175042 SL1

Att skapa sammanhang förenar alla

Verksamheten på friskolan Lillgårdsskolan i Linköping genomsyras av deltagande och helhetsperspektiv. Alla arbetar tillsammans för att forma en så bra skola som möjligt.

Lillgårdsskolan påbörjade sin bana som friskola 1993 i samband med friskolereformen. Det är en relativt liten skola där det i dagsläget går cirka tvåhundra elever. Skolans rektor, Kjell-Erik Sjöstedt och en av skolan lärare Kerstin Sund har varit med sedan start. 


Sedan år 2000 har skolan använt sig av ett tematiskt arbetssätt, inspirerat av Bifrostskolan på Jylland.


– Tanken med att ha ett tema är att skapa sammanhang, en röd tråd. Det förenar alla på skolan, det vill säga alla yrkesgrupper, elever och föräldrar. Det blir en gemensam plattform att stå på, säger Kerstin.


De har haft teman som ”Svart och vitt” och ”Bygga broar” och de har använts på alla möjliga vis. ”Svart och vitt” ledde till undervisning om allt från tidningar till apartheid. ”Bygga broar” resulterade i teknik och geografisk undervisning, men även undervisning som handlade om att bygga relationer och broar mellan människor. I temat förenas det teoretiska med de estetiska uttrycken. Det blir ett kunskapande.


175042 SL2


– Tanken är att få eleverna att vidga perspektiven, att tänka själva och att delta i processen, säger Kjell-Erik.


Detta deltagande genomsyrar hela skolan, från elever till styrelsen, i vilken det sitter föräldrar, lärare och rektorer. Alla beslut som fattas för skolan, fattas av de som har mest insyn i vad skolan behöver.


– Så länge vi kan ha kvar det här engagemanget bland föräldrarna, och det får en spridningseffekt till barnen, kommer den här skolan ha en god framtid, säger Kjell-Erik.  

Läs mer...

2017-09-28 10:15

185085 KS3

Utbildning är vårt fokus

Artikel Rektorn vid en av Sveriges topp-skolor vad gäller utbildningsresultat förklarar hur viktigt det är med rutiner, kontinuitet, likvärdighet och att fokus ligger på kunskapsinlärning hos eleverna.
185018 BS1

”Pedagogik handlar om att kunna lära ut – och lära in”

Artikel I skolan ska kunskap förmedlas, för att förvärvas och sedan redovisas. Förutsättningarna för detta är att skapa trygghet för eleverna och stärka deras kreativitet och nyfikenhet.

Faktaruta

 • Stiftelsen Lillgårdsskolan
 • E-post
 • Hemsida
 • Adress:
  Sporrsmedsgatan 18
  587 37 Linköping
 • Telefon: 013-16 40 33
naim 4

Superdeisgnern Naim Josefi

Skapar magi.

Spår-bild

Podcasten Spår

Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

Marre1_webb

Mästerfrisören Marre

Har aldrig en dålig dag

Arkiv

 • 2019
 • 2018
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2017
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2016
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2015
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juli
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2014
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Mars
  • Februari
  • Januari
 • 2013
  • December
  • November
  • Oktober
  • September
  • Augusti
  • Juni
  • Maj
  • April
  • Februari
  • Januari
 • 2012
  • December
  • November
  • Oktober
  • Augusti