186032 NS1

Varje elev ska lyckas

Nybohovsskolan är en liten skola som funnits sedan tidigt 1960-tal. Den ligger ljuvligt belägen uppe på en höjd i Liljeholmen, söder om Stockholm. En arkitektritad skola med ett fantastiskt ljusinsläpp. Inte bara dagsljus och sol värmer skolan utan det gör även till lika delar elever, rektorer och övrig personal.

– Vi känner varenda elev, säger rektor Rita Hemmälin. Vi är en liten f-6-skola med ett enormt stort hjärta och mycket hängiven personal. Vi har väldigt fina studieresultat bland våra 163 elever. 


Nybohovsskolan har mycket personal i förhållande till antalet elever och har satsat extra genom att heltidsanställa två speciallärare, en SVA-lärare, samt en kurator och en halvtidsanställd specialpedagog. Lärarteamet har ett mycket väl fungerande kollegialt lärande och delar gärna erfarenheter och kompetenser med varandra. 


– I undervisningen tittar vi mycket på hur vi undervisar för att säkra att undervisningen leder framåt. Vi jobbar utifrån ett koncept där vi mäter vad våra elever kunde innan undervisningen startade och vad de kan efter. Det ger oss ett mätredskap som visar om undervisningen fungerar både på klassnivå samt vad gäller varje individuell elev. Utifrån det gör vi fortsatta avstämningar och korrigerar där det behövs. 


Rita säger med eftertryck att ”Varje elev ska lyckas”. Skolans elever ska ges förutsättningar att lyckas både på skolan och på fritids. Hon menar att barn som lyckas i sitt skolarbete också har bättre relationer. Administrativ chef, Emilie Björklund håller med. 


186032 NS2


– Fritids är en viktig verksamhet på vår skola, säger Emilie. Där får eleverna en stor del av sin sociala träning. Vi fångar upp elevernas sociala förmågor, samt om de exempelvis kan vänta på sin tur, kan leka tillsammans och om de kan saker som att knyta skorna. Är det något vi behöver arbeta med så diskuterar vi detta i personalteamet för att hjälpa barnet att växa. Vi ser varje barn och dess behov. Det är också fint att se, och hjälpa, barnen att inspirera varandra. 


Emilie berättar om skolans 24-timmars-regel. En regel som går ut på att den som är irriterad på någon eller något har 24 timmar på sig att ventilera det med den det berör. Ett ansvar som alla delar, och det gäller likväl bland eleverna som bland personalen. 


– Det är en sådan varm stämning här, säger Emilie. Jag hade bara jobbat här i fem minuter när jag ser skolans rektor (Rita) krama en elev. Rita har alltid sin dörr öppen! 


Det andas mycket stolthet på skolan, vars vilja finns i kunskapsutveckling, samverkan och rörelse. 


– Vi är en mycket bra skola, säger både Emilie och Rita i samklang. Vi är fantastiska! 

Läs mer...

2018-10-18 11:30

186053 DCW2

Snyggare bil och tryggare mil

Artikel Kör säkrare och ha trevligare på vägarna i en ren bil. Håll rosten borta genom regelbunden tvätt av bilen. Det ger ökad livslängd och ökat andrahandsvärde av ditt fordon samt en betydligt härligare känsla...
186014 PS1

Nystartad skola med inkludering och trygghet i fokus

Artikel På Palmbladsskolan i Uppsala råder härlig och inspirerande nybyggaranda hos både ledning, lärare och elever. Som en av Sveriges första skolor deltar man i ett forskningslett projekt rörande hur man bäst...

Faktaruta

  • Nybohovsskolan
  • Epost
  • Hemsida
  • Adress:
    Nybohovsbacken 57-59
    117 64 Stockholm
  • Telefon: 08-508 222 91
__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

_Skincity-pressbild

Eldsjälen bakom skönhetsimperiet

Professionell hudvård online

Spår-bild

Podcasten Spår

Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

Arkiv