186014 PS1

Nystartad skola med inkludering och trygghet i fokus

På Palmbladsskolan i Uppsala råder härlig och inspirerande nybyggaranda hos både ledning, lärare och elever. Som en av Sveriges första skolor deltar man i ett forskningslett projekt rörande hur man bäst arbetar med trygghet och värdegrundsfrågor.

Palmbladsskolan är en 6-9-skola som ligger på gränsen mellan Årsta och Slavsta. Man flyttade in i de nyrenoverade lokalerna, som tidigare rymde Grafiskt utbildningscenter, i augusti 2016.  


Att bygga en skola från grunden är både spännande och utmanande. Här finns inga gamla värderingar i väggarna utan här får man förmånen att skapa något alldeles nytt och positivt. 


– Det som verkligen utmärker oss är att alla våra lärare aktivt har sökt sig hit. De vill verkligen jobba här. Tillsammans utvecklar vi en samsyn som är viktig för elevernas trivsel och kunskapsutveckling, säger rektor Ulrika Mattsson.


På insidan ser skolan inte riktigt ut som man i första hand tänker sig att en skola ska se ut.  Fasaden och takets stora fönster gör att ljus strömmar in i skolan och klassrummen är ovanligt rymliga. De flesta klassrum är dessutom delbara och antalet grupprum är många. På så sätt kan man anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov.


– Forsking visar att både elever med särskilda behov och elever som kan följa undervisningen utan extra anpassningar gynnas av att alla inkluderas, säger Ulrika.  


För att alla elever ska kunna undervisas tillsammans har man på skolan valt att satsa på att öka antalet lärare. I de tre kärnämnena svenska, engelska och matematik är emellanåt två pedagoger i klassrummet. Allt arbete ska bidra till skapandet av en jämlik skola där alla elever, på sina egna villkor och baserat på individuella behov, ska ges maximala möjligheter att utvecklas. 


Som en av tolv skolor deltar Palmbladsskolan i ett forskningsprojekt som heter Inkluderande beteendestöd i skolan (IBIS). Projektet är ett samarbete mellan Uppsala kommun och universitetet och är det första i sitt slag.


– Vårt värdegrundsarbete kommer att följas och utvärderas av forskare och det har aldrig tidigare hänt i Sverige, berättar biträdande rektor Camilla Wallin Jonsson. 


Utöver trygghetsarbetet fokuserar man på formativ bedömning vilket är ett sätt att se på bedömning och betygssättning som en lärandeprocess där läraren hela tiden arbetar för att konkret visa var eleven befinner sig och hur denna ska arbeta för att nå sina mål. 


– Eleverna måste hela tiden förstå vad som förväntas av dem, säger Camilla. Tydlighet vad gäller kunskapsmål, samt att motivera eleverna till att göra sitt bästa, ger fina studieresultat. 

Läs mer...

2018-11-14 15:15

192005 DIAMOND1

Diamond Cars - passion och ärlighet

Artikel En fabriksny bil tappar dramatiskt i värde redan efter första körda milen. Många önskar köpa en begagnad bil av just den anledningen. Andra önskar köpa en begagnad bil för att det är vad deras budget tillåter.
191031 LG1

Vi bygger ut Norden

Artikel Samhället har ett stort behov av utbyggd infrastruktur och nya boenden. Linccon Groups affärsidé vilar på att tänka nytt, annorlunda och större. Med spetskompetens inom järnväg, anläggning och bygg förenar...

Faktaruta

____Sandra4_SV

Sandra vann kampen mot cancern

Nu vill hon stötta andra

__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

 _Bild 15

Persisk Mat

Följ med på vägen till det persiska köket

Arkiv