186014 PS1

Nystartad skola med inkludering och trygghet i fokus

På Palmbladsskolan i Uppsala råder härlig och inspirerande nybyggaranda hos både ledning, lärare och elever. Som en av Sveriges första skolor deltar man i ett forskningslett projekt rörande hur man bäst arbetar med trygghet och värdegrundsfrågor.

Palmbladsskolan är en 6-9-skola som ligger på gränsen mellan Årsta och Slavsta. Man flyttade in i de nyrenoverade lokalerna, som tidigare rymde Grafiskt utbildningscenter, i augusti 2016.  


Att bygga en skola från grunden är både spännande och utmanande. Här finns inga gamla värderingar i väggarna utan här får man förmånen att skapa något alldeles nytt och positivt. 


– Det som verkligen utmärker oss är att alla våra lärare aktivt har sökt sig hit. De vill verkligen jobba här. Tillsammans utvecklar vi en samsyn som är viktig för elevernas trivsel och kunskapsutveckling, säger rektor Ulrika Mattsson.


På insidan ser skolan inte riktigt ut som man i första hand tänker sig att en skola ska se ut.  Fasaden och takets stora fönster gör att ljus strömmar in i skolan och klassrummen är ovanligt rymliga. De flesta klassrum är dessutom delbara och antalet grupprum är många. På så sätt kan man anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov.


– Forsking visar att både elever med särskilda behov och elever som kan följa undervisningen utan extra anpassningar gynnas av att alla inkluderas, säger Ulrika.  


För att alla elever ska kunna undervisas tillsammans har man på skolan valt att satsa på att öka antalet lärare. I de tre kärnämnena svenska, engelska och matematik är emellanåt två pedagoger i klassrummet. Allt arbete ska bidra till skapandet av en jämlik skola där alla elever, på sina egna villkor och baserat på individuella behov, ska ges maximala möjligheter att utvecklas. 


Som en av tolv skolor deltar Palmbladsskolan i ett forskningsprojekt som heter Inkluderande beteendestöd i skolan (IBIS). Projektet är ett samarbete mellan Uppsala kommun och universitetet och är det första i sitt slag.


– Vårt värdegrundsarbete kommer att följas och utvärderas av forskare och det har aldrig tidigare hänt i Sverige, berättar biträdande rektor Camilla Wallin Jonsson. 


Utöver trygghetsarbetet fokuserar man på formativ bedömning vilket är ett sätt att se på bedömning och betygssättning som en lärandeprocess där läraren hela tiden arbetar för att konkret visa var eleven befinner sig och hur denna ska arbeta för att nå sina mål. 


– Eleverna måste hela tiden förstå vad som förväntas av dem, säger Camilla. Tydlighet vad gäller kunskapsmål, samt att motivera eleverna till att göra sitt bästa, ger fina studieresultat. 

Läs mer...

2018-11-14 15:15

192018 NWB&G3

Ät som i New York i Norrköping

Artikel New York Grill & Bar är restaurangen som älskar New York och livsstilen på Amerikas östra kust, med ett kök och en personal med hjärtan som tokklappar för det amerikanska och sina gäster.
191054 PB1

Patrons Bygg och Renovering: ”Vi gör snyggt efter oss!”

Artikel Välkommen att anlita Patrons Bygg och Renovering i Tibro. Ett proffsigt och erfaret team som levererar hög kvalitet, personlig service samt håller rent och snyggt omkring sig.

Faktaruta

_Jimmy1

Jimmy Schönning

Njutbart hemma!

6

Löwengrip

Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

Cecilia5

Cecilias Hed Malmström

Sveriges första kvinna på sydpolen.

Arkiv