186012 RBS1

Goda och anpassade lärmiljöer

Rektor Cecilia Fredin på Skepptunaskolan i Skepptuna och Råbergsskolan i Roserberg, Sigtuna, basar över två skolor med verksamheter och uppdrag som skiljer sig lite från varandra. Målbilden är dock tydlig och gemensam: att rusta barnen på allra bästa sätt inför övergången till högstadiet, och att lära för livet.

Skepptuna skola är en liten lantlig skola i närheten av Arlanda, mot Norrtälje. En skola med 140 barn i förskoleklass till årskurs 6. Det är en skola som sakta växer vad gäller elevantal och pedagoger då många familjer även i ytterområdena önskar ha sina barn på skolan. 


– Det är en väldigt god lärmiljö här, berättar rektor Cecilia Fredin. En liten skola ger ofta en större trygghet hos barnen. Det är en skola som är inkluderande och trygg samt att här finns en mycket god kompetens att ta hand om barns olika behov. 


Cecilia har själv varit lärare på skolan innan hon blev rektor och vittnar om ett stabilt och kompetent lärarteam, starkt kollegialt lärande samt gentemot eleverna ett entreprenöriellt förhållningssätt. 


– Vi hjälper barnen att bli medvetna om sina styrkor och sina utmaningar. Vi stärker deras självkänsla i att kunna hantera hinder och eventuella konflikter. Att de ges redskap till att kunna hantera olika typer av situationer, samt även de redskap som behövs vad gäller studiero och de nya krav på studieteknik som ställs inför högstadiet. Vår önskan är att barnen ska lära för livet, för fortsatt lärande. 


Råbergsskolan ligger i centrala Rosersberg. Här finns mellan 270-275 elever fördelade över förskoleklass upp till och med årskurs 6. En mångkulturell skola som arbetar fokuserat med språkutveckling och integration. 


– Av tradition är detta en skola som haft sin styrka inom matematik, så vi har valt att jobba extra fokuserat med språkutveckling. 


Tillsammans med Mångkulturella Enheten bildades ett projektteam som fördjupade sig i forskning om hur man bäst arbetar med nyanländas lärande, samt skapar inkludering för nyanlända elever för att ge dem bästa möjliga start in i den svenska skolan. Ett projekt som Cecilia menar har lyft hela skolans arbete med språkutvecklande arbetssätt då språket är genomgripande viktigt över alla ämnesområden. 


 – Genom en tydlig struktur, kollegialt lärande, samplanering samt ett gemensamt förhållningssätt i undervisningen har vi skapat förutsättningar för lärande på Råbergsskolan. Vi har frångått gängse modell med ”förberedelseklasser” för våra nyanlända och arbetar istället med introduktionsperioder, individuell kartläggning av elevens kunskaper och förutsättningar och riktad undervisning inom svenska som andraspråk. Syftet är att våra nyanlända elever ska känna en ökad känsla av sammanhang, socialt och kunskapsmässigt vilket skapar en stor motivationshöjande faktor till att lära sig det svenska språket.

Läs mer...

2018-10-17 14:45

186021 ST1

Futuristisk tandvård

Artikel Från och med 80-talet är det många svenskar som har rensat sina tänder på amalgam för att ersätta det med de mindre farliga plastfyllningarna och porslinsinlägg, som är tidskrävande för både tandtekninker...
186029 HS1

En skola du blir sedd i 

Artikel Varje morgon hälsas du välkommen! Att vara en del av Hovsjöskolan innebär att du är en vän av samarbete. Här lyssnar man på varandra, arbetar med ett kollegialt lärande och med ett gott bemötande för att...

Faktaruta

Holknekt_webb3

Per Holknekt

Från brädan till scenen

__MG_9672

Från förort till finrum

Bröderna Güven driver stans bästa krogar

Welcome Webb3

Welcome App

Digitaliserad integration

Arkiv