181038 FL1

Locus har ungdomen i fokus

Locus är ett HVB-hem som drivs av Frälsningsarmén. Här har man ett systemteoretiskt synsätt, vilket innebär att man tar hänsyn till alla aspekter i ungdomarnas liv för att hjälpa dem.

Locus är ett HVB-hem som drivs av Frälsningsarmén och som därmed arbetar med en kristen och allmänmänsklig värdegrund. Detta innebär inte att ungdomarna som kommer hit måste vara kristna - alla är välkomna oavsett religion eller utebliven sådan. Vi ser till de fysiska, psykiska, sociala och andliga behoven, säger Helena Josephson, som är biträdande verksamhetschef på Locus och förtydligar med att de värnar om en meningsfull tillvaro. 


181038 FL2


Ungdomarna som fått beslut om att bo på HVB-hem kan, av en eller annan anledning, inte bo hemma. Detta beror antingen på psykiska eller psykosociala besvär som inte sällan är grundat i både föräldrarna och ungdomarna själva. Locus har kompetensen att ta hand om ungdomar som har psykiska besvär, men tar inte emot ungdomar med befintliga missbruksproblem eller som är kriminellt belastade. När Locus får en förfrågan från socialtjänsten inleds en process som börjar med att avgöra om ungdomen och Locus matchar varandra. Efter ett par möten får både ungdomen och Locus ta ställning till om de är nöjda med matchningen. Alla som flyttar in här, bor här frivilligt, förklarar Helena.


Mycket av arbetet Locus utför handlar om att upprätta dagliga rutiner. Ungdomarna äter måltider på fasta tidpunkter och får lära sig saker som att tvätta, laga mat och betala räkningar. Planen för många av ungdomarna är att de ska få eget boende när de flyttar från Locus. Så de förbereds för att bli självständiga vuxna. På Locus har man ett system-teoretiskt synsätt när man jobbar med ungdomarna.


– Vi ser att ungdomen påverkas av alla system den ingår i. Kroppen är ett system liksom själen, familjen, Locus, släkt, vänner, skola samhälle med mera. När en ungdom har ett problem är det många system som påverkar. Utifrån systemisk kunskap om problems orsaker och lösningar arbetar vi individuellt med ungdomen, och med familj skola med mera, förklarar Helena.


181038 FL3


Mycket av det arbete som görs handlar om att bygga upp och reparera ungdomens tillit och få förståelse för sin situation och bakgrund.  Det är ett svårt men givande arbete, som kräver en trygg miljö och eldsjälar bland medarbetarna. Kjell Olsson, som är verksamhetschef på Locus tror att det faktum att de drivs just av Frälsningsarmén, som inte drivs av vinstintresse i första hand, spelar stor roll. För att vara en privatägd verksamhet är de, tekniskt sett, ”överbemannade”.


– Frälsningsarmén har valt att satsa på att ge oss den personal vi behöver, så det får kosta lite mer, säger han. 

 


Läs mer...

2018-01-22 11:45

182119 HK1

För alla olika hissar

Artikel I nästan alla byggnader idag finns en hiss som troget tar gästerna upp eller ner. Några av dem är gamla med skramlande gallergrindar, andra är högteknologiskt toppmoderna. Gemensamt för alla är att de...
183073 SB&B4

Sandviksgården – lyxigt vandrarhem, festsal och 50-talsbutik

Artikel För sex år sedan flyttade Sandra Karlsson från Malmö till Kolmården. Hon tog med sin dansskola, en häst och en himla massa energi!

Faktaruta

  • Frälsningsarmén Locus
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
    Grev Turegatan 66
    114 38 Stockholm
  • Telefon: 08-667 21 82
Welcome Webb3

Welcome App

Digitaliserad integration

Marre1_webb

Mästerfrisören Marre

Har aldrig en dålig dag

Holknekt_webb3

Per Holknekt

Från brädan till scenen

Arkiv