185060 RS1185060 RS2

”Barn gör rätt, om de kan”

Tydliga mål, samt en bedömning om var eleven befinner sig i förhållande till kunskapsmålet ger läraren underlag till att anpassa sin undervisning. En pedagogik som ger varje elev möjligheten att nå sin fulla potential.

Runstensskolan är en F-6-skola, med cirka 360 elever, i närheten av Haninge Centrum. Det finns goda kommunikationer till området och skolan ligger ett stenkast från Rudans friluftsområde. 


– Vi arbetar för en skola med studiero, trygghet och trivsel, säger rektor Kristin Olsson. 

Eleverna ska vilja komma hit. De ska känna samhörighet med vår personal och övriga elever på skolan. Det är grunden för en god lärmiljö. Alla elever vill lyckas. Vi arbetar för att möta varje elevs individuella behov och vårt synsätt genomsyras av att barn gör rätt, om de kan. 


Personalen är indelad i arbetslag och träffas regelbundet för kollegialt arbete och kollegialt lärande. Inom arbetslagen bedrivs utveckling av skol- och fritidsverksamhet, planering och utvärdering av skolarbetet. Skolan arbetar aktivt med ”Bedömning för lärande och formativt arbetssätt”, för att skapa en lärandekultur och ett undervisningsklimat där eleverna vill och får de rätta förutsättningarna för att lära. 


Lärarna arbetar också ofta ämnesövergripande. 


185060 RS3


– Eleverna skriver en berättelse på svenska-lektionen. För att sedan läsa om platsen där berättelsen utspelar sig på geografilektionen. På historielektionen kan de sedan lära om den historia som finns kring platsen, eller landet, och de människor som bor där. På slöjden tillverkar de ett tittskåp utifrån berättelsen och dessa ställs ut på Kulturhuset i Haninge. De här ämnesövergripande projekten är väldigt roliga. 


På Runstensskolan finns en skolsköterska på plats fyra dagar i veckan. Här finns också en kurator som även ingår i skolans trygghetsteam. Trygghetsteamet tillbringar mycket tid med eleverna på rasterna, på skolgården eller i korridorerna. De bedriver också ett förebyggande arbete vad gäller sociala frågor, som bland annat kamratskap, nätetik och kränkning. Detta sker i samarbete mellan trygghetsteamet och skolans pedagoger.


– Vår elevhälsa arbetar förebyggande vad gäller våra barns hälsa. Vi är också snabba att fånga upp de elever som behöver extra stöd, oavsett om det gäller att nå kunskapsmålen eller om det gäller det sociala samspelet. 


Runstensskolans restaurang har nominerats av White Guide Junior till bästa skolmat flera gånger och även vunnit ett antal priser. Kristin skrattar varmt när hon berättar om skolmaten. 


– Vi har fantastisk mat! 80 procent alla råvaror är ekologiska, vilket är det högsta inköpet av ekologiska råvaror i kommunen. Våra elever får bra mat och de tycker om att äta. 

Läs mer...

2018-10-11 11:30

191031 LG1

Vi bygger ut Norden

Artikel Samhället har ett stort behov av utbyggd infrastruktur och nya boenden. Linccon Groups affärsidé vilar på att tänka nytt, annorlunda och större. Med spetskompetens inom järnväg, anläggning och bygg förenar...
193001 KF7

Ett kök med ett stort och vilt hjärta

Artikel KingFisher i Mariestad är en modern och trendinkännande viltrestaurang med tentaklerna ut i världen. Smakerna är hämtade från det svenska, franska, italienska och amerikanska köket. Men även andra delar...

  Faktaruta

  __MG_9672

  Från förort till finrum

  Bröderna Güven driver stans bästa krogar

  ____Sandra4_SV

  Sandra vann kampen mot cancern

  Nu vill hon stötta andra

  __ProgrammeraMera2016KarinNygards2

  Digitalisera skolan

  Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

  Arkiv