184015 ALV1

Rent vatten – ditt ansvar

Actibloc är ett mini-reningsverk för enskilda avlopp, exempelvis för husägare eller fritidshusägare som inte har tillgång till kommunalt vattnet. Reningsverket kan installeras hos alla som har egen borrad brunn och samfällighet.

– Du får hela ”konceptet” när du köper reningsverk av oss, säger Oskar Levin - ägare av ALV Rörservice AB - installation, uppstart och service. Vi står vid din sida när du startar upp ditt reningsverk för att se till så att allting fungerar som det ska.


Actibloc bygger på SBR, satsvis biologisk rening, den bästa tekniken inom avloppsrening förklarar Oskar. Reningen sker satsvis, i olika steg i en reningsprocess i reaktortanken, istället för kontinuerligt. Varje reningsverk har en GSM-modul som kommunicerar med dig som ägare samt ansvarig servicetekniker via SMS, ifall någonting inte skulle fungera som det ska. Reningsverket går ned i så kallat semesterläge när det inte används och under tiden minimerar systemet användningen av kemikalier och el.


– Du blir helt befriad från att sköta slam- och tanktömning i och med det serviceavtal vi upprättar och som kund kommer känslan vara exakt densamma som om du har kommunalt vatten, berättar Oskar. Det som har blivit det stora problemet hos de som inte har kommunalt VA eller reningsverk är att de skickar ut E-colibakterier och förgiftar sin egen vattenbrunn. Idag har kommunen som krav att du ska göra prov på utgående vatten en gång om året.


184015 ALV2


Företaget gör besök på plats för projektering, hjälper till med ansökningsblanketter till kommunen samt ger en offert som vid behov inkluderar grävarbete, och upprättar slutligen ett årligt serviceavtal


ALV Rörservice AB har ett samarbete med VA Grossisten Värmdö AB gällande försäljning, installation och service av Actibloc reningsverk. De arbetar inom Stockholmsregionen och angränsande län. Företaget har funnits i VVS-branschen sedan 2007. Oskars egen karriär som rörmokare startade redan i 14-årsåldern då han sommarjobbade som rörmokare hos sin farbror, på ett bygge.

 

– Vi har tillräckligt mycket branschkompetens och erfarenhet att säga att de jobb vi tar på oss de gör vi bra. Vi jobbar kunnigt, effektivt och har ett gott rykte bland våra kunder, säger han.

Läs mer...

2018-06-25 13:15

193003 BM1

Din egen kropp – nyckeln till allt

Artikel Nu finns möjligheten att kasta nyckeln. Lås och stäng om dig med ditt eget fingeravtryck. Så enkelt, smart och säkert att till och med FBI, den amerikanska federala polismyndigheten, ser det som världens...
193077 BK3

”Vi borrar som kungar”

Artikel Rätt arbetsmetod med rätt maskin utifrån de förutsättningar som råder avseende platsens material och projektets behov. Det krävs expertis för preciserad håltagning och sågning.

Faktaruta

  • ALV Rörservice AB
  • E-post
  • Hemsida
  • Facebook
  • Adress:
    Ängsmarksvägen 2
    139 90 Värmdö
  • Telefon: 08-570 200 82
Spår-bild

Podcasten Spår

Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

Welcome Webb3

Welcome App

Digitaliserad integration

naim 4

Superdeisgnern Naim Josefi

Skapar magi.

Arkiv