181036 T3

Personlig assistans på dina villkor

I ett demokratiskt samhälle har alla människor, oavsett förutsättningar, rätt till en tillvaro formad av inflytande och självständighet. Skånebaserade Tindra personlig assistans är företaget som med flexibilitet och respekt i fokus vill möjliggöra delaktighet för alla medborgare. Även när det blåser motvind.

Att bli nekad rätt till adekvat hjälp trots omfattande behov har tyvärr blivit mer regel än undantag i Sverige. Tindra Personlig Assistans gör allt i sin makt för att hjälpa de som behöver personlig assistans och erbjuder sina tjänster till uppdragsgivare i alla åldrar och med alla sorters behov.


181036 T2


Verksamhetsnamnet Tindra står för Tydlighet, Integritet, Närhet, Delaktighet, Respekt och Ansvar. Ledstjärnor som är högst levande i den dagliga verksamheten. 


– Allt vi gör utgår från dessa begrepp. Nyanställningar, medarbetarsamtal, lönekriterier - våra ledstjärnor är alltid utgångspunkten, säger VD Jonas Urkedal och tillägger att de är särskilt duktiga på att bemöta och bevaka behoven hos människor med neuropsykiatriska funktionsvariationer. 


Det var Jonas pappa Kenneth Urkedal som för 12 år sedan startade verksamheten. Han drevs av en vilja att verka för alla människors rätt till ett självvalt liv, oberoende av funktionsvariation. En anda som Jonas är uppfostrad i, som fick sitt första jobb som personlig assistent vid 17 års ålder.


Upprepade gånger återkommer han till hur stolt han är över sitt yrke och sin verksamhet. Människors rätt till personlig assistans är en av samhällets stöttepelare. Vi tar det förtroende som samhället och våra uppdragsgivare visar oss på allra största allvar, säger han. 


Ytterligare något som genomsyrar vårt samtal är människovärde och vad det innebär. 


– Vi måste ha ett samhälle som beaktar alla människors självklara rätt att leva sitt liv på lika villkor, som erbjuder möjligheten att inte bara överleva utan att leva, att bidra till och ta del av det samhället har att erbjuda.


181036 T1


Att göra detta möjligt är själva kärnan i den personliga assistansens uppdrag och grundläggande är förmågan att anpassa sig till andra människors integritet och behov. 


– Som personlig assistent är den stora utmaningen att kunna förhålla sig till och anpassa sig efter den specifika situationen, förklarar Jonas. Att smälta in i våra uppdragsgivares liv kräver fingertoppskänsla och flexibilitet. 


Tindra arbetar enligt ett förebyggande, strategiskt och långsiktigt perspektiv. Något av det mest belönande är att få vara med och lätta anhörigas oro för sina närstående, tycker Jonas.


– Det är vanligt att föräldrar känner stark oro för hur deras barn ska klara sig när de själva är borta. Att få vara med och skapa ett bra nätverk kring barnen är bland det mest fantastiska jag kan tänka mig, avslutar Jonas. 


Läs mer...

2018-01-16 10:30

184064 JE3

Jordnära installerar solpaneler

Artikel Jordnära Elteknik i Kungälv är ett relativt nystartat och hungrigt företag som ägs av Niklas Hansson, med sju års erfarenhet som elektriker – och ett starkt driv.
184030 M1

Measol – har solcellskoll

Artikel Framför mig sitter Marcus Nylund, ägare av familjeföretaget Measol i Tumba– leverantör av solenergi. Han besvarar utan minsta betänketid eller blinkning varenda möjlig och omöjlig fråga han får kring solenergi.

Faktaruta

  • Tindra personlig assistans AB
  • E-post
  • Hemsida
  • Facebook
  • Adress:
    Bryggerigatan 2
    264 22 Klippan
  • Telefon: 0435-15730
Marre1_webb

Mästerfrisören Marre

Har aldrig en dålig dag

_Anette2

Stockholms affärsänglar

Investerar i unga, innovativa företag

Spår-bild

Podcasten Spår

Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

Arkiv