185019 BÄS2185019 BÄS1

”Alla ska lyckas”

Hur samlar man en hel skola kring värdegrunden ”att lyckas”? Bredängsskolan i Skärholmen, söder om Stockholm, med rektor Anna Hoffsten i spetsen samtalar om stöttning och om att möta respektive elev där eleven befinner sig.

Bredängsskolan med sina cirka 550 elever ligger mitt i Bredängs centrum. Det är en grundskola med årskurserna F-9. Här finns också fritids, eftis och grundsärskola. 


– Vår vision är att alla ska lyckas, berättar rektor Anna Hoffsten – det har vi samlats kring. Det är en fin formulering. Väldigt visionär men väldigt fin. Vi ska stötta våra elever så långt det bara går. Att vi hittar individuella mål för varje elev och att vi strävar efter att alla ska få de bästa förutsättningarna för att fortsätta lyckas även efter skolans slut. Att alla elever går ut med behörighet och att vi kan ge god studievägledning så att eleverna får möjlighet att välja vidare utifrån sina styrkor och intressen. 


Skolan har fina resultat att visa och förra året kom 25 av det årets 45 niondeklassare in på sina förstahandsval. 


– Den röda tråden genom vår verksamhet från förskola till årskurs 9 är det Språkutvecklande arbetssättet. För att ytterligare stärka oss i det här arbetssättet har jag bett om hjälp från förvaltningen att göra en genomlysning för att se om vi ytterligare kan utvecklas och förbättra.  Språkutveckling kan ske på många olika sättet. På Bredängsskolan har vi cirka 30 till 40 olika modersmål. Som kuriosa kan jag nämna att en av våra klasser vann pris i en Lästävling i våras, En bok i världen på Skansen, som handlade om läsande och skrivande. 


185019 BÄS3


Bredängsskolan är en del i ett världsomspännande kulturprojekt som heter El Sistema. Ett koncept ifrån Latinamerika där eleverna spelar stråk- eller blåsinstrument tillsammans i en orkester. 


– Eleverna lär sig att spela klassisk musik tillsammans. Några av våra elever har spelat med Radiosymfonikerna i Berwaldhallen. Det handlar om musikens förmåga att få barnen att växa socialt, stärka gemenskap och självkänsla, samt ge eleverna med familjer möjlighet att delta i kulturlivet. 


Ann förklarar att Bredängsskolan verkar i en multikulturell miljö och har behöriga lärare som tycker att det här är världens roligaste skola. Det finns ett väldigt stort engagemang hos skolans pedagoger. En stark vilja att det ska gå bra för eleverna.


– Det här kännetecknar personalen rakt igenom hela skoldagen för eleverna. Vi har en kokerska som är alldeles fantastisk och kan namnet på alla barnen. Barnen får ett väldigt fint bemötande här. 


Anna berättar även att tidigare elever på skolan är bland andra Isabella Scorupco och Elaine Eksvärd. Det är med stolthet i rösten hon nämner detta och med en värme som får oss att förstå att Anna vill ha en skola som alla ska känna stolthet över. Att studietiden på Bredängsskolan är så mycket större än bara F-9. 


– Vi vill att våra elever ska gå ut och ta plats i samhället. Bli goda samhällsmedborgare. Att förstå att alla har en plats i det svenska samhället och ska ta en plats i det svenska samhället. 

Läs mer...

2018-09-18 13:30

194006 CR1

Trettio specialister för skånska företagare

Artikel ”Vi vill vara den personliga byrån. Vi har precis samma tjänster, möjligheter och nätverk som större byråer och jag ser oss som ett mycket bra alternativ”, säger Madeleine Kroon Leufstedt på Cederblad & Co.
193033 SS1

”Vad vill du göra idag?”

Artikel Varbergs populäraste skönhetssalong tar ett helhetsgrepp från topp till tå med eftertraktade behandlingar och utbildningar.

  Faktaruta

  • Bredängsskolan
  • Epost
  • Hemsida
  • Adress:
   Bredängstorget 21
   127 02 Skärholmen
  • Telefon: 08-508 241 50
  6

  Löwengrip

  Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

  Marre1_webb

  Mästerfrisören Marre

  Har aldrig en dålig dag

  Welcome Webb3

  Welcome App

  Digitaliserad integration

  Arkiv