183007 XBO1

XBO – trygga hotell och trygga bad

XBO AB är ett Stockholmsbaserat företag som arbetar med säkerhets- och access-system till hotell, sim- och badanläggningar samt sportanläggningar.

– Vi har lång erfarenhet av kortlåssystem och har sedan 1998 installerat cirka 30 000 skåpslås på svenska hotell och simhallar, berättar Nicklas Hermundstad, ägare av XBO. Vi säljer produkter men ser oss primärt som ett serviceföretag.


Låssystemen baseras på tre olika kortteknologier: magnetkort, kontaktchipkort samt RFID-kort. Systemen kan vara passiva/offline eller aktiva/online via wifi, även en kombination av passiva/aktiva är möjlig. 


183007 XBO3


Kortteknologin är anpassad utifrån verksamhet. Hotellsäkerhetsstandarden idag kräver information med rumsnummer, giltighetstid samt extra behörighet. Gästkortet erhålls vid incheckning och ger tillgång till hiss samt passage genom hotellets olika skalskydd. När gästen låser upp dörren med kortet spärras tidigare gästkort. Kortet kan även kompletteras med olika accesser exempelvis till hotellets gym, spa eller konferensrum.


Gäster till bad- och simhallar samt spa-avdelningar erhåller ett RFID-armband vid entrén: via kassan, receptionen eller systemets armbandsautomat.  Den unika koden på armbandet läses in av entrésystemet tillsammans med data som namn, medlemsnummer, tid, access och kredit. Inne på anläggningen fungerar armbandet som skåpslås, ger behörighet till olika avdelningar/åkattraktioner och används för kontantlösa betalningar exempelvis till solarium eller i kafeterian. Till armbandet kan också kopplas ett drunkningslarm. Poolsäkerhetssystemet SenTAG kompletterar armbandet med djupsensor och klocka som kan ställas in med olika gränsvärden. Dessa enheter känner av om badaren befinner sig under ett visst djup under en viss tid och signaler till sensorer i poolen som vidare alarmerar badvakt eller badvärd.


– Larmet anpassas individuellt utifrån vem som badar, med olika djup och olika tider. Exempelvis grundare och kortare tid för små barns säkerhet, säger Nicklas. Intresset för drunkningslarmet är stort internationellt och vi har installerat i länder som Norge, Storbritannien och Vitryssland. Vi kan leverera ett system som kan hantera väldigt många olika funktioner i ett enda armband.

Läs mer...

2018-06-11 14:45

186030 FG1

Öppenhet och öppen scen

Artikel Fridegårdsgymnasiet i Håbo är en skola som samlar olika verksamheter i samma byggnad. Öppna ytor, väggar av glas och en öppen scen för alla skapar gemenskap.
186032 NS1

Varje elev ska lyckas

Artikel Nybohovsskolan är en liten skola som funnits sedan tidigt 1960-tal. Den ligger ljuvligt belägen uppe på en höjd i Liljeholmen, söder om Stockholm. En arkitektritad skola med ett fantastiskt ljusinsläpp....

Faktaruta

__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

 _Bild 15

Persisk Mat

Följ med på vägen till det persiska köket

Holknekt_webb3

Per Holknekt

Från brädan till scenen

Arkiv