185002 BH1

Billeshögsskolan omfamnar nya tankar och nya idéer

Billeshögsskolan ligger i den lilla tätorten Billeberga i Svalövs kommun. Ett skolområde som samlar förskola till årskurs sex och kännetecknas av öppenhet, trygghet och starka värdegrunder.

Anna Bengtsson, rektor och verksamhetschef på Billeshögsskolan i Billeberga, har tillsammans med förskolechefen Linda Malmberg arbetat fram en struktur inom verksamheten där det finns en tydlig röd tråd genom förskolan och skolan. Genom samarbete ökar vi kunskapen om varandras verksamheter och skapar en helhet för barnen och eleverna.


Elevantalet på skolan är 200 och samtliga av skolans cirka 30 anställda är behöriga.

Skolan har ett tvålärarsystem vilket har möjliggjorts av att skolan inte har några parallella klasser. De ytmässigt generösa klassrummen är delbara och gör att varje klass kan delas upp i mindre grupper för att skapa så god inlärningsmiljö för eleverna som möjligt. 


”Dina drömmar, vår utmaning #meningsfullframtid” är verksamhetsidén inom utbildningsförvaltningen i Svalöv. På Billeshögsskolan arbetar vi för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra elever och vår personal. Vi tänker i banor som ”var befinner sig våra elever om 10 – 20 år?” Att våra elever lär sig ta ansvar för sin tillvaro, att skapa möjligheter för sig själva och även för andra. Vårt fokus ligger på kunskap och att ge redskapen till att ta kontroll över sitt eget liv och sina egna val. 


Området har ett ”värdegrundsträd” som man arbetar utifrån. 

I trädet finns värdeord och framtidsförmågor som blir en naturlig del i utbildningen då varje månad har sitt eget värdeord eller förmåga. Några av orden i trädet är ”innovativ, nyfiken, empati, att känna glädje” bland mycket annat. 


– Alla som jobbar här, alltifrån vår fantastiska städerska och personalen i köket, lärare, fritidspersonal och elevhälsan bryr sig verkligen om eleverna. Vi kommer hit för att det är roligt att vara här. Vi trivs med skolans värld, varandra och våra elever, säger Anna. Det finns mycket hjärta i vår verksamhet. 


Kommunen lanserar under läsåret 2018/19 projektet ”Hjärnstark” som är ett projekt för att öka måluppfyllelsen. Projektet tar avstamp i de forskningsrapporter som presenteras av Anders Hansen i hans bok Hjärnstark. Syftet är att öka den fysiska aktiviteten och påvisa hur motion och träning ökar välmående och inlärning. 


– Vår skola vill ta ett helhetsgrepp vad gäller både hälsa och kunskap för våra elever. Under våra pedagogiska måltider, där elever och personal äter tillsammans i matsalen, pratar vi med eleverna om vad det är vi äter. Hur maten smakar och hur den påverkar kroppen. Vi pratar även om hur matvanor utanför skoltid påverkar hur man mår och orkar.


Vi pratar också med eleverna om begrepp som ”Grit” och ”Dynamiskt tankesätt” och att lärandet är en form av träning för hjärnan. Det krävs en ansträngning som på sikt ger ett resultat. Skolan omfamnar kontinuerligt nya tankar och idéer för att driva utvecklingen framåt. 


– Det är en väldigt utvecklingsbenägen skola med fantastiska elever och en härlig mix av personal med olika kompetenser och erfarenheter avslutar Anna. 

Läs mer...

2018-10-02 09:15

192005 DIAMOND1

Diamond Cars - passion och ärlighet

Artikel En fabriksny bil tappar dramatiskt i värde redan efter första körda milen. Många önskar köpa en begagnad bil av just den anledningen. Andra önskar köpa en begagnad bil för att det är vad deras budget tillåter.
191031 LG1

Vi bygger ut Norden

Artikel Samhället har ett stort behov av utbyggd infrastruktur och nya boenden. Linccon Groups affärsidé vilar på att tänka nytt, annorlunda och större. Med spetskompetens inom järnväg, anläggning och bygg förenar...
Spår-bild

Podcasten Spår

Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

Holknekt_webb3

Per Holknekt

Från brädan till scenen

__MG_9672

Från förort till finrum

Bröderna Güven driver stans bästa krogar

Arkiv