185072 BS3185072 BS1

Trygga barn vill lära mer

På Brunnaskolan i Kungsängen står läsningen i centrum. Med fokus på goda relationer, trygghet och med stor hjälp av den älskade pedagoghunden, Simba, ger man här barnen möjligheter att utveckla alla sina inneboende förmågor.

Brunnaskolan är en F-3-skola belägen i Kungsängen nordväst om Stockholm.  På skolan går ungefär 290 barn i klasser om 20-26 elever. Studieresultaten är mycket goda och en klar majoritet av eleverna klarar de nationella proven i årskurs tre. 


– Sedan några år tillbaka satsar vi stort på läsning och vi ser att det arbetet påverkar elevernas resultat mycket positivt, säger rektor Ulla Halling. 


Skolledning, elevhälsa, skolbibliotek och pedagoger arbetar tillsammans med eleverna och vårdnadshavare för att ta eleverna så långt det är möjligt på sin kunskapsresa. 


Utöver läsprotokoll, boksamtal och lästävlingar har man på Brunnaskolan även något så unikt som en alldeles egen legitimerad pedagoghund vid namn Simba. Simbas främsta uppgift är att arbeta tillsammans med de barn som av olika anledningar behöver lite extra stöd. 


– Han lyssnar på dem när de läser högt och sprider lugn bara av att vara i rummet. Barn som tidigare inte velat gå i skolan överhuvudtaget längtar nu efter att få komma hit och läsa tillsammans med Simba, ler Ulla. 


185072 BS2


Att inlärning ska vara lustfylld är något som Ulla återkommer till flera gånger under intervjun. Lärande får inte stressas fram och skolans uppgift är att erbjuda en välavvägd balans mellan lust och krav. 


– Vi ska tända en låga inom barnen och väcka deras inneboende önskan om att utvecklas och lära mer, säger hon. 

En förutsättning för att man ska lyckas väcka denna önskan att lära, är att barnen känner sig trygga i sin vardag. På Brunnaskolan driver man ett målmedvetet och strategiskt trygghetsarbete vars främsta syfte är att hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor samt förse dem med redskap som de kommer att ha nytta av även resten av livet. En viktig person i trygghetsarbetet den här höstterminen är en buktalande pedagog som med dockan Håkan Bråkan samtalar med barn och vårdnadshavare om känslor, konflikter och relationer. 


– Tillsammans med Håkan Bråkan bygger vi och barnen ett gemensamt språk som gör det lättare för oss att kommunicera och lösa de konflikter som uppstår, på ett konstruktivt sätt, förklarar Ulla. 


Hon betonar vikten av att lyfta det positiva i stället för att uppmärksamma det negativa. 


– När jag tackar ett barn för något bra det gjort vill de andra barnen göra lika bra, säger Ulla. 


God stämning smittar!


Läs mer...

2018-10-11 10:30

193077 BK3

”Vi borrar som kungar”

Artikel Rätt arbetsmetod med rätt maskin utifrån de förutsättningar som råder avseende platsens material och projektets behov. Det krävs expertis för preciserad håltagning och sågning.
193003 BM1

Din egen kropp – nyckeln till allt

Artikel Nu finns möjligheten att kasta nyckeln. Lås och stäng om dig med ditt eget fingeravtryck. Så enkelt, smart och säkert att till och med FBI, den amerikanska federala polismyndigheten, ser det som världens...

  Faktaruta

  • Brunnaskolan
  • Epost
  • Hemsida
  • Facebook
  • Adress:
   Artistvägen 10
   196 38 Kungsängen
  • Telefon: 08-581 692 86
  __MG_9672

  Från förort till finrum

  Bröderna Güven driver stans bästa krogar

   _Bild 15

  Persisk Mat

  Följ med på vägen till det persiska köket

  _Jimmy1

  Jimmy Schönning

  Njutbart hemma!

  Arkiv