181038 FL1

Locus har ungdomen i fokus

Locus är ett HVB-hem som drivs av Frälsningsarmén. Här har man ett systemteoretiskt synsätt, vilket innebär att man tar hänsyn till alla aspekter i ungdomarnas liv för att hjälpa dem.

Locus är ett HVB-hem som drivs av Frälsningsarmén och som därmed arbetar med en kristen och allmänmänsklig värdegrund. Detta innebär inte att ungdomarna som kommer hit måste vara kristna - alla är välkomna oavsett religion eller utebliven sådan. Vi ser till de fysiska, psykiska, sociala och andliga behoven, säger Helena Josephson, som är biträdande verksamhetschef på Locus och förtydligar med att de värnar om en meningsfull tillvaro. 


181038 FL2


Ungdomarna som fått beslut om att bo på HVB-hem kan, av en eller annan anledning, inte bo hemma. Detta beror antingen på psykiska eller psykosociala besvär som inte sällan är grundat i både föräldrarna och ungdomarna själva. Locus har kompetensen att ta hand om ungdomar som har psykiska besvär, men tar inte emot ungdomar med befintliga missbruksproblem eller som är kriminellt belastade. När Locus får en förfrågan från socialtjänsten inleds en process som börjar med att avgöra om ungdomen och Locus matchar varandra. Efter ett par möten får både ungdomen och Locus ta ställning till om de är nöjda med matchningen. Alla som flyttar in här, bor här frivilligt, förklarar Helena.


Mycket av arbetet Locus utför handlar om att upprätta dagliga rutiner. Ungdomarna äter måltider på fasta tidpunkter och får lära sig saker som att tvätta, laga mat och betala räkningar. Planen för många av ungdomarna är att de ska få eget boende när de flyttar från Locus. Så de förbereds för att bli självständiga vuxna. På Locus har man ett system-teoretiskt synsätt när man jobbar med ungdomarna.


– Vi ser att ungdomen påverkas av alla system den ingår i. Kroppen är ett system liksom själen, familjen, Locus, släkt, vänner, skola samhälle med mera. När en ungdom har ett problem är det många system som påverkar. Utifrån systemisk kunskap om problems orsaker och lösningar arbetar vi individuellt med ungdomen, och med familj skola med mera, förklarar Helena.


181038 FL3


Mycket av det arbete som görs handlar om att bygga upp och reparera ungdomens tillit och få förståelse för sin situation och bakgrund.  Det är ett svårt men givande arbete, som kräver en trygg miljö och eldsjälar bland medarbetarna. Kjell Olsson, som är verksamhetschef på Locus tror att det faktum att de drivs just av Frälsningsarmén, som inte drivs av vinstintresse i första hand, spelar stor roll. För att vara en privatägd verksamhet är de, tekniskt sett, ”överbemannade”.


– Frälsningsarmén har valt att satsa på att ge oss den personal vi behöver, så det får kosta lite mer, säger han. 

 


Läs mer...

2018-01-22 11:45

193001 KF7

Ett kök med ett stort och vilt hjärta

Artikel KingFisher i Mariestad är en modern och trendinkännande viltrestaurang med tentaklerna ut i världen. Smakerna är hämtade från det svenska, franska, italienska och amerikanska köket. Men även andra delar...
192023 BB3

”Vi är med kunderna hela livet”

Artikel En blombukett som betyder. Till ett tillfälle som betyder. Födsel, födelsedag, bröllop och begravning. Blommor är för hela livet.

Faktaruta

  • Frälsningsarmén Locus
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
    Grev Turegatan 66
    114 38 Stockholm
  • Telefon: 08-667 21 82
Spår-bild

Podcasten Spår

Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

__MG_9672

Från förort till finrum

Bröderna Güven driver stans bästa krogar

__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

Arkiv