186012 RBS1

Goda och anpassade lärmiljöer

Rektor Cecilia Fredin på Skepptunaskolan i Skepptuna och Råbergsskolan i Roserberg, Sigtuna, basar över två skolor med verksamheter och uppdrag som skiljer sig lite från varandra. Målbilden är dock tydlig och gemensam: att rusta barnen på allra bästa sätt inför övergången till högstadiet, och att lära för livet.

Skepptuna skola är en liten lantlig skola i närheten av Arlanda, mot Norrtälje. En skola med 140 barn i förskoleklass till årskurs 6. Det är en skola som sakta växer vad gäller elevantal och pedagoger då många familjer även i ytterområdena önskar ha sina barn på skolan. 


– Det är en väldigt god lärmiljö här, berättar rektor Cecilia Fredin. En liten skola ger ofta en större trygghet hos barnen. Det är en skola som är inkluderande och trygg samt att här finns en mycket god kompetens att ta hand om barns olika behov. 


Cecilia har själv varit lärare på skolan innan hon blev rektor och vittnar om ett stabilt och kompetent lärarteam, starkt kollegialt lärande samt gentemot eleverna ett entreprenöriellt förhållningssätt. 


– Vi hjälper barnen att bli medvetna om sina styrkor och sina utmaningar. Vi stärker deras självkänsla i att kunna hantera hinder och eventuella konflikter. Att de ges redskap till att kunna hantera olika typer av situationer, samt även de redskap som behövs vad gäller studiero och de nya krav på studieteknik som ställs inför högstadiet. Vår önskan är att barnen ska lära för livet, för fortsatt lärande. 


Råbergsskolan ligger i centrala Rosersberg. Här finns mellan 270-275 elever fördelade över förskoleklass upp till och med årskurs 6. En mångkulturell skola som arbetar fokuserat med språkutveckling och integration. 


– Av tradition är detta en skola som haft sin styrka inom matematik, så vi har valt att jobba extra fokuserat med språkutveckling. 


Tillsammans med Mångkulturella Enheten bildades ett projektteam som fördjupade sig i forskning om hur man bäst arbetar med nyanländas lärande, samt skapar inkludering för nyanlända elever för att ge dem bästa möjliga start in i den svenska skolan. Ett projekt som Cecilia menar har lyft hela skolans arbete med språkutvecklande arbetssätt då språket är genomgripande viktigt över alla ämnesområden. 


 – Genom en tydlig struktur, kollegialt lärande, samplanering samt ett gemensamt förhållningssätt i undervisningen har vi skapat förutsättningar för lärande på Råbergsskolan. Vi har frångått gängse modell med ”förberedelseklasser” för våra nyanlända och arbetar istället med introduktionsperioder, individuell kartläggning av elevens kunskaper och förutsättningar och riktad undervisning inom svenska som andraspråk. Syftet är att våra nyanlända elever ska känna en ökad känsla av sammanhang, socialt och kunskapsmässigt vilket skapar en stor motivationshöjande faktor till att lära sig det svenska språket.

Läs mer...

2018-10-17 14:45

192035 DODO5

En uppstickare inom skönhet

Artikel Salong DoDo kickade igång verksamheten i Strömstad för sex år sedan. Tre lyxiga skönhetssalonger senare satsar David Samin på att växa.
192058 AL1

Sov allra skönast – med gott samvete

Artikel Bomull är en av världens mest resurskrävande råvaror, i en omstridd industri. Bli en medveten konsument och bädda sängen med bomull som är rättvist och hållbart producerad från Alva.

Faktaruta

Welcome Webb3

Welcome App

Digitaliserad integration

 _Bild 15

Persisk Mat

Följ med på vägen till det persiska köket

naim 4

Superdeisgnern Naim Josefi

Skapar magi.

Arkiv