185075 LR1

Utan lärare rasar Sverige

Ett framgångsrikt skolsystem är den viktigaste byggstenen i ett väl fungerande samhälle. Sverige står inför en lärarbrist utan dess like. Åtgärderna behöver sättas in nu.

Enligt Skolverkets senaste prognos kommer det att saknas 80 000 behöriga lärare i Sverige år 2031. En situation som behöver hanteras nu. Flera förslag på åtgärder finns från de olika politiska partierna och Åsa Fahlén på Lärarnas Riksförbund menar med eftertryck att det krävs ett större statligt ansvar för skolfrågan för att förbättra både arbetsmiljön samt planera för en långsiktig och positiv löneutveckling för landets behöriga lärare. De akuta åtgärder som nu sätts in behöver pareras med långsiktiga lösningar. 


– Det finns cirka 40 000 behöriga lärare i Sverige idag som har lämnat skolan. En kompetens och erfarenhet vi skulle behöva få tillbaka in i skolans värld, säger Åsa. 


Lärarnas Riksförbund är en fackförening för behöriga lärare samt studie- och yrkesvägledare, med cirka 90 000 medlemmar. Förbundet har en mycket färgstark förbundsordförande i form av Åsa Fahlén. En före detta gymnasielärare i samhällskunskap och historia med rötterna i Växjö.


Den viktigaste frågan för förbundet är att få en högre status på läraryrket, menar hon.


– Det är nyckeln till att förbättra både arbetsmiljö och resultaten i den svenska skolan. Min hjärtefråga är det öppna och demokratiska samhället och där behövs en stark skola. 


185075 LR2


Åsa säger att några av de problem som finns att handskas med är att det på sina håll råder överetablering av skolor vilket är att ses som ett slöseri med resurser. Vissa skolor visar ett ekonomiskt överskott som inte går tillbaka in i verksamheten, utan flödar rakt ut, medan andra skolor ekonomiskt går på knäna. Samt att somliga områden i Sverige har en ökad segregation istället för den ökade integration som behövs för att gynna skola och det svenska samhället. 

I Sverige har vi skolplikt. Skolans uppdrag är att utbilda och kunskapsutveckla samhällsmedborgare så att vi får en grund till ett väl fungerande samhälle. 


– Klarar inte skolan av detta uppdrag så kommer samhället att rasera. Alla barn ska gå i grundskola i Sverige. Det är inte bara en rättighet utan också en skyldighet. Oavsett vad vårdnadshavare och föräldrar tycker så ska vi ha en likvärdig skolgång för alla barn. 


Dagens samhälle är ett samhälle där integrationen behöver tas på allvar. Hemförhållanden ser olika ut för barn och elever i våra skolor. De barn som inte har tillgång till den stöttning de behöver hemma, ska få den genom skolan. 


– Finns det då inte behöriga lärare i klassrummet blir läget instabilt. Vi vill inte ha större klyftor i samhället beroende på stora kunskapsskillnader. Det drabbar alla. Vi är ett litet land som är exportberoende och som drivs av innovationer, säger Åsa. Vi har välutbildade människor som forskar. Vi är ett kunskapssamhälle och det ska vi fortsätta att utveckla.

Läs mer...

2018-10-15 16:00

192029 ÖTA1

Närproducerad hållbar inredning för alla.

Artikel En trivsam miljö ger ett ökat välmående. Vackra tapeter och tyger är en välgörande investering.
bild1

Gamification och vikten av digitalisering för företag

Artikel Gamification blev ett allmänt begrepp 2013, men viftades bort av vissa som något för att locka de yngre generationerna till handel och användning. Men det är mycket mer än så och de företag som hoppade...
naim 4

Superdeisgnern Naim Josefi

Skapar magi.

__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

6

Löwengrip

Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

Arkiv