186030 FG1

Öppenhet och öppen scen

Fridegårdsgymnasiet i Håbo är en skola som samlar olika verksamheter i samma byggnad. Öppna ytor, väggar av glas och en öppen scen för alla skapar gemenskap.

Catharina Wakim, rektor samt verksamhetschef på Fridegårdsgymnasiet och Håbo vuxenutbildning:


– Vi är en skola med många typer av verksamheter i samma hus. Vi erbjuder programmen: Ekonomi, Samhällsvetenskap, Naturvetenskap och Teknik liksom gymnasiesärskola, program för ungdomar med autism, flera introduktionsprogram samt musikskolan. Vi jobbar på kulturen att vara en skola, men att vi kan vara olika i den skolan.


Alla elever från de olika verksamheterna finns i ett gemensamt elevråd. Flera gemensamma projekt drivs i skolan för att öka samhörigheten. En öppen scen är ett av flera projekt.


– Det är öppet för alla våra elever att ställa sig på scenen för att framföra musik, poesi eller en föreställning, berättar Catharina. På vår skola vi vill se varandra. Skolans lokaler har glasväggar och öppna ytor. Atmosfären andas gemenskap. Våra elever lär sig att påverka och känner att de kan och får, samt att här finns en given plats för alla.


Catharina jobbar nära sina två biträdande rektorer, Anders Olsson och Jan Hansson, samt övriga av skolans personal som alla är starkt engagerade i skolan. Fridegårdsgymnasiet satsar också stort på Elevhälsan och olika hälsofrämjande projekt.


– Varje onsdag bryter vi undervisning mellan klockan 13-14. Under den timmen jobbar med vi olika program för att ge eleverna stöttning i självledarskap. Här lär sig eleverna hur de själva kan förhålla sig till sin egen hälsa, påverka sitt eget mående och sin utveckling.  Projektet har gett riktigt bra resultat.


Skolans värdegrund är framtagen av skolans eget personalteam. Det har resulterat i en skola med ett engagemang för framtiden, för det demokratiska samhället, med visionen att barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för kunskapsutveckling och personlig utveckling. Studietiden ska vara trygg och alla ska känna sig lika behandlade.


Skolan har nolltolerans mot kränkningar och diskriminering. Catharina menar att de som lämnar skolan efter avslutad studietid ska ha fått med sig en självklar självkänsla, gott självförtroende, kunskap om vem man själv är och vad man vill gå vidare med.


– Vi arbetar för gemenskap, trivsel, kunskap, personlig utveckling, goda relationer och för att eleverna ska få intressanta skoldagar, avrundar rektor Catharina.

Läs mer...

2018-10-18 10:15

192063 OW3

Allas rätt till en giftfri vardag

Artikel Trä ses som en miljövänlig produkt i sig men för ett antal år sedan användes såväl arsenik som krom för att tryckimpregnera virke. OrganoWood tillverkar miljöklassat trä som ger röt- och flamskydd samt...
bild1

Gamification och vikten av digitalisering för företag

Artikel Gamification blev ett allmänt begrepp 2013, men viftades bort av vissa som något för att locka de yngre generationerna till handel och användning. Men det är mycket mer än så och de företag som hoppade...
6

Löwengrip

Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

_Anette2

Stockholms affärsänglar

Investerar i unga, innovativa företag

_Skincity-pressbild

Eldsjälen bakom skönhetsimperiet

Professionell hudvård online

Arkiv