184004 M1184004 M2

Våga, vilja, förändra – hos Medvetsfull

Hur gärna vill du din förändring? Vad står i vägen: rädslor, hinder, gamla mönster? Det är några av de frågor Anette Wikström ställer när du anlitar henne som samtalscoach, om du behöver hjälp att ta dig vidare, står i ett vägskäl eller önskar öka din självförståelse och medvetenhet.

 • – Samtalscoaching har aktuellt nu-läge som utgångspunkt, och fokus framåt, berättar Anette som i åtta år drivit Medvetsfull, samtalscoaching i Täby och Stockholm. Allt som påverkar får dock vara med, framåt som bakåt, men vi stannar aldrig i bakåt, utan utgångspunkten är nuet och framåt.

För Anette handlar samtalscoaching om att lyssna utan att döma, kritisera eller ha åsikter. Syftet är att bidra till att skapa medvetenhet om hur du gör – för att du ska kunna både göra och förhålla dig annorlunda.

 • – Det första samtalet är kostnadsfritt för klienten. Det är viktigt att klienten känner sig tillräckligt trygg och motiverad att fortsätta, säger Anette. Som samtalscoach jobbar jag lösningsfokuserat men inte rådgivande. De svar och lösningar klienten söker, finns hos klienten själv.


184004 M3


Anette har skrivit två böcker. Medvetsfull, då hon hade en stark längtan att på ett så enkelt sätt som möjligt kunna bidra till ”alla” – att vi börjar prata om att vi som människor är både unika, olika och ändå lika. En bok för att öka förståelsen för både dig själv, och andra. Lyssnandets kraft, är en fördjupning av den kunskap hon delade med sig av i sin första bok. Tanken är att inspirera till reflektion och kommunikation för ökad, både egen och ömsesidig, förståelse.


Efter en livskris valde Anette att söka in på HumaNova i Stockholm, en utbildning där egen terapi är obligatorisk under samtliga studieår. Hon är både utbildad samtalscoach och organisationskonsult.

Jag ber henne att med en mening förklara varför jag ska anlita en samtalscoach. Hon svarar:


– Det är en lönsam investering i dig själv, för nu- och framtid – om du vill öka din handlingsfrihet att vara allt du kan och vill vara, i alla situationer och relationer.

Läs mer...

2018-08-13 13:45

185079 DS1

Satsning på de yngsta ger långsiktiga resultat

Artikel I Danmarks skola utanför Uppsala arbetar ledning, personal och vårdnadshavare tillsammans för att hjälpa barnen att bygga en stabil grund för ett livslångt lärande. I lugn och trygg miljö lär man barnen...
185045 SDS1

Utforska, utvecklas och ha kul – med dans

Artikel Sundbyberg har etablerat sig som en av Stockholms starkaste dansstadsdelar, tack vare en av Sveriges färgstarkaste dansare: Helene Karabuda. Nu satsar hon vidare genom att starta Sundbybergs Dansskola.

  Faktaruta

  Holknekt_webb3

  Per Holknekt

  Från brädan till scenen

  _Skincity-pressbild

  Eldsjälen bakom skönhetsimperiet

  Professionell hudvård online

  Welcome Webb3

  Welcome App

  Digitaliserad integration

  Arkiv