153012-Tengvall

Blandning av kompetens och erfarenhet


Advokatfirma Tengvall är en familjär advokatbyrå i det mindre formatet. Här ligger fokus på brottmål, familjerätt och förvaltningsrätt. Det sistnämnda handlar framförallt om Lagen om vård av unga, LVU, Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och Lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV.

Pia Tengvall har varit advokat sedan 1989 och är, liksom kollegorna advokat Lina Nodby och biträdande jurist Sofia Söderberg, tingsmeriterad. På byrån arbetar också Pia Tengvalls son Karl-Johan Tengvall, även han biträdande jurist, och till sommaren tillkommer ytterligare en son – biträdande juristen Erik Tengvall. Här är erfarenhet och kvalitet honnörsord. 


– Vi lovar ingenting annat än att verkligen göra vårt bästa, säger Pia Tengvall.
Majoriteten av de fall som hon och hennes kollegor arbetar med har med separation att göra.


– Dels skriver vi äktenskapsförord, testamenten och bodelar, och ordnar även med vårdnad, boende och umgängestvister, berättar Pia Tengvall, som har arbetat med familjemål sedan 1983 och tycker sig se en ordentlig förändring i samhället sedan dess.


– Folk separerade inte i samma utsträckning tidigare. I dag har man mina barn, dina barn, särkullingar och gemensamma barn och barn med flera olika och gemensamma med den nya. I och med dessa nya möjligheter är risken större att man tycker olika. 
Det bästa för barnen är givetvis att föräldrarna kommer överens. Därför har Advokatfirma Tengvall som policy att tacka nej till att hjälpa separerade som sökt sig till dem efter första mötet.


– Den smidigaste vägen är att gå till familjerätten för att söka samförståndslösningar. Det blir bäst för barnen eftersom båda föräldrarna tar sitt ansvar. 
Känner klienterna att de verkligen har försökt den vägen, är de välkomna tillbaka. 


– Vi är inte rädda att processa. Vi gör det, men vi gör det bara när klienterna verkligen behöver det, säger Pia Tengvall.

Läs mer...

2015-04-15 09:00

176076 SD1

Nöjda patienter i hela Skåne

Artikel Nöjda patienter ger fler patienter. Steea Dent är en tandklinik i Åstorp som är måna om sitt rykte och har korta väntetider.
176073 AS1

Boendestöd för alla behov

Artikel Aros Stödgrupp AB erbjuder ett boendestöd med 100% kvalitet. Företaget utmärker sig genom att värna om kundernas integritet och erbjuder boendestödjare som både har bred erfarenhet, kompetens samt brinner...
Marre1_webb

Mästerfrisören Marre

Har aldrig en dålig dag

 _Bild 15

Persisk Mat

Följ med på vägen till det persiska köket

__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

Arkiv