SC accounting2

Heltäckande redovisning på många olika språk

När du lämnar över ansvaret för din ekonomi till SC Accounting AB kan du försäkra dig om att det hamnar i trygga händer. Dessutom erbjuder denna heltäckande redovisningsbyrå bland annat redovisningstjänster på imponerande många olika språk.

När Meggie Phan, auktoriserad redovisningskonsult, ska räkna upp alla de språk som talas på SC Accounting måste hon fundera en stund.


– Kantonesiska, mandarin, svenska, engelska, franska och finska räknar hon eftertänksamt och tillägger att hon kan ha glömt något.


För att få verka inom redovisning behöver man inte vara auktoriserad. Att välja en icke auktoriserad redovisningskonsult kan vara lockande då de ofta erbjuder ett lägre pris, men det kan också straffa sig i längden.


– När man är auktoriserad har man alltid en ansvarsförsäkring vilket betyder att kunden får ersättning om det skulle bli något fel, berättar Meggie och tillägger att hon inte så sällan får ta över bokföring som är illa skött av just ej auktoriserade branschkollegor.


Något som ofta blir kostsamt för kunden i form av bland annat straffavgifter till Skatteverket och dubbla avgifter för redovisningstjänster.


Att vara auktoriserad betyder först och främst att man måste följa det regelverk som upprättats av SRF-konsulterna, Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning. För fortsatt medlemskap måste man bland annat delta i omfattande utbildningar var tredje år. Något som är viktigt eftersom branschens regelverk ständigt förändras. Auktoriseringen innebär vidare att byråns rutiner granskas av en redovisningskontrollant var sjätte år.


– Allt fler myndigheter och banker anlitar endast auktoriserade redovisningskonsulter, berättar Meggie.


SC Accounting AB erbjuder alla tjänster inom redovisning och bokföring. Årsrapporter, lönehantering, registrering av F-skatt, bolagsbildning och löpande bokföring är bara ett fåtal exempel.


SC accountingTEXT


Eftersom man på byrån talar så många språk har man ett flertal internationella kunder som vill etablera sig på den svenska marknaden. Både små och stora företag anlitar SC Accounting.


– För oss spelar det ingen roll hur många anställda eller hur stor omsättning ett företag har. Det viktigaste är ett gott samarbete och en fungerande dialog med företagsledaren, säger Meggie.


Det är inte ovanligt att mindre företagare väljer att sköta sin bokföring på egen hand. Något som Meggie dock avråder ifrån.


– Jag tycker att man som företagare ska ägna sin tid åt att göra det man är bäst på – nämligen att utveckla sin verksamhet. Att sköta sin egen redovisning tar mycket tid och det är lätt att det blir fel, säger hon.


Dessutom saknar man ofta tillräcklig ekonomisk grundkunskap och det är nästan omöjligt för en lekman att följa med i de regelbundna lagändringar som kännetecknar branschen.


– Det är till exempel vanligt att man har den felaktiga uppfattningen att allt man köper är avdragsgillt, säger Meggie.


Hon understryker även vikten av att välja redovisningskonsult med omsorg och rekommenderar att kontrollera referenser och lyssna till sin magkänsla. Personkemi är en förutsättning för ett långsiktigt samarbete, anser hon. Naturligtvis ska man också välja en auktoriserad redovisningskonsult.


Särskilt bland nyföretagare är det vanligt att inte förstå skillnaden mellan revision och redovisning.


– En redovisningskonsult sköter den löpande bokföringen inklusive bland annat avstämning, moms- och arbetsgivardeklarationer till Skatteverket, bokslut och årsredovisning. Medan revisorn granskar bolagets årsredovisning och bokföring samt bolagsledningens förvaltning och därefter uttalar sig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av den i revisionen genomförda granskningen, förklarar Meggie.


Redovisningsbranschen är mitt uppe i en digitaliseringsprocess vars syfte bland annat är att förenkla för både kund och konsulent. En utveckling som Meggie uppmuntrar.


– Jag anser samtidigt att digitaliserade tjänster inte passar alla. Många vill ha en mer personlig kontakt med sin redovisningskonsult och för dem som inte använder datorn som arbetsredskap är digitaliserad redovisning bara krångligt, säger hon.


På frågan vad det är som gör SC Accounting så framgångsrikt svarar Meggie:


– Min uppfattning är att den allra viktigaste faktorn är mina medarbetares kompetens och deras omsorg om att kunderna ska känna sig trygga.

Läs mer...

2017-02-17 14:15

183016 JDI1

JDI Entreprenad – specialisterna på kommunalt vatten och avlopp

Artikel JDI Entreprenad är företaget som är specialiserade inom allt som berör vattenverk, reningsverk och pumpstationer. Ett fyrmannaföretag i södra Sverige som tar ett helhetsansvar för projekten, vid behov...
 

Älvis Städ rockar i Umeå

Artikel Ett par dagar efter att Mali Dogru anlände till Sverige 2012 var han anställd på ett städföretag. Tre år senare startade han eget företag. Idag har Mali 15 anställda. Nu siktar Älvis Städ på att utöka...
____Sandra4_SV

Sandra vann kampen mot cancern

Nu vill hon stötta andra

Spår-bild

Podcasten Spår

Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

Arkiv