175082 KG2

Arbetsro i skolan ger bättre studieresultat

Kärrtorps gymnasium har efter en del motgångar tagit nya tag om trygghet, trivsel och välfungerande lektioner. Något som, enligt nya rektorn Pernilla Ericols resulterat i goda studieresultat och nöjda elever.

Kärrtorps gymnasium är en klassisk studieförberedande skola med tre huvudprogram: Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Utöver det har skolan även Språkintroduktion för nyanlända elever.


– Vi har haft fler än tusen elever vissa läsår, men backar bandet lite från att ha varit jättestora till att nu bygga på det vi har och se till att våra elever är trygga, trivs och lyckas med sina studier, säger Pernilla, rektor på skolan sedan i fjol.


175082 KG3


Kärrtorps gymnasium är en skola för mänskliga rättigheter och har ett nära samarbete med Amnesty International. Som en del i det arbetet satsar skolan mycket på att eleverna ska ha så många kontakter med samhället utanför skolan som möjligt. Skolan arbetar medvetet med utflykter och studiebesök och eleverna besöker till exempel riksdagen och muséer men gör även längre resor som exempelvis till Auschwitz. Skolan bjuder också ofta in gästföreläsare.


– I år kommer vi att ha ett särskilt fokus på teaterupplevelser. Så många elever som möjligt ska se föreställningar som är kopplade till skolans likabehandlingsarbete, säger Pernilla.


Pernilla blev rektor i samband med skolans 60-årsjubileum. De senaste åren har skolans popularitet minskat. Detta var en av anledningarna till att Pernilla, som har 20 års erfarenhet, erbjöds tjänsten som rektor. Trygghet och trivsel är något Pernilla arbetat väldigt aktivt med sedan hon kom till Kärrtorps gymnasium. 


Mycket av detta arbete handlar om att ge eleverna arbetsro. Därför har en del nya ordningsregler införts. I klassrummet är det alltid pedagogen som bestämmer placeringarna av eleverna. De som kommer i tid ska få hela sin lektion utan att störas, därför släpps de som kommer för sent in först efter en kvart. Mobiltelefoner kan vara goda pedagogiska hjälpmedel, men används under lektionstid endast när läraren säger till.


175082 KG1


Pernilla är medveten om att vissa av reglerna ses som kontroversiella av eleverna, men kan se att de redan får lektionerna att fungera bättre. Det är också väldigt viktigt att vi respekterar och gillar varandra och vi arbetar mycket med att stärka goda relationer mellan vuxna och ungdomar, berättar Pernilla.


– Min stora vision och det vi arbetar för är att alla våra elever ska vara nöjda och lyckas med sina studier. 


Alla elever i Stockholm som läser andra året på gymnasiet svarar på en enkätundersökning varje år. På bara ett år har Kärrtorps gymnasium på flera områden fått dubbelt så bra resultat. Och det är bara början, menar Pernilla. 


Besök Kärrtorps gymnasium på Öppet Hus tisdag 30 januari mellan klockan 18:00 - 20:00. 

Läs mer...

2018-01-11 09:45

184058 BON2

Sugen på kombinerad tvål och schampokaka?

Artikel Nea Of Sweden AB har funnits sedan 2003. Det har tagit nästan 15 år för Gunnar och Carina Smith – att kunna presentera en nära på komplett produkt portfölj av noggrant utprövade ekologiska produkter för...
184056 BW1

Garanterar sänkta energikostnader

Artikel Bewe Energiteknik förundras över hur få fastighetsägare det är som verkligen förstår hur mycket pengar det går att spara, och hur stor den miljömässiga insatsen blir, genom att göra en grundlig utredning...

Faktaruta

  • Kärrtorps Gymnasium
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
    Karlsövägen 9-15
    121 55 Johanneshov
  • Telefon: Telefon: 08-508 325 00
 _Bild 15

Persisk Mat

Följ med på vägen till det persiska köket

Marre1_webb

Mästerfrisören Marre

Har aldrig en dålig dag

_Skincity-pressbild

Eldsjälen bakom skönhetsimperiet

Professionell hudvård online

Arkiv