181057 SBG1

Trygga familjehem för barn och vuxna

Stiftelsen Bergslagsgårdar har funnits i 30 år och har därmed länge arbetat med familjehem för barn, ungdomar och vuxna. Sedan ett år tillbaka arbetar de även med skyddsboenden och ambitionen är nu att utveckla arbete med så kallade behandlingsfamiljer för vuxna missbrukare.

Verksamhetschefen på Stiftelsen Bergslagsgårdar heter Jim Holmblad. Han har arbetat med socialt arbete för Örebro kommun i över 30 år, däribland som socialsekreterare och enhetschef, ofta med inriktning mot just missbruk. Stiftelsen startades av länets kommuner, frivilligorganisationer och Kriminalvården. De fungerar som ett komplement till socialtjänstens egen familjehemsverksamhet. Sedan ett år tillbaka arbetar man med ett skyddat boende och skyddsplaceringar i familjehem för hotade kvinnor med eller utan barn. Som alltid är behovet stort av fler familjer som vill öppna sitt hem och bli familjehem.


Anna Friberg är en av de som driver familjehem i stiftelsens regi och hon berättar hur det är att ställa upp som familjehem för personer som ofta är trasiga och behöver en fast punkt i livet.


– Det är ett ”dygnet runt arbete” där man alltid måste vara beredd på att behövas. På samma gång är det fint att få finnas nära människor när de får läka och bli bättre. Jag har haft både barn och vuxna placerade här och det är fantastiskt när man faktiskt räddar livet på människor, säger Anna. 


Många av de vuxna har missbruksproblematik medan barn och ungdomar har mer varierande problematik. Det kan vara så att deras föräldrar drabbats av något och det är en turbulent tid i barnens liv.


– Det kan ta tid innan de kan sova ordentligt, äta tillräckligt och skratta igen, och som familjehem får man vara med på resan och se utvecklingen. Det är det som gör det värt det, säger Anna med eftertryck.


Stiftelsen Bergslagsgårdar har inlett arbetet med att utveckla familjer vars inriktning är behandling för vuxna med missbruksproblematik. Dessa familjer får särskild utbildning för att kunna bemöta missbruksproblematik och extra stöd från familjevårdskonsulenterna. Familjehemmen, också kallade behandlingsfamiljer, kommer att bekanta sig med återfallssignaler och hur man arbetar med återfallsprevention. 


Jim tror att familjehem kan vara bättre än institutioner för ungdomar och vuxna med olika former av psykosocial problematik ex. missbruk, kriminalitet eller skolsvårigheter.


– Fördelen med familjehem är att man inte behöver dela någons fokus med ett dussin andra, men också att man möter samma personer dygnet runt, säger Jim Holmblad.

Läs mer...

2018-02-12 09:15

186012 RBS1

Goda och anpassade lärmiljöer

Artikel Rektor Cecilia Fredin på Skepptunaskolan i Skepptuna och Råbergsskolan i Roserberg, Sigtuna, basar över två skolor med verksamheter och uppdrag som skiljer sig lite från varandra. Målbilden är dock tydlig...
185061 AWG3

”Vi skapar Anna Whitlocks själ tillsammans”

Artikel Det är bara att gratulera Stockholms framtida gymnasieelever! Mitt i huvudstaden tornar sig ett nytt kunskapspalats upp. Skolan tar sig an vår tids stora globala frågor och satsar på bildning och innovation...

Faktaruta

  • Stiftelsen Bergslagsgårdar
  • E-post
  • Hemsida
  • Facebook
  • Adress:
    Slottsgatan 19
    701 44 Örebro
  • Telefon: 019-17 05 90
naim 4

Superdeisgnern Naim Josefi

Skapar magi.

Marre1_webb

Mästerfrisören Marre

Har aldrig en dålig dag

_Skincity-pressbild

Eldsjälen bakom skönhetsimperiet

Professionell hudvård online

Arkiv