönt. Minsta möjliga miljöpåverkan och minsta möjliga matsvinn. Mesta möjliga ekologiskt, färgstarkt och vegetariskt – Medveten Grön.
0DaBkkQ4

Vänge Villaservice AB - ett byggföretag med bred kompetens

Artikel Ett professionellt och personligt engagemang med hög servicegrad och en stor dos ärlighet, trovärdighet och yrkesskicklighet inger ett långvarigt förtroende.

  Faktaruta

  • Levagruppen AB
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
   Gyllenhjelmsgatan 15
   645 23 Strängnäs
  • Telefon: 0152–71 45 70
  Holknekt_webb3

  Per Holknekt

  Från brädan till scenen

  _Anette2

  Stockholms affärsänglar

  Investerar i unga, innovativa företag

  Spår-bild

  Podcasten Spår

  Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

  Arkiv