185081 SFH1

Se vad som sägs

Efterfrågan på olika slags tolkar är stor. En teckenspråkstolk tolkar mellan talat språk och teckenspråk. En dövblindtolk mellan talat språk och taktilt teckenspråk. En skrivtolk från talat språk till det skrivna ordet. Det är här yrken för dig som vill arbeta med språk och ge röst åt många människor.

I januari 1996 startade Södertörns folkhögskola den första 4-åriga tolkutbildningen för teckenspråkstolkar och dövblindtolkar. Utbildningen är numera etablerad och finns på tre folkhögskolor i landet. Utbildningen är en eftergymnasial yrkesutbildning som berättigar till studiemedel. Studerande erhåller kompetens i visuellt teckenspråk för döva och taktilt teckenspråk för dövblinda samt färdighet i samtliga tolkmetoder. Från 2009 erbjuds yrkesutbildningen ”Skrivtolk”, tolkning från talat språk till skrivet språk. 


Skolan erbjuder även TUFF, Teckenspråksutbildning för föräldrar och vårdnadshavare till döva barn, samt distans- och onlinekurser som är gratis. Tecken som stöd, TSS, är en utbildning som efterfrågas av de som blivit hörselskadade senare i livet, och som behöver använda teckenspråk som stöd i sin kommunikation.

 

 – Vi står för teckenspråksförsörjningen till samhället, säger Anna Hein, biträdande rektor på Södertörns folkhögskola.


En tolk behöver ha många färdigheter, förutom utbildning. Som tolk behöver du ha en mycket god simultanförmåga. Du behöver kunna ta in tal och information och snabbt kunna uttrycka den utåt. En tolk behöver god allmänbildning, vara nyfiken, jobba med integritet och under sekretess. Det är en fördel om en tolk kan fler språk än ett för att kunna jobba även internationellt. Tolkning efterfrågas i utbildningar på engelska och på resor till engelsktalande länder. Tolkyrket är väldigt variationsrikt. 


– Tycker man om att inte veta var man ska hänga sin kappa på morgonen, då är detta ett väldigt bra jobb, säger Anna. Samhället kräver mer och mer av tolkarna i form av kompetens och färdigheter. Idag har vi många döva som går på högskola och universitet, likväl som vi har döva politiker och jurister, bland annat. Kunskapsmässigt och kompetensmässigt behöver en tolk hålla jämna steg och detta är en utmaning.


Skrivtolk är en ny kompetens. En skrivtolk kan exempelvis vara med vid en föreläsning och kommunicerat det som sägs i skrift, till en bildskärm. En skrivtolk behöver inte sitta i direkt anslutning till sin uppdragsgivare. 


– Vi ser ett ökat behov av tolkar inom utbildning. Stockholms Universitet har en stor grupp fast anställda tolkar, berättar Anna. Våra tolkar har dubbla kompetenser. I sociala sammanhang brukar en teckenspråkstolk efterfrågas och i föreläsningssalen en skrivtolk. 


Våren 2018 gick sju tolkar ut vår teckenspråksutbildning och alla hade jobb innan examen. Samma år gick det ut sex skrivtolkar som också fick arbete direkt. Den återkoppling vi får från arbetsmarknaden är att det är väldigt lätt att få in våra tolkar på arbetsmarknaden. De håller en god etik och är i stort sett kompletta som tolkar när de går ut skolan. 


– Vi utbildar till arbete, säger Anna. Våra utbildningar har ett gott anseende internationellt och vi har goda relationer med andra länder. Vi har en systerskola i USA och gör ofta studieresor utomlands.  

Läs mer...

2018-10-11 14:15

191018 CN3

Ömsint konst som berör

Artikel Konstnären Charlotte Nicolin har skapat igelkotten Henry. Äkta make och tvåbarnsfar som med sin varma blick värmer det mest frusna nordiska vinterhjärta. Han väcker tanken och längtan om att vilja värna...
186075 HS4

Studiero, höga studieresultat, trygghet och gudomlig skolmat

Artikel Högalidsskolan med anor sedan 1921 har totalrenoverats både vad gäller yttre kostym samt organisation. En skola med hög trivsel, ordning och reda samt goda resultat.

Faktaruta

__MG_9672

Från förort till finrum

Bröderna Güven driver stans bästa krogar

naim 4

Superdeisgnern Naim Josefi

Skapar magi.

Holknekt_webb3

Per Holknekt

Från brädan till scenen

Arkiv