185075 LR1

Utan lärare rasar Sverige

Ett framgångsrikt skolsystem är den viktigaste byggstenen i ett väl fungerande samhälle. Sverige står inför en lärarbrist utan dess like. Åtgärderna behöver sättas in nu.

Enligt Skolverkets senaste prognos kommer det att saknas 80 000 behöriga lärare i Sverige år 2031. En situation som behöver hanteras nu. Flera förslag på åtgärder finns från de olika politiska partierna och Åsa Fahlén på Lärarnas Riksförbund menar med eftertryck att det krävs ett större statligt ansvar för skolfrågan för att förbättra både arbetsmiljön samt planera för en långsiktig och positiv löneutveckling för landets behöriga lärare. De akuta åtgärder som nu sätts in behöver pareras med långsiktiga lösningar. 


– Det finns cirka 40 000 behöriga lärare i Sverige idag som har lämnat skolan. En kompetens och erfarenhet vi skulle behöva få tillbaka in i skolans värld, säger Åsa. 


Lärarnas Riksförbund är en fackförening för behöriga lärare samt studie- och yrkesvägledare, med cirka 90 000 medlemmar. Förbundet har en mycket färgstark förbundsordförande i form av Åsa Fahlén. En före detta gymnasielärare i samhällskunskap och historia med rötterna i Växjö.


Den viktigaste frågan för förbundet är att få en högre status på läraryrket, menar hon.


– Det är nyckeln till att förbättra både arbetsmiljö och resultaten i den svenska skolan. Min hjärtefråga är det öppna och demokratiska samhället och där behövs en stark skola. 


185075 LR2


Åsa säger att några av de problem som finns att handskas med är att det på sina håll råder överetablering av skolor vilket är att ses som ett slöseri med resurser. Vissa skolor visar ett ekonomiskt överskott som inte går tillbaka in i verksamheten, utan flödar rakt ut, medan andra skolor ekonomiskt går på knäna. Samt att somliga områden i Sverige har en ökad segregation istället för den ökade integration som behövs för att gynna skola och det svenska samhället. 

I Sverige har vi skolplikt. Skolans uppdrag är att utbilda och kunskapsutveckla samhällsmedborgare så att vi får en grund till ett väl fungerande samhälle. 


– Klarar inte skolan av detta uppdrag så kommer samhället att rasera. Alla barn ska gå i grundskola i Sverige. Det är inte bara en rättighet utan också en skyldighet. Oavsett vad vårdnadshavare och föräldrar tycker så ska vi ha en likvärdig skolgång för alla barn. 


Dagens samhälle är ett samhälle där integrationen behöver tas på allvar. Hemförhållanden ser olika ut för barn och elever i våra skolor. De barn som inte har tillgång till den stöttning de behöver hemma, ska få den genom skolan. 


– Finns det då inte behöriga lärare i klassrummet blir läget instabilt. Vi vill inte ha större klyftor i samhället beroende på stora kunskapsskillnader. Det drabbar alla. Vi är ett litet land som är exportberoende och som drivs av innovationer, säger Åsa. Vi har välutbildade människor som forskar. Vi är ett kunskapssamhälle och det ska vi fortsätta att utveckla.

Läs mer...

2018-10-15 16:00

186021 ST1

Futuristisk tandvård

Artikel Från och med 80-talet är det många svenskar som har rensat sina tänder på amalgam för att ersätta det med de mindre farliga plastfyllningarna och porslinsinlägg, som är tidskrävande för både tandtekninker...
186064 ALV3

Svenskt företag bäst i världen på luftvärmeväxlare

Artikel Cooling your daily life – är den slogan utifrån vilken en av Sveriges internationellt starkaste verkstadsindustrier verkar.
Marre1_webb

Mästerfrisören Marre

Har aldrig en dålig dag

_Anette2

Stockholms affärsänglar

Investerar i unga, innovativa företag

____Sandra4_SV

Sandra vann kampen mot cancern

Nu vill hon stötta andra

Arkiv