182092 TSE2

Entreprenadtjänster med extra allt

Det Umeåbaserade maskinentreprenadföretaget Torbjörn Sundh Entreprenad AB erbjuder alla typer av maskintjänster åt såväl privatkunder som byggjättar och myndigheter. Särskild spetskompetens har man på områdena rivning, vintervägunderhåll samt schaktentreprenad.

Då Torbjörn Sundh år 1990 grundade sitt entreprenadföretag hade han i flera år kört maskiner åt Gatukontoret i Umeå.

 

– Jag ville prova på att driva eget, berättar Torbjörn. Något han allt sedan dess gjort med nästan osannolik framgång. 


Mellan åren 1990 och 2004 hade Torbjörn som mest åtta anställda.


– Efter 15 år som egen kom jag till en punkt då jag kände att jag måste besluta mig för om jag ville utveckla min verksamhet så skulle det ske då, berättar Torbjörn. 


Han bestämde sig för att ”kliva ur förarhytten” och satsa helhjärtat på tillväxt.


182092 TSE1


– Jag tog en arbetsledande roll och började arbeta mer utåtriktat, säger Torbjörn. 


Det är ingen överdrift att konstatera att satsningen lönade sig. På en hårt konkurrensutsatt marknad har Torbjörn Sundh blivit en aktör att räkna med. Företaget har idag mellan 90 och 100 anställda och arbetar på uppdrag åt branschens allra största bygg- och anläggningsföretag.


Torbjörn framhåller sina anställda som den allra viktigaste framgångsfaktorn.


– Mina medarbetare är oerhört skickliga och mycket lojala och utan dem vore företaget ingenting, säger han med eftertryck. 


Den hårda konkurrensen är enbart positiv, tycker han. Att man är flera aktörer som lägger anbud på samma uppdrag gör att man håller sig på tårna. 


Torbjörn Sundh utför allt inom entreprenad som t.ex. grävmaskinsarbeten, transport och fastighetsskötsel.


182092 TSE3


– Störst är vi på rivning, schakt och vinterväghållning, säger Torbjörn.  


Tack vare den långa erfarenheten av stora projekt har man utvecklat en förmåga att samordna projekt och fokusera på helheten vilket gör att man kan ta rollen som ”spindeln i nätet”. 


Ytterligare en framgångsfaktor är den välutrustade maskinparken som kontinuerligt anpassas och uppdateras efter den efterfrågan som företagets uppdragsgivare har. 


– Vi arbetar hela tiden för att hålla oss à jour med marknadens behov och anpassa våra fordon och tjänster efter dessa, svarar Torbjörn när vi frågar honom om vilka visioner han har inför framtiden. 


Flexibilitet och serviceanda är ledord och man arbetar aktivt för en god miljö- och arbetspolicy enligt vilken man tar ansvar för både individen och vår gemensamma miljö.  

Läs mer...

2018-04-06 14:15

182106 DH1

Där livsstilsbutiken möter handelsboden

Artikel På Dear Home i Örebro kan man finna blommor, kläder och inredningsartiklar. Här möter den moderna livsstilsbutiken den pittoreska handelsboden.
183034 TS1

Molnbaserad telefoni med full support

Artikel Telekonsult Syds upptagningsområde sträcker sig genom Kronobergs och Blekinge län. De två kontoren finns i Växjö och Karlshamn. Ett ansvarstagande bolag med moderna telefonilösningar.

Faktaruta

  • Torbjörn Sundh Entreprenad AB
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
    Manusgränd 3
    903 64 Umeå
  • Telefon: 090-14 80 77
Holknekt_webb3

Per Holknekt

Från brädan till scenen

Welcome Webb3

Welcome App

Digitaliserad integration

____Sandra4_SV

Sandra vann kampen mot cancern

Nu vill hon stötta andra

Arkiv