193072 D242193072 D241193072 D243193072 D244193072 D245193072 D246

Må bättre utan väntetid

Psykisk ohälsa är ett av de vanligaste hälsoproblemen i Sverige. Unga människor är särskilt utsatta och vårdapparaten har inte alltid möjlighet att hjälpa i den utsträckning som behövs. Dialog24 erbjuder tillgänglig vård för alla – utan väntetid.

      – Vi vill öka tillgängligheten till hjälp för de som drabbats av psykisk ohälsa, säger socionom och operativ chef på Dialog24 Shervin Bastansiar. Vi har tagit bort avståndet till vård vad gäller såväl det fysiska avståndet, ekonomiska tillgängligheten och tidsaspekten. Vi ville komma åt problematiken med långa väntetider och våra patienter kan kontakta oss oavsett var de befinner sig. Kanske under en lunchrast, friskvårdstimme eller efter det att barnen har lagt sig. 

       Via appen Dialog24, som du enkelt laddar ned via App Store och Google Play, kan du boka in ditt besök redan idag. Inloggning och identifiering sker via BankID. 


193072 D247


Bakom tjänsten ligger en välrenommerad trio. Leg. läkare Björn Lindtorp, leg. psykolog Annah Hydman och socionom Shervin Bastansiar, som tidigare även arbetat med bemanning och rekrytering av socionomer, psykologer och sjuksköterskor. Vården är landstingsfinansierad, vilket betyder att du som patient betalar en patientavgift på 100 kronor och för dig som har frikort är besöket kostnadsfritt. 

        – Besöket varar i 25 minuter och sker genom ett videobesök direkt i appen. I princip kan du ligga hemma i din egen säng och besöka en av våra psykologer. 

        Psykologerna tar sig an lätt till måttlig problematik som exempelvis ångest, depression, social ångest, sömnbesvär samt sorg- och krissituationer. Samtliga psykologer är legitimerade och arbetar utifrån KBT, kognitiv beteendeterapi. 


Efterfrågan ökar stadigt och Shervin berättar att fokus ligger på att hänga med i den ökade efterfrågan. Idag finns det ett tiotal psykologer som är aktiva inom verksamheten och lika många psykologer är i dagsläget på väg in, på grund att det hårda trycket på tjänsten. Det är idag mindre tabu att prata om psykisk ohälsa och fler är benägna att söka hjälp. Ju tidigare desto bättre. 

         – Tidiga insatser behövs vad det gäller psykisk ohälsa och vi ser att vi tillgodoser det behovet. Psykisk ohälsa är ett stort hälsoproblem och slår hårt mot såväl individ som samhälle. Vår vision är att erbjuda tjänster utöver KBT. Vi vill växa utan att göra avkall på kvalitet. Våra patienter ska känna sig trygga i att de får kvalificerad vård och trygghet i form av säkra system, där inga journaler, samtal eller information om patienterna delas med tredje part. Vi erbjuder hjälp snabbt, enkelt, effektivt och tillgängligt – för alla. 

Läs mer...

2019-05-09 16:00

192013 KGW2

Pensionat för fyrbenta

Artikel Pensionaten blomstrade som mest i Sverige under slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet. Det som kännetecknar ett pensionat är helpension, med logi, mat, städning och aktiviteter. En något mer familjär...
193044 DS4

Året runt - till destination Stegeborg

Artikel Det är lätt att bli hemmablind. Många bokar slentrianmässigt en charterresa till Kanarieöarna, när det finns så mycket oupplevt att se i Sverige. Har du varit i Stegeborg?

  Faktaruta

  6

  Löwengrip

  Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

  Marre1_webb

  Mästerfrisören Marre

  Har aldrig en dålig dag

  __MG_9672

  Från förort till finrum

  Bröderna Güven driver stans bästa krogar

  Arkiv