185072 BS3185072 BS1

Trygga barn vill lära mer

På Brunnaskolan i Kungsängen står läsningen i centrum. Med fokus på goda relationer, trygghet och med stor hjälp av den älskade pedagoghunden, Simba, ger man här barnen möjligheter att utveckla alla sina inneboende förmågor.

Brunnaskolan är en F-3-skola belägen i Kungsängen nordväst om Stockholm.  På skolan går ungefär 290 barn i klasser om 20-26 elever. Studieresultaten är mycket goda och en klar majoritet av eleverna klarar de nationella proven i årskurs tre. 


– Sedan några år tillbaka satsar vi stort på läsning och vi ser att det arbetet påverkar elevernas resultat mycket positivt, säger rektor Ulla Halling. 


Skolledning, elevhälsa, skolbibliotek och pedagoger arbetar tillsammans med eleverna och vårdnadshavare för att ta eleverna så långt det är möjligt på sin kunskapsresa. 


Utöver läsprotokoll, boksamtal och lästävlingar har man på Brunnaskolan även något så unikt som en alldeles egen legitimerad pedagoghund vid namn Simba. Simbas främsta uppgift är att arbeta tillsammans med de barn som av olika anledningar behöver lite extra stöd. 


– Han lyssnar på dem när de läser högt och sprider lugn bara av att vara i rummet. Barn som tidigare inte velat gå i skolan överhuvudtaget längtar nu efter att få komma hit och läsa tillsammans med Simba, ler Ulla. 


185072 BS2


Att inlärning ska vara lustfylld är något som Ulla återkommer till flera gånger under intervjun. Lärande får inte stressas fram och skolans uppgift är att erbjuda en välavvägd balans mellan lust och krav. 


– Vi ska tända en låga inom barnen och väcka deras inneboende önskan om att utvecklas och lära mer, säger hon. 

En förutsättning för att man ska lyckas väcka denna önskan att lära, är att barnen känner sig trygga i sin vardag. På Brunnaskolan driver man ett målmedvetet och strategiskt trygghetsarbete vars främsta syfte är att hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor samt förse dem med redskap som de kommer att ha nytta av även resten av livet. En viktig person i trygghetsarbetet den här höstterminen är en buktalande pedagog som med dockan Håkan Bråkan samtalar med barn och vårdnadshavare om känslor, konflikter och relationer. 


– Tillsammans med Håkan Bråkan bygger vi och barnen ett gemensamt språk som gör det lättare för oss att kommunicera och lösa de konflikter som uppstår, på ett konstruktivt sätt, förklarar Ulla. 


Hon betonar vikten av att lyfta det positiva i stället för att uppmärksamma det negativa. 


– När jag tackar ett barn för något bra det gjort vill de andra barnen göra lika bra, säger Ulla. 


God stämning smittar!


Läs mer...

2018-10-11 10:30

186075 HS4

Studiero, höga studieresultat, trygghet och gudomlig skolmat

Artikel Högalidsskolan med anor sedan 1921 har totalrenoverats både vad gäller yttre kostym samt organisation. En skola med hög trivsel, ordning och reda samt goda resultat.
186071 TT1

Empatisk tandvård för alla

Artikel Att Tullinge Tandläkarna var en efterlängtad tandvårdsmottagning märks tydligt. Kliniken har på kort tid utvecklats till ett populärt val bland Södertörns invånare och trots att det kan vara något av en...

  Faktaruta

  • Brunnaskolan
  • Epost
  • Hemsida
  • Facebook
  • Adress:
   Artistvägen 10
   196 38 Kungsängen
  • Telefon: 08-581 692 86
  Welcome Webb3

  Welcome App

  Digitaliserad integration

  Holknekt_webb3

  Per Holknekt

  Från brädan till scenen

  naim 4

  Superdeisgnern Naim Josefi

  Skapar magi.

  Arkiv