175088 MS3175088 MS5175088 MS4

En skola i framkant

Matteusskolan är en innerstadsskola i Stockholm vars vision är att förbereda sina elever för framtiden. Detta reflekteras av skolans slogan: Kunskap är makt.

Matteusskolan är en F-9-skola som ligger centralt på Norrmalm i Stockholm. Här går cirka sjuhundra elever i antingen 2- eller 3-parallelliga klasser. Den stora byggnaden från 1900-talet är vacker men för med sig ett antal utmaningar.


När skolan byggdes hade man exempelvis inte grupprum i åtanke. Detta har skolan löst genom att dela av en del klassrum och använda sig av korridorerna när det är möjligt. Alla skolor möts av olika utmaningar. Det kan handla om att undervisa nyanlända, barn med inlärningssvårigheter eller något så enkelt som hur man ska göra med läxor. På Matteusskolan löser man detta med specialpedagogik och att arbeta kollegialt.


– Jag tror att kollegialt samarbete är en förutsättning för att man ska kunna bygga en riktigt bra skola, säger Karolina Arvekvist, skolans rektor.


175088 MS2


En av de faktorer som gjorde att Karolina sökte tjänsten på Matteusskolan är skolans stora fokus på att se till hela eleven. Att hjälpa denne utveckla förmågor för att lyckas bra i framtiden. Skolan använder ett antal strategier för att åstadkomma detta. De ägnar sig en del åt stresshantering och studieteknik för att lära barnen planera och strukturera sina studier själva, utan stress. Med jämna mellanrum stämmer lärarna sedan av med eleverna för att se hur det går för dem i förhållande till undervisningen, men också för att se hur de mår.


– Svenska skolan ska vara en skola för alla. Alla ska kunna gå här och känna sig trygga, få utvecklas och nå sin fulla potential, säger Karolina.


Ovanför en av skolans ingångar står det ”Kunskap är makt”, en kvarleva från en svunnen tid man valt att behålla. Man kombinerar de gamla orden med en ny vision ”Vingar som bär för framtiden.” Båda skolans ordspråk reflekteras i dess strävan att ligga i framkant. Man har en hög andel ekologiska varor i maten, förser alla äldre elever med Ipads och lägger stor vikt vid omvärldsbevakning. Den viktigaste delen av detta arbete kommer dock i form av relationer till eleverna och att kunna motivera dem att arbeta målinriktat med sina studier.


– Om vi kan hjälpa våra elever att bli barn och ungdomar som kan lära sig själva, kommer de få makt över och ha en möjlighet att styra sina egna liv, säger Karolina.

Läs mer...

2017-11-09 14:15

186011 FS2

Färentuna skola – ”En plats där alla växer”

Artikel Visionen på Färentuna skola är att vara en plats där alla växer, både barn/elever och personal. En skola med en mix av gamla, fina traditioner och ett modernt pedagogiskt nytänk.
185046 OG1

En skola i nuet som siktar på framtiden

Artikel Gymnasietiden är en viktig tid i livet. Utbildning, gemenskap och framtidstro ska gå hand i hand. Odengymnasiet i Örnsberg välkomnar alla!

  Faktaruta

  • Matteusskolan
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
   Vanadisvägen 16
   113 46 Stockholm
  • Telefon: 08-50844292
  Holknekt_webb3

  Per Holknekt

  Från brädan till scenen

  _Skincity-pressbild

  Eldsjälen bakom skönhetsimperiet

  Professionell hudvård online

  _Anette2

  Stockholms affärsänglar

  Investerar i unga, innovativa företag

  Arkiv