192066 JA1

Har du koll på vem som ärver dig?

Det är oundvikligt att vi, någon gång under vår livstid, råkar ut för situationer som rör arvsfrågor eller ekonomisk familjerätt. I de allra flesta av dessa fall lönar det sig att söka juridisk rådgivning och då är det alltid att rekommendera att man vänder sig till en byrå som specialiserat sig inom dessa rättsområden.

Juristfirman Arvingen drivs av jur. kand. Anna Ek. I sin yrkesgärning har hon specialiserat sig på ekonomisk familjerätt och arvsfrågor, huvudsakligen i form av testamenten, bouppteckningar och arvskiften.


– Att tolka och förstå innebörden av de lagar och regler som omfattar dessa rättsområden är mer komplicerat än vad många tror och därför bör man absolut vända sig till någon som är expert på dessa frågor, säger Anna Ek. Missuppfattningar och okunskap har orsakat många tragedier. Bodelningar och arvskiften är kanske särskilt utsatta för missförstånd med förödande konsekvenser. Ett inte helt ovanligt scenario är att man saknat kunskap om eventuella särkullbarns starka arvsrätt.


– En ny make/maka ärver överhuvudtaget inte om det finns särkullsbarn om man inte upprättat ett testamente. Särkullbarn har till skillnad från gemensamma barn rätt att få tillgång till sitt arv direkt, förklarar Anna.


Sambolagen omfattas också av en rad missuppfattningar. Sambolagen reglerar inte arv mellan de sammanboende, för att sambos ska ärva varandra måste de skriva ett testamente. Vidare kan sambolagen ställa till det för äldre som flyttar ihop.


– Par som flyttar ihop på ålderns höst inser inte alltid att de faktiskt är sambos. De riskerar därför att förlora halva bostaden vid en separation om de inte avtalat bort sambolagen, säger Anna.


För par med gemensamma barn är det alltid bäst att ingå äktenskap. Anna anser att man inte bara bör betrakta äktenskapet ur ett romantiskt perspektiv, utan kanske främst se det som en praktisk och trygg bolagsform med eftertraktade rättsföljder. 


Vidare rekommenderar Anna att man ser över sitt testamente vart femte år. Tillgångar, närstående, önskemål och inte minst lagstiftning förändras och testamentet kan därför fort bli inaktuellt. Observeras bör även för den som har sparande i form av försäkringar att försäkringar inte faller under testamentet, för att utse en förmånstagare måste ett separat förordnande göras till försäkringsbolaget.


Annas målgrupp är främst anhöriga till avlidna samt personer som flyttar ihop eller har särkullsbarn. Hon betonar dock att människor i alla åldrar kan vinna på att se över sin situation i händelse av dödsfall eller separation.


– Om man har tillgångar rekommenderar jag att man oavsett ålder upprättar ett testamente, avslutar Anna.

Läs mer...

2019-03-14 13:30

193078 CF3

Träna med PT i Danderyd

Artikel Nya och förbättrade livsstilsvanor kräver såväl kunskap och förståelse som vilja och motivation. Hållbar träning och hållbara kostvanor handlar i mångt och mycket om att hitta det som fungerar i just din...
193081 AA1

”Arbetsgivaren bestämmer över sin organisation”

Artikel En arbetsgivare har ofta bättre möjligheter att få rätt vid en personaltvistefråga än vad många tror. Det är dock klokare att undvika tvister och de kostnader som följer genom att vara proaktiv.

Faktaruta

 • Juristfirman Arvingen
 • Email
 • Hemsida
 • Adress:
  S:t Eriksgatan 90
  113 62 Stockholm
  Strandgatan 7
  185 32 Vaxholm
 • Telefon: 08–612 64 77
Holknekt_webb3

Per Holknekt

Från brädan till scenen

__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

Cecilia5

Cecilias Hed Malmström

Sveriges första kvinna på sydpolen.

Arkiv