194033 IDIP1

”Vi berättar hur du uppfattas av andra”

Har du någon som helst aning om, eller förståelse för, hur ditt beteende påverkar din omgivning? Att ta ansvar för ditt eget beteende, dina behov och möta människor på ett för dem korrekt sätt ger möjligheter till personlig utveckling samt fantastiska samarbeten och samspel.

IDI (Interpersonal Dynamics Inventory) är ett verktyg som ger dig information om hur andra människor upplever dig. Information som kan användas som utgångspunkt för personlig eller organisatorisk utveckling. 


       – IDI har använts i Sverige sedan tidigt 80-tal, säger Thomas Larsson vd IDI Profiling AB. IDI utvecklades i USA på 1970-talet av Dr Richard E Zackrison och är en vidarebyggnad på en tidigare teori om sociala stilar vars ursprungsidé var att söka samband mellan en chefs beteendestil och effektivitet. Det man fann var att alla beteendestilar hade kapacitet att vara lika effektiva.


IDI mäter en persons beteende i tre olika dimensioner. 

Den första dimensionen visar hur, eller om, personen i fråga upplevs verka utifrån att aktivt påverka andra. Den andra dimensionen mäter graden av känslomässig kontakt som personen upplevs sträva efter och den tredje mäter hur personen upplevs vad gäller att anpassa sig, eller förändra sig, utifrån sin omgivning. 


       – Vi har en tendens att koppla starka värderingar till beteenden, men det finns bra och dåliga sidor av alla beteenden. IDI ger organisationer en möjlighet att samtala kring detta och hjälper dem att bättre förstå dynamiken mellan personerna i organisationen, säger Johan Grant ansvarig för metod- och praktikutveckling hos IDI Profilering AB.  


IDI passar bra i verktygslådan hos organisationskonsulter, coacher, ledarutvecklare, personalutvecklare, säljtränare, teamutvecklare… Det vill säga hos alla som har till sitt jobb att bistå andra i sin utveckling.

– IDI fungerar på alla arbetsplatser där samarbete är viktigt och där det finns ett intresse att utveckla individuella färdigheter för att bli ännu bättre.


Det man får är en individuell handlingsplan för hur man kan utveckla sina samarbetsfärdigheter.


       – Vi gör cirka 8 000 profiler per år, så vi får in väldigt mycket data vilket ger oss en form av ”riksnorm” - ”vad är normalt beteende idag?”


Thomas rundar av genom att prata om den kollektiva intelligensen, hur vi blir bra tillsammans. 


       – Det finns mycket forskning kring det och ett antal tydliga faktorer som påverkar är att vi har kul och trevligt tillsammans. Vi har ofta olika perspektiv på det arbete som ska göras, ju flera perspektiv vi kan hantera desto starkare och smartare blir vi som grupp. 

Läs mer...

2019-09-19 13:30

Hemsida
195032 DBL3

Den personliga verkstaden

Artikel På DB Lastbilsservice hjälper de åkerieföretag att utföra service och reparationer på deras lastbilar. Här står kundservice och tillgänglighet högst på listan. – De kan alltid ringa oss när de får problem,...
195031 ES2

Born in Småland

Artikel Elme Spreader is a company with a long heritage and has being a manufacturer of container spreaders for over 40 years. The company has a wide standard range and is always ready to offer customised solutions....

Faktaruta

  • IDI Profiling AB
  • Mail
  • Adress:
    Alströmergatan 45
    112 47 Stockholm
  • Telefon: +46 (0)8-756 70 35
Spår-bild

Podcasten Spår

Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

_webb_BI1

Caia cosmetics

Skönhet är bra självkänsla och ett vackert leende enligt grundarna av det nya raketvarumärket inom smink: Caia cosmetics. 

__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

Arkiv