175080 NR2

En traditionell skola med ett modernt tänk

Norra Reals gymnasium är en anrik skola i centrala Stockholm med en lång historia av ambitiösa och engagerade elever och lärare. Skolan har bland annat varit läroverk för två nobelpristagare. Det är en skola där traditioner och utveckling går hand i hand.

Precis som namnet antyder var Norra Reals gymnasium en realskola för gossar en gång i tiden. Nobelpristagarna Gunnar Myrdal och Manne Siegbahn är två personer som fick sin realskolebildning här. I dag går det dock fler flickor än pojkar på den attraktiva skolan. Ungdomar från hela Stockholms län läser här, både från innerstaden men även från kranskommuner. Skolan blir således en smältdegel av elever med olika bakgrunder. Skolans goda rykte gör att den är välförsedd med kompetent personal.


– Lärarbristen man talar om är inget vi märker av, säger Maria Sellberg, rektor för de samhällsvetenskapliga och humanistiska programmen.


Skola har högskoleförberedande program och många väljer att läsa vidare. Hela 96 procent av de elever som gått naturvetenskapliga programmet har påbörjat en högskoleutbildning inom tre år efter studenten. 


175080 NR3


Programmen är både traditionella och moderna i sin utformning. Det naturvetenskapliga programmet är skolans största och är 6-parallelligt. Tre av parallellerna är profilerade mot matematik, forskning eller miljö. Skolan har ett förhållandevis litet humanistiskt program, men är ensamt bland de kommunala skolorna i Stockholms stad att ha en kulturell inriktning. 


– Vi har för avsikt att utvidga vår tradition av att arbeta med hållbar utveckling. Vi planerar att starta en profil på samhällsvetenskapligt program med inriktning mot miljö hösten 2018, säger Maria.


Norra Reals gymnasium är en stor skola med cirka tusen elever och hundra anställda. En grundförutsättning för att få en så pass stor verksamhet att fungera är en välstrukturerad organisation och ett inkluderingsperspektiv. Trots att eleverna arbetat hårt för att komma in på Norra Reals gymnasium betyder det inte att skolan har en mindre andel elever med olika sorters inlärningssvårigheter, som dyslexi eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Skolan har en välutvecklad elevhälsa som kan identifiera eller som behöver hjälp. 

– I de flesta fall har eleverna varit högkompenserande för sina svårigheter. Vårt elevhälsoteam fångar upp dessa elever genom screening och systematisk samverkan med lärarna. Vi ser att elever som tidigt fått hjälp klarar sig relativt friktionsfritt genom sin utbildning, säger Fredrik.


Norra Reals gymnasium har en av Sveriges största elevkårer. Kårstyrelsen slår vakt om att skolan ska vara den bästa tänkbara. Den bjuder in föreläsare, anordnar utbildningar och fungerar som en slags paraplyorganisation för skolans andra föreningar. 


Elever som går här har höga förväntningar på sin gymnasietid liksom på lärarna och på varandra. Förväntningar som alla på skolan är redo att möta. Hittills har skolan undervisat två nobelpristagare. Och de är troligtvis inte de sista.

Läs mer...

2017-11-07 15:00

186008 KR1

Natur och djur – lugnar och läker

Artikel Vill du må bättre, orka mer, öka motivationen eller ta dig tillbaka in i arbetsliv och sociala sammanhang? Naturunderstödd rehabilitering är en aktiv rehabilitering i landsbygdsmiljö.
185061 AWG3

”Vi skapar Anna Whitlocks själ tillsammans”

Artikel Det är bara att gratulera Stockholms framtida gymnasieelever! Mitt i huvudstaden tornar sig ett nytt kunskapspalats upp. Skolan tar sig an vår tids stora globala frågor och satsar på bildning och innovation...

Faktaruta

  • Norra Reals Gymnasium
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
    Roslagsgatan 1
    113 55 Stockholm
  • Telefon: 08-508 323 00
_Anette2

Stockholms affärsänglar

Investerar i unga, innovativa företag

Holknekt_webb3

Per Holknekt

Från brädan till scenen

Marre1_webb

Mästerfrisören Marre

Har aldrig en dålig dag

Arkiv