185060 RS1185060 RS2

”Barn gör rätt, om de kan”

Tydliga mål, samt en bedömning om var eleven befinner sig i förhållande till kunskapsmålet ger läraren underlag till att anpassa sin undervisning. En pedagogik som ger varje elev möjligheten att nå sin fulla potential.

Runstensskolan är en F-6-skola, med cirka 360 elever, i närheten av Haninge Centrum. Det finns goda kommunikationer till området och skolan ligger ett stenkast från Rudans friluftsområde. 


– Vi arbetar för en skola med studiero, trygghet och trivsel, säger rektor Kristin Olsson. 

Eleverna ska vilja komma hit. De ska känna samhörighet med vår personal och övriga elever på skolan. Det är grunden för en god lärmiljö. Alla elever vill lyckas. Vi arbetar för att möta varje elevs individuella behov och vårt synsätt genomsyras av att barn gör rätt, om de kan. 


Personalen är indelad i arbetslag och träffas regelbundet för kollegialt arbete och kollegialt lärande. Inom arbetslagen bedrivs utveckling av skol- och fritidsverksamhet, planering och utvärdering av skolarbetet. Skolan arbetar aktivt med ”Bedömning för lärande och formativt arbetssätt”, för att skapa en lärandekultur och ett undervisningsklimat där eleverna vill och får de rätta förutsättningarna för att lära. 


Lärarna arbetar också ofta ämnesövergripande. 


185060 RS3


– Eleverna skriver en berättelse på svenska-lektionen. För att sedan läsa om platsen där berättelsen utspelar sig på geografilektionen. På historielektionen kan de sedan lära om den historia som finns kring platsen, eller landet, och de människor som bor där. På slöjden tillverkar de ett tittskåp utifrån berättelsen och dessa ställs ut på Kulturhuset i Haninge. De här ämnesövergripande projekten är väldigt roliga. 


På Runstensskolan finns en skolsköterska på plats fyra dagar i veckan. Här finns också en kurator som även ingår i skolans trygghetsteam. Trygghetsteamet tillbringar mycket tid med eleverna på rasterna, på skolgården eller i korridorerna. De bedriver också ett förebyggande arbete vad gäller sociala frågor, som bland annat kamratskap, nätetik och kränkning. Detta sker i samarbete mellan trygghetsteamet och skolans pedagoger.


– Vår elevhälsa arbetar förebyggande vad gäller våra barns hälsa. Vi är också snabba att fånga upp de elever som behöver extra stöd, oavsett om det gäller att nå kunskapsmålen eller om det gäller det sociala samspelet. 


Runstensskolans restaurang har nominerats av White Guide Junior till bästa skolmat flera gånger och även vunnit ett antal priser. Kristin skrattar varmt när hon berättar om skolmaten. 


– Vi har fantastisk mat! 80 procent alla råvaror är ekologiska, vilket är det högsta inköpet av ekologiska råvaror i kommunen. Våra elever får bra mat och de tycker om att äta. 

Läs mer...

2018-10-11 11:30

185061 AWG3

”Vi skapar Anna Whitlocks själ tillsammans”

Artikel Det är bara att gratulera Stockholms framtida gymnasieelever! Mitt i huvudstaden tornar sig ett nytt kunskapspalats upp. Skolan tar sig an vår tids stora globala frågor och satsar på bildning och innovation...
185071 CS2

Med dörrarna till framtiden på vid gavel

Artikel Trygghet, lärande, språk och hälsa är begrepp som löper som en röd tråd genom allt arbete på Centralskolan i Märsta. Här proppar man sina elevers ryggsäckar fulla med kompetenser som de kommer att behöva...

  Faktaruta

  _Anette2

  Stockholms affärsänglar

  Investerar i unga, innovativa företag

  __ProgrammeraMera2016KarinNygards2

  Digitalisera skolan

  Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

  Marre1_webb

  Mästerfrisören Marre

  Har aldrig en dålig dag

  Arkiv