174062 T1

Entreprenörsdriven redovisningsbyrå

Trimero är en ung och digital redovisningsbyrå som specialiserar sig på entreprenörsledda företag i storleken 1-100 anställda. Redovisningstjänsterna kombineras med ett starkt engagemang för kundernas entreprenörskap där Trimero agerar bollplank för företagsledning och nyttjar sitt närverk för att stärka kundernas affärer.

Trimero grundades år 2013 av Joakim Lindh, Anton Ullenius och Marcus Alestam. 


– Vi arbetade då på en av de mest etablerade redovisningsbyråerna men kände att organisationen och inställningen på de stora företagen gjorde det svårt för oss att genomföra våra idéer om hur dagens redovisningstjänster bör se ut, förklarar Joakim.  


De ville arbeta närmre kunderna för att, utöver att sköta redovisning, även bidra till att kunderna blir mer lönsamma och trygga i sina ekonomiska beslut. 


174062 T2


–  Vi vill vara den bästa redovisningsbyrån i Sverige för entreprenörer. Tiden vi sparar på automatisering av kundernas bokföringsflöden ger oss möjlighet att ha en personlig kontakt med våra kunder, ge dem råd och att nätverka för deras räkning. 


– Det roligaste är när vi lyckas öka våra kunders försäljning genom att koppla ihop dem med andra företag och entreprenörer i vårt nätverk.


Vid kundmöten får Trimero ofta agera bollplank för frågor om kundernas affärsidé, prissättning, ledarskap eller privatekonomi.  


– Många saknar någon att bolla idéer med och känner att vi kan komma med nya infallsvinklar. Vissa saknar också ekonomisk kunskap för bolagsstyrning och där kan vi hjälpa till. 


Tillsammans med sina kollegor vill han vara med och förändra synen på redovisning som många bara ser på som ett myndighetskrav. 


– Vi märker att det är våra kunder med bäst förståelse för resultatuppföljning som är de mest lönsamma eftersom de fattar bättre beslut och vet var de ska fokusera sin energi. 


Han fortsätter:

– Vårt viktigaste uppdrag är att förenkla entreprenörens vardag genom att vara uppdaterade för att kunna ge bästa möjliga rådgivning. Kunderna ska verkligen inte behöva hålla koll på skatteregler och annat som ingår i vår expertis.


Läs mer...

2017-12-05 12:30

184038 EF2

Ett gott räkenskapsår och ett gott skratt

Artikel Många av er hårt arbetande företagare jobbar både mer och snabbare än vad ni hinner fakturera. För er finns Ekonomitjänst Futura AB i Huskvarna som vet att med ett gott skratt förklara: ”Det blir problem...
184050 MPG7

I Roslagens famn

Artikel Mats Persgården på Väddö är en historisk Roslagsgård med anor från 1600-talet. Gården, som är belägen mitt i idyllisk bymiljö, drivs idag som året runt-öppen Bed & Breakfast av paret Josefine och Marcus Wallén.

Faktaruta

Marre1_webb

Mästerfrisören Marre

Har aldrig en dålig dag

_Anette2

Stockholms affärsänglar

Investerar i unga, innovativa företag

__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

Arkiv