185081 SFH1

Se vad som sägs

Efterfrågan på olika slags tolkar är stor. En teckenspråkstolk tolkar mellan talat språk och teckenspråk. En dövblindtolk mellan talat språk och taktilt teckenspråk. En skrivtolk från talat språk till det skrivna ordet. Det är här yrken för dig som vill arbeta med språk och ge röst åt många människor.

I januari 1996 startade Södertörns folkhögskola den första 4-åriga tolkutbildningen för teckenspråkstolkar och dövblindtolkar. Utbildningen är numera etablerad och finns på tre folkhögskolor i landet. Utbildningen är en eftergymnasial yrkesutbildning som berättigar till studiemedel. Studerande erhåller kompetens i visuellt teckenspråk för döva och taktilt teckenspråk för dövblinda samt färdighet i samtliga tolkmetoder. Från 2009 erbjuds yrkesutbildningen ”Skrivtolk”, tolkning från talat språk till skrivet språk. 


Skolan erbjuder även TUFF, Teckenspråksutbildning för föräldrar och vårdnadshavare till döva barn, samt distans- och onlinekurser som är gratis. Tecken som stöd, TSS, är en utbildning som efterfrågas av de som blivit hörselskadade senare i livet, och som behöver använda teckenspråk som stöd i sin kommunikation.

 

 – Vi står för teckenspråksförsörjningen till samhället, säger Anna Hein, biträdande rektor på Södertörns folkhögskola.


En tolk behöver ha många färdigheter, förutom utbildning. Som tolk behöver du ha en mycket god simultanförmåga. Du behöver kunna ta in tal och information och snabbt kunna uttrycka den utåt. En tolk behöver god allmänbildning, vara nyfiken, jobba med integritet och under sekretess. Det är en fördel om en tolk kan fler språk än ett för att kunna jobba även internationellt. Tolkning efterfrågas i utbildningar på engelska och på resor till engelsktalande länder. Tolkyrket är väldigt variationsrikt. 


– Tycker man om att inte veta var man ska hänga sin kappa på morgonen, då är detta ett väldigt bra jobb, säger Anna. Samhället kräver mer och mer av tolkarna i form av kompetens och färdigheter. Idag har vi många döva som går på högskola och universitet, likväl som vi har döva politiker och jurister, bland annat. Kunskapsmässigt och kompetensmässigt behöver en tolk hålla jämna steg och detta är en utmaning.


Skrivtolk är en ny kompetens. En skrivtolk kan exempelvis vara med vid en föreläsning och kommunicerat det som sägs i skrift, till en bildskärm. En skrivtolk behöver inte sitta i direkt anslutning till sin uppdragsgivare. 


– Vi ser ett ökat behov av tolkar inom utbildning. Stockholms Universitet har en stor grupp fast anställda tolkar, berättar Anna. Våra tolkar har dubbla kompetenser. I sociala sammanhang brukar en teckenspråkstolk efterfrågas och i föreläsningssalen en skrivtolk. 


Våren 2018 gick sju tolkar ut vår teckenspråksutbildning och alla hade jobb innan examen. Samma år gick det ut sex skrivtolkar som också fick arbete direkt. Den återkoppling vi får från arbetsmarknaden är att det är väldigt lätt att få in våra tolkar på arbetsmarknaden. De håller en god etik och är i stort sett kompletta som tolkar när de går ut skolan. 


– Vi utbildar till arbete, säger Anna. Våra utbildningar har ett gott anseende internationellt och vi har goda relationer med andra länder. Vi har en systerskola i USA och gör ofta studieresor utomlands.  

Läs mer...

2018-10-11 14:15

192016 BR1

Roten till något bättre

Artikel Sofo-borna har varmt välkomnat en ny matglad och schysst matbutik. Likt föregångaren spinner de vidare på en egen stark identitet. En butik som vill verka för det klimatsmarta och inspirera till en hållbarare...
191008 CTJ2

En och annan stöt har man ju fått!

Artikel Tänk el och tänk säkerhet. Anlita en behörig elektriker som dessutom är passionerat intresserad av innovation så har du ellösningar för framtiden. CTJ EL har tagit de tidiga stötarna för din elsäkerhet.

Faktaruta

____Sandra4_SV

Sandra vann kampen mot cancern

Nu vill hon stötta andra

_Skincity-pressbild

Eldsjälen bakom skönhetsimperiet

Professionell hudvård online

 _Bild 15

Persisk Mat

Följ med på vägen till det persiska köket

Arkiv