175012 IH1

Från utanförskap till egen försörjning

Iris verkar för att alla människor ska finna sin plats i samhället. Med utgångspunkt i deltagarens mål, erfarenheter och drömmar hittar man vägar som tar människor ut i arbete eller studier.

Iris har en historia som sträcker sig så långt tillbaka i tiden som till förra sekelskiftets Stockholm då ett antal synskadade människor slöt sig samman för att skapa sin egen försörjning. Tillsammans startade man en borstbindarverksamhet som kom att bli framgångsrik och en väg in i samhället för föreningens medlemmar.


– I dag arbetar Iris med funktionsstärkande tjänster, integration och matchning för att fler ska kunna ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden, förklarar Per Lundgren som är regionchef för Iris i norra Norrland. 


Verksamhetens huvudsakliga uppdragsgivare är arbetsförmedlingen. Deltagarna i de olika program som Iris erbjuder tillhör en mycket heterogen grupp vars gemensamma svårigheter består i att de har svårt att ta till sig kunskap i traditionella lärmiljöer och därför är i behov av individanpassade insatser.   


175012 IH3


– Det kan exempelvis handla om en person som vill bli grävmaskinist men som på grund av läs- och skrivsvårigheter inte klarar den teoretiska delen av utbildningen, berättar Per. 


För en sådan individ kan Iris specialpedagoger och experter på kompensatoriska hjälpmedel skräddarsy en utbildning som leder till att denne kan ta sig igenom den teoretiska delen.


– Alla våra insatser grundar sig på vedertagen forskning och beprövad erfarenhet, säger Per. 


De anställda är pedagoger, specialpedagoger, arbetsterapeuter, beteendevetare, säljare och personalvetare och med hjälp av samverkande insatser kan man erbjuda en bredd som gör det möjligt att hjälpa människor med de mest skilda svårigheter. 


– En växande grupp som står utanför arbetsmarknaden är de som är nyanlända till Sverige. Människorna i den här gruppen är ofta välutbildade med hög arbetsmoral och vårt arbete med den här deltagargruppen handlar till stor del om att få arbetsgivare att inse vilken tillgång dessa människor är.


En betydande del av Iris arbete går ut på att hitta rätt plats för rätt person. En process som kallas för jobbmatchning. 

– I nära samverkan med både deltagaren och olika arbetsgivare arbetar våra anställda på olika sätt för att se till att deltagaren får anställning på en plats där dennes starka sidor kan tas till vara, förklarar Per. 


Iris verksamhet vänder sig även till människor som redan har en anställning men som pga. fysisk eller psykisk sjukdom varit sjukskrivna under lång tid. Ofta är uppdragsgivaren i sådana situationer individens arbetsgivare. 


– I fall som dessa utreder vi om individen har förmåga att återgå till den tidigare tjänsten. Med hjälp av stödinsatser kan man få detta att fungera för vissa medan andra behöver få hjälp med att hitta annat arbete eller utbildning. 


Många människor kan klara av att utföra sitt arbete med hjälp av individanpassade hjälpmedel. 


– Det kan handla om höj- och sänkbara möbler eller specialanpassade programvaror som gör att man enklare kan förstå och utföra sina arbetsuppgifter. 


175012 IH4


Iris arbetar utåtriktat mot olika arbetsgivare och har bland annat ett framgångsrikt uppdrag åt både landstinget och TRR (Trygghetsrådet).


– Tillsammans med dem har vi arbetat med människor som stått väldigt långt utanför arbetsmarknaden och resultaten har varit helt fantastiska, säger Per.


Det arbete som Iris bedriver är noga övervakat och följs upp av Arbetsförmedlingen som jämför resultaten med andra aktörer på marknaden. Statistiken visar att få andra kan mäta sig med de resultat som Iris uppnår i Norrland. Även deltagare är överlag mycket positiva och med hjälp av sociala medier sprider de sina goda erfarenheter.


– Människor vill ha arbete och många av dem som väljer att vända sig till oss gör det eftersom att de har hört att vi är väldigt duktiga på jobbmatchning, säger Per. Iris verksamhet i Norrland växer i en takt som närmast kan beskrivas som explosionsartad. Antalet anställda har under de sju senaste månaderna ökat med imponerande 300 procent. Man expanderar även geografiskt. 


– Vi har inlett ett samarbete med arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik och kommer att ta emot deltagare därifrån, berättar Per. Ytterligare expansion är påbörjad i Norrlands inland.


Per är med all rätt stolt över det arbete som Iris utför. 


– Vi gör skillnad, säger han. 

Läs mer...

2017-09-15 10:45

175054 HMS1

För lyxigare skolmat

Artikel Skolor som satsar på en bra skolmiljö kan inte bortse från skolmaten som en viktig del av elevernas vardag. Lunchen ska ge näring men också en avkopplande paus från arbetet. HMS Foods är ett familjeföretag...
175091 MS2

Magelugnsskolan – ett förstahandsval

Artikel På Magelugnsskolan i Farsta pågår ett intensivt utvecklingsarbete. Ett arbete som på bara några år gett enastående resultat i form av förbättrad kunskapsutveckling hos eleverna, ökad samverkan mellan hem...

Faktaruta

DriveNow_puff

Dela bil?

Carsharing är ett växande alternativ till egen bil.

DSC_7374_webb_puff

Går mot strömmen

All vinst till välgörenhet – Godels unika affärsmodell skapar många frågetecken. 

Träning_puff_webb

Kom i form – vid en sten

Fem enkla övningar för en finare figur.

Arkiv