184004 M1184004 M2

Våga, vilja, förändra – hos Medvetsfull

Hur gärna vill du din förändring? Vad står i vägen: rädslor, hinder, gamla mönster? Det är några av de frågor Anette Wikström ställer när du anlitar henne som samtalscoach, om du behöver hjälp att ta dig vidare, står i ett vägskäl eller önskar öka din självförståelse och medvetenhet.

 • – Samtalscoaching har aktuellt nu-läge som utgångspunkt, och fokus framåt, berättar Anette som i åtta år drivit Medvetsfull, samtalscoaching i Täby och Stockholm. Allt som påverkar får dock vara med, framåt som bakåt, men vi stannar aldrig i bakåt, utan utgångspunkten är nuet och framåt.

För Anette handlar samtalscoaching om att lyssna utan att döma, kritisera eller ha åsikter. Syftet är att bidra till att skapa medvetenhet om hur du gör – för att du ska kunna både göra och förhålla dig annorlunda.

 • – Det första samtalet är kostnadsfritt för klienten. Det är viktigt att klienten känner sig tillräckligt trygg och motiverad att fortsätta, säger Anette. Som samtalscoach jobbar jag lösningsfokuserat men inte rådgivande. De svar och lösningar klienten söker, finns hos klienten själv.


184004 M3


Anette har skrivit två böcker. Medvetsfull, då hon hade en stark längtan att på ett så enkelt sätt som möjligt kunna bidra till ”alla” – att vi börjar prata om att vi som människor är både unika, olika och ändå lika. En bok för att öka förståelsen för både dig själv, och andra. Lyssnandets kraft, är en fördjupning av den kunskap hon delade med sig av i sin första bok. Tanken är att inspirera till reflektion och kommunikation för ökad, både egen och ömsesidig, förståelse.


Efter en livskris valde Anette att söka in på HumaNova i Stockholm, en utbildning där egen terapi är obligatorisk under samtliga studieår. Hon är både utbildad samtalscoach och organisationskonsult.

Jag ber henne att med en mening förklara varför jag ska anlita en samtalscoach. Hon svarar:


– Det är en lönsam investering i dig själv, för nu- och framtid – om du vill öka din handlingsfrihet att vara allt du kan och vill vara, i alla situationer och relationer.

Läs mer...

2018-08-13 13:45

185023 LS3

Undervisa för elevers bästa möjlighet till lärande och utveckling

Artikel Hur ser du som lärare och pedagog på uppdraget att undervisa? Är du i klassrummet för att framför allt fylla eleverna med kunskap, bedöma deras kunnighet eller är du där för att hjälpa eleverna att lära...
186063 LS1

Alternativ medicin som ”lifesaver”

Artikel Många svenskar upplever att de slussas runt i landstingsvården utan att kanske alltid bli hjälpta av den vård som erbjuds. Det kan handla om lite mer diffusa problem som smärta i kroppen eller problem...

  Faktaruta

   _Bild 15

  Persisk Mat

  Följ med på vägen till det persiska köket

  _Anette2

  Stockholms affärsänglar

  Investerar i unga, innovativa företag

  naim 4

  Superdeisgnern Naim Josefi

  Skapar magi.

  Arkiv