175088 MS3175088 MS5175088 MS4

En skola i framkant

Matteusskolan är en innerstadsskola i Stockholm vars vision är att förbereda sina elever för framtiden. Detta reflekteras av skolans slogan: Kunskap är makt.

Matteusskolan är en F-9-skola som ligger centralt på Norrmalm i Stockholm. Här går cirka sjuhundra elever i antingen 2- eller 3-parallelliga klasser. Den stora byggnaden från 1900-talet är vacker men för med sig ett antal utmaningar.


När skolan byggdes hade man exempelvis inte grupprum i åtanke. Detta har skolan löst genom att dela av en del klassrum och använda sig av korridorerna när det är möjligt. Alla skolor möts av olika utmaningar. Det kan handla om att undervisa nyanlända, barn med inlärningssvårigheter eller något så enkelt som hur man ska göra med läxor. På Matteusskolan löser man detta med specialpedagogik och att arbeta kollegialt.


– Jag tror att kollegialt samarbete är en förutsättning för att man ska kunna bygga en riktigt bra skola, säger Karolina Arvekvist, skolans rektor.


175088 MS2


En av de faktorer som gjorde att Karolina sökte tjänsten på Matteusskolan är skolans stora fokus på att se till hela eleven. Att hjälpa denne utveckla förmågor för att lyckas bra i framtiden. Skolan använder ett antal strategier för att åstadkomma detta. De ägnar sig en del åt stresshantering och studieteknik för att lära barnen planera och strukturera sina studier själva, utan stress. Med jämna mellanrum stämmer lärarna sedan av med eleverna för att se hur det går för dem i förhållande till undervisningen, men också för att se hur de mår.


– Svenska skolan ska vara en skola för alla. Alla ska kunna gå här och känna sig trygga, få utvecklas och nå sin fulla potential, säger Karolina.


Ovanför en av skolans ingångar står det ”Kunskap är makt”, en kvarleva från en svunnen tid man valt att behålla. Man kombinerar de gamla orden med en ny vision ”Vingar som bär för framtiden.” Båda skolans ordspråk reflekteras i dess strävan att ligga i framkant. Man har en hög andel ekologiska varor i maten, förser alla äldre elever med Ipads och lägger stor vikt vid omvärldsbevakning. Den viktigaste delen av detta arbete kommer dock i form av relationer till eleverna och att kunna motivera dem att arbeta målinriktat med sina studier.


– Om vi kan hjälpa våra elever att bli barn och ungdomar som kan lära sig själva, kommer de få makt över och ha en möjlighet att styra sina egna liv, säger Karolina.

Läs mer...

2017-11-09 14:15

184058 BON2

Sugen på kombinerad tvål och schampokaka?

Artikel Nea Of Sweden AB har funnits sedan 2003. Det har tagit nästan 15 år för Gunnar och Carina Smith – att kunna presentera en nära på komplett produkt portfölj av noggrant utprövade ekologiska produkter för...
184076 JCS4

Ekologiska CombCut skär ogräs och kostnader

Artikel En jordbrukets actionhjälte, vass, slipad och ogräsets överman, ogräsbekämparen CombCut. Hållbar, eko och reko – och svensk.

  Faktaruta

  • Matteusskolan
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
   Vanadisvägen 16
   113 46 Stockholm
  • Telefon: 08-50844292
  _Anette2

  Stockholms affärsänglar

  Investerar i unga, innovativa företag

  __MG_9672

  Från förort till finrum

  Bröderna Güven driver stans bästa krogar

  ____Sandra4_SV

  Sandra vann kampen mot cancern

  Nu vill hon stötta andra

  Arkiv