191031 LG1191031 LG2191031 LG3

Vi bygger ut Norden

Samhället har ett stort behov av utbyggd infrastruktur och nya boenden. Linccon Groups affärsidé vilar på att tänka nytt, annorlunda och större. Med spetskompetens inom järnväg, anläggning och bygg förenar Linccon effektiv och hållbar produktion med kundanpassade lösningar.

Linccon Group AB är en väletablerad aktör inom nordisk infrastruktur: järnväg, anläggning och bygg. Företaget är i en stark expansiv fas och har hög attraktionskraft på projektledare som vill ingå i ett sammanhang där det yrkesverksamma jaget är lika viktigt som laget. 

      – De som ansöker till oss, och de som jobbar hos oss har alla spetskompetens inom sitt område, och har tidigare haft toppuppdrag på stora bolag, berättar vd Jonas Råman. Vi har ställt oss frågan vad det är som gör att vi attraherar så många kvalificerade medarbetare. Vi har kommit fram till att det är för att vi förespråkar frihet under ansvar. Vi verkar utifrån titelfrihet och vårt ledord är ”tillsammans”. Vi hittar lösningar på uppdragsgivarnas problem tillsammans. 

      Linccons samtliga anställda ser sig som projektledare. Respektive projektledare har ansvar över ett kompetensområde, där de har sin styrka. Detta gäller såväl vd som anställd.

– Flera projektledare har spetskompetens inom exempelvis signalteknik, entreprenad, maskiner, material och så vidare. Även Jonas och jag är projektledare, berättar Claes Eakson. Vi är inte uppe i toppen och styr bolaget utan vi arbetar i linje med våra projektledare. 

      En av anledningarna till den explosiva utveckling som företaget har är att personal som går ut i nya sammanhang med nya kundmöten redan är välrenommerade på marknaden och på så sätt inte behöver bevisa leveranssäkerhet.

       – Vi har förmånen att kunna komma in med vår historik och tidigare rekommendationer. Även om vi är ett nystartat bolag så sitter vi på kundmöten där de känner till oss och vet att vi alltid levererar. På det sättet har vi en fin situation som gör att vi som bolag inte behöver börja från botten. Likväl som vi får ny personal som tar med sig såväl kompetens, kunskap, erfarenhet som relationer och affärer. Det är en mycket gynnsam situation för oss. 

Linccon har centraliserat sina tjänster i de tre divisionerna järnväg, anläggning och bygg, och inom dessa tagit bredd. 


191031 LG4


       – Vi levererar hela projektets totalbehov. Oavsett var i projektet som det behövs är vi en kompletterande part. Vi koncentrerar oss på hela biten oavsett om det gäller kalkylering, konsulter och bemanning, tjänster, material eller utbildning. Det finns alltid ett behov som behöver fyllas på inom varje projekt och det är där vi kliver in. 

       Järnväg är den division inom företaget som står stadig och komplett med över 30 års erfarenhet i ryggen. Anläggning är en relativt nystartad division som förstärkts med nytillskotten Magnus Ask Olsson samt Karl Johan Stridsberg.

        – De här fantastiska förvärven har gett oss mycket muskel inom Anläggning. När vi anställde dem fick vi också med deras kunder. Vi ser att relationer är A och O. Alla bolag har värden de står för. Vi har inte satt våra värdeord på papper, utan vi ser det som att allt handlar om relationer. Att starta och att bibehålla en relation är ett arbete som vi tror på. 

       Genom det egna utbildningsorganet Linccon Academy erbjuds kurser inom Järnväg, Anläggning, Bygg, Transport, Arbetsmiljö och El. Utbudet består av över hundra anpassade utbildningar som vidare kan skräddarsys för att ge så optimal kunskap som möjligt inom det området som efterfrågas. 

       – Många av våra utbildade signaltekniker är elektriker i grunden, så dessa medarbetare går in i bygg under vintertid. Vi ser många synergieffekter i vårt utbildningssystem. 

Jonas Råman och Claes Eakson ser framtiden med tillförsikt. 

       – Vi har rullat igång en stor boll, vi vet inte hur snabbt den kommer att rulla, eller hur stor den kommer att bli. Vi har förmånen att kunna ge fria tyglar till våra erfarna medarbetare. Idag har vi förfrågningar på Anläggning som gör att vi behöver ett tillskott av ett femtiotal maskiner och ett trettiotal medarbetare. Vi har Ingvar Kamprad som förebild, inom vår sektor vill Linccon Group bli ett IKEA.  Vi vill vara ödmjukt kaxiga - vi löser ditt behov, ler Råman. 

– Ja, vår starkaste sida är att hitta lösningen på ditt problem, avrundar Eakson medhållande. 

Läs mer...

2019-02-14 15:15

193044 DS4

Året runt - till destination Stegeborg

Artikel Det är lätt att bli hemmablind. Många bokar slentrianmässigt en charterresa till Kanarieöarna, när det finns så mycket oupplevt att se i Sverige. Har du varit i Stegeborg?
191054 PB1

Patrons Bygg och Renovering: ”Vi gör snyggt efter oss!”

Artikel Välkommen att anlita Patrons Bygg och Renovering i Tibro. Ett proffsigt och erfaret team som levererar hög kvalitet, personlig service samt håller rent och snyggt omkring sig.

  Faktaruta

  Holknekt_webb3

  Per Holknekt

  Från brädan till scenen

  naim 4

  Superdeisgnern Naim Josefi

  Skapar magi.

  Spår-bild

  Podcasten Spår

  Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

  Arkiv