185043 SS2185043 SS4

Solkraft – bäst för plånbok och miljö

I takt med att priserna på traditionell el stiger i höjden ökar intresset för olika typer av solkraft som ett miljövänligt alternativ för framtidens elförsörjning. Svesol har varit verksamma i branschen i mer än tjugo år och kan erbjuda expertis inom både solvärme och solel.

När Klaus Lorenz år 1997 startade Solentek, som Svesol då hette, var solfångare och solvärmesystem på stark frammarsch på den svenska marknaden. Under de drygt tjugo år som gått sedan dess har utvecklingen av tekniken för att ta tillvara solenergi utvecklats i rasande hastighet och idag är Svesol ett av få företag i branschen som erbjuder system för både solvärme och solel. Om du har svårt att skilja mellan solfångare och solceller så är du långt ifrån ensam. 


– Solfångare producerar varmvatten medan solceller omvandlar solens strålar till elektricitet, förklarar Svesols vd Stefan Enerud. 


En vanlig missuppfattning är att solfångare är omodernt och inte längre fyller någon funktion. 


– Solfångare är ett utmärkt alternativ för anläggningar med stora varmvattenbehov som till exempel idrottshallar och badanläggningar, säger Stefan. Men solvärmesystem passar även för privata villor som med hjälp av solfångare kan få hälften av sitt årliga varmvattenbehov och tjugo procent av värmen från solen. 


185043 SS1


Som privatperson kan det kännas övermäktigt att sätta sig in i vilken typ av system som passar bäst för den egna situationen. Svesol erbjuder därför en heltäckande tjänst som kallas Svesol Komplett, för närvarande erbjuds konceptet i Dalarna och via de återförsäljare i andra delar av Sverige.


– Vi hjälper kunden hela vägen från första kontakt till färdig installation av den nya solenergianläggningen, säger Stefan. 


Att övergå från traditionell elförsörjning till solceller har en mängd miljömässiga och ekonomiska fördelar. Svesol hjälper dig med kalkyler och beräkningar som visar vad just du kan tjäna på att installera en solcellsanläggning. 

För installatörer eller privatpersoner som köpa material av Svesol och göra installationen med ”sin” lokala hantverkare finns Svesol Grossist. 


185043 SS3


– Vi erbjuder produkter för solel och solvärme till konkurrenskraftiga priser, säger Stefan. 


Genom åren har Svesol arbetat tillsammans med andra aktörer i stora och framgångsrika projektsamarbeten. Företaget har lång erfarenhet av att installera stora och komplicerade solkraftsanläggningar inom nyproduktion och renovering av både privata och offentliga fastigheter.  All denna erfarenhet finns samlad i erbjudandet Svesol Projekt.


– Svesol är en erfaren och kunnig samarbetspartner i alla typer av projekt oavsett storlek, försäkrar Stefan.  

Läs mer...

2018-10-08 12:00

191031 LG1

Vi bygger ut Norden

Artikel Samhället har ett stort behov av utbyggd infrastruktur och nya boenden. Linccon Groups affärsidé vilar på att tänka nytt, annorlunda och större. Med spetskompetens inom järnväg, anläggning och bygg förenar...
191008 CTJ2

En och annan stöt har man ju fått!

Artikel Tänk el och tänk säkerhet. Anlita en behörig elektriker som dessutom är passionerat intresserad av innovation så har du ellösningar för framtiden. CTJ EL har tagit de tidiga stötarna för din elsäkerhet.

  Faktaruta

  Holknekt_webb3

  Per Holknekt

  Från brädan till scenen

  naim 4

  Superdeisgnern Naim Josefi

  Skapar magi.

  6

  Löwengrip

  Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

  Arkiv