181067 C2181067 C3

IT-företaget som växer långsiktigt tack vare stort kundfokus

Circom är ett konsultbolag som hjälper allt från små, medelstora och stora företag med verksamhet i flera länder, att utveckla sin IT-miljö. De arbetar långsiktigt med sina kunder genom en kontinuerlig dialog och ett arbete för att kundens IT-miljö ska bidra och vara en tillgång i kundens verksamhet. Genom systerföretaget Ansluten Hosting kan de även erbjuda sina kunder leveranssäkra hosting- och bredbandstjänster.

Marcus Thengius, grundare till Circom och medgrundare till Ansluten Hosting, har lång erfarenhet av att arbeta med IT, både som tekniker och som IT-chef. Han arbetade många år som anställd för olika företag där han byggde upp och utvecklade den interna IT-miljön. 2013 startade han Circom, som inte bara hjälper företag att bygga upp sina IT-miljöer, utan även förvaltar och ständigt förbättrar dem.


181067 C5


– Vi är allt från den ”externa” IT-avdelningen till expertis och bollplank i dedikerade uppdrag, säger han.


Circom arbetar med helhetslösningar. I dialog med sina kunder är målsättningen att hitta de smarta lösningarna, som ska vara så kostnadseffektiva som möjligt. Circom är främst intresserade av att arbeta långsiktigt. De fokuserar mycket på att bygga upp en tillit som i sin tur resulterar i lojala och nöjda kunder. De flesta av de produkter de arbetar med är standardprodukter, som de använder för att sätta ihop skräddarsydda lösningar. De arbetar inte med egen produktutveckling, men har samarbetspartners som de tillsammans kompletterar och säkerställer helheten med. 


Ett exempel på lyhördhet för kundens efterfrågan är att de valt att anställa expertkunskap inom mobilförstärkning och trådlösa nätverk. Tekniken är viktig ur ett infrastrukturellt perspektiv och efterfrågas både av befintliga och potentiella kunder.


– Det handlar mycket om trygghet och en förmåga att ge kunderna de leveranser de vill ha, säger Marcus.


En viktig del i många företags IT-miljöer är hosting- och molntjänster, som innebär att data lagras på en server som kan befinna sig var som helst. Circom vill alltid hitta de bästa lösningarna för sina kunder, utan att behöva sälja in en viss produkt eller tjänst. Därför är systerbolaget Ansluten Hosting som levererar hosting- och bredbandstjänster ett fristående bolag. De har även nischat sig genom att erbjuda övervakningstjänster för till exempel större webbsidor. Serverhallarna ligger i Karlshamn och Växjö. 


Bredbandstjänster erbjuds i dagsläget företag och privatpersoner i Blekinge & Kronobergs Län men planer för nya geografiska områden finns. Ansluten Hosting satsar mycket på utrustning, men även på support. Till skillnad från de större aktörerna har de snabb responstid och personligt bemötande.


– Vi är mindre än våra rikstäckande konkurrenter, men vi har en lokal närvaro, är snabba och har hög kvalité på internetleveransen, säger Marcus.


Support, övervakning och underhåll utgör en stor del av den dagliga verksamheten för Circom och Ansluten Hosting. Support kan vara knuten till en specifik produkt eller tjänst eller omfatta en hel IT-miljö. Circom hjälper sina kunder både på distans och på plats. Vi har stora kunder som vi supportar över hela Norden både på distans och på plats. Detta gör vi genom egen personal och tillsammans med samarbetspartners.


– Vi försöker lösa problemen på distans, eftersom det är mer kostnadseffektivt och miljövänligare om vi inte behöver skicka ut en tekniker, säger Marcus.


181067 C1


När Circom söker ny personal letar de efter yngre personer med ett intresse för, och en kompetens inom IT-teknik. För Circom är dock den sociala aspekten viktigare än att kunna alla system från början. Då man spenderar mycket tid med att prata med kunderna är det viktigt att kunna använda ett språk som kunderna förstår. 


– Vi är lätta att kommunicera med och är inga IT-nördar. Vi kanske inte alltid behöver förklara allt rent tekniskt men vi förstår vad du menar och gör allt för att hjälpa dig, säger Marcus.


I dagens IT-samhälle har världen krympt. Vi kan få IT-support från människor som inte ens behöver sitta i samma land. Molntjänster gör att vi kan lagra information i en server på andra sidan planeten. Circom framhåller att det finns fördelar med geografisk närhet till sina kunder. Därför har man nu även öppnat ett kontor i Kristianstad, en stad där man redan har ett antal kunder.


– Vi har fått ett varumärke i Karlshamn med omnejd som satt sig. Vi har uppnått en mognad, skapat en bra bas med refererande kunder, säger Marcus. Därför satsar vi nu vidare på nya geografiska marknader och med nya spännande kunduppdrag.


Läs mer...

2018-02-14 13:30

181052 LF1

Erfaren fondförvaltare med framtidstro

Artikel Ingen annan fondförvaltare i Sverige har så lång erfarenhet av europeiska aktier som Håkan Lundmark. I nära 30 år har han verkat som framgångsrik förvaltare av miljardbelopp på den europeiska marknaden....
181071 NC2

Netcomp ger det lilla företaget stora möjligheter!

Artikel IT-företaget Netcomp ligger i Blekinge och drivs av Magnus Söderberg. Netcomp satsar på att hitta IT-lösningar till stora liksom små till medelstora företag och genom deras system kan även de mindre företagen...

  Faktaruta

  Spår-bild

  Podcasten Spår

  Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

  __ProgrammeraMera2016KarinNygards2

  Digitalisera skolan

  Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

  __MG_9672

  Från förort till finrum

  Bröderna Güven driver stans bästa krogar

  Arkiv