193072 D242193072 D241193072 D243193072 D244193072 D245193072 D246

Må bättre utan väntetid

Psykisk ohälsa är ett av de vanligaste hälsoproblemen i Sverige. Unga människor är särskilt utsatta och vårdapparaten har inte alltid möjlighet att hjälpa i den utsträckning som behövs. Dialog24 erbjuder tillgänglig vård för alla – utan väntetid.

      – Vi vill öka tillgängligheten till hjälp för de som drabbats av psykisk ohälsa, säger socionom och operativ chef på Dialog24 Shervin Bastansiar. Vi har tagit bort avståndet till vård vad gäller såväl det fysiska avståndet, ekonomiska tillgängligheten och tidsaspekten. Vi ville komma åt problematiken med långa väntetider och våra patienter kan kontakta oss oavsett var de befinner sig. Kanske under en lunchrast, friskvårdstimme eller efter det att barnen har lagt sig. 

       Via appen Dialog24, som du enkelt laddar ned via App Store och Google Play, kan du boka in ditt besök redan idag. Inloggning och identifiering sker via BankID. 


193072 D247


Bakom tjänsten ligger en välrenommerad trio. Leg. läkare Björn Lindtorp, leg. psykolog Annah Hydman och socionom Shervin Bastansiar, som tidigare även arbetat med bemanning och rekrytering av socionomer, psykologer och sjuksköterskor. Vården är landstingsfinansierad, vilket betyder att du som patient betalar en patientavgift på 100 kronor och för dig som har frikort är besöket kostnadsfritt. 

        – Besöket varar i 25 minuter och sker genom ett videobesök direkt i appen. I princip kan du ligga hemma i din egen säng och besöka en av våra psykologer. 

        Psykologerna tar sig an lätt till måttlig problematik som exempelvis ångest, depression, social ångest, sömnbesvär samt sorg- och krissituationer. Samtliga psykologer är legitimerade och arbetar utifrån KBT, kognitiv beteendeterapi. 


Efterfrågan ökar stadigt och Shervin berättar att fokus ligger på att hänga med i den ökade efterfrågan. Idag finns det ett tiotal psykologer som är aktiva inom verksamheten och lika många psykologer är i dagsläget på väg in, på grund att det hårda trycket på tjänsten. Det är idag mindre tabu att prata om psykisk ohälsa och fler är benägna att söka hjälp. Ju tidigare desto bättre. 

         – Tidiga insatser behövs vad det gäller psykisk ohälsa och vi ser att vi tillgodoser det behovet. Psykisk ohälsa är ett stort hälsoproblem och slår hårt mot såväl individ som samhälle. Vår vision är att erbjuda tjänster utöver KBT. Vi vill växa utan att göra avkall på kvalitet. Våra patienter ska känna sig trygga i att de får kvalificerad vård och trygghet i form av säkra system, där inga journaler, samtal eller information om patienterna delas med tredje part. Vi erbjuder hjälp snabbt, enkelt, effektivt och tillgängligt – för alla. 

Läs mer...

2019-05-09 16:00

194008 ÖNA1

Rätt väg till arbetstillstånd

Artikel Juridiken kring arbetstillstånd och förlängning av arbetstillstånd kan vara snårig. Fel förfarande kan få stora konsekvenser och det är ofta svårt...
193081 AA1

”Arbetsgivaren bestämmer över sin organisation”

Artikel En arbetsgivare har ofta bättre möjligheter att få rätt vid en personaltvistefråga än vad många tror. Det är dock klokare att undvika tvister och de kostnader som följer genom att vara proaktiv.

  Faktaruta

  _Jimmy1

  Jimmy Schönning

  Njutbart hemma!

  ____Sandra4_SV

  Sandra vann kampen mot cancern

  Nu vill hon stötta andra

  naim 4

  Superdeisgnern Naim Josefi

  Skapar magi.

  Arkiv