173059 RS

Ett steg framåt är alltid rätt väg att gå

Rätt Spårgruppen grundades för 25 år sedan som ett HVB-hem för pojkar mellan 13 och 21 år som fastnat i missbruk, kriminalitet eller annat destruktivt beteende. I dag har verksamheten utvecklats till att omfatta ett helhetskoncept med HVB-hemmet som nav.

Under många år har HVB-hemmet Fristad varit ett av Sveriges ledande behandlingshem för tonårspojkar som av olika anledningar hamnat fel i livet. För några år sedan stod grundaren Hans Johansson inför ett vägval - att fatta beslut om hur framtiden för verksamheten skulle se ut. 


– Jag hade två val, att öppna fler elevhem eller att på olika sätt utveckla Fristad. 

Valet föll på det senare alternativet.


– Jag insåg att mitt fokus ska ligga på hur vi kan arbeta för att vidmakthålla kvaliteten i behandlingen och för att lyckas med det behövde jag knyta fler verksamheter till HVB-hemmet, förklarar han. 


Utgångspunkten har alltid varit att sätta in välövervägda åtgärder för att sedan noga utvärdera vad som har fungerat bra respektive mindre bra.  


– För att säkra kvaliteten i vårdkedjan behövs tre saker; personal som stannar länge, modet att alltid tänka framåt samt att komplettera verksamheten med sådant som våra killar behöver, säger Hans. 


173059 RS1


Ett exempel är att många av de pojkar som kommer till Fridstad inte har något att återvända till när de avslutat sin behandling. Ofta kommer de från trasiga familjeförhållanden, de saknar fritidssysselsättningar och fullständig skolgång.

– Det enda som väntar där hemma är det gamla gänget, säger Hans. 


För att hjälpa dessa ungdomar inledde man för några år sedan ett samarbete med öppenvårdsföretaget Novaskill. 

– Genom att tillsammans med Novaskill erbjuda killarna hjälp med bland annat skola, praktik och körkort utvidgar vi vårt stöd på resan mot ett liv utan droger och kriminalitet.


Samarbetet skulle visa sig framgångsrikt och Novaskill är numera en del av Rätt Spårkoncernen. Novaskills insatser kompletterades senare med familjehemsverksamhet för de pojkar som är för unga för öppenvård. 


Fristads familjehem är helt vanliga familjer där ungdomarna får stöd i att bygga upp en fungerande vardag med skola, socialt liv och fritidsintressen. 


– Som familjehem är det viktigt att man kan erbjuda en trygg tillvaro med vuxen närvaro och för att klara detta uppdrag får alla våra familjer kontinuerligt stöd, berättar Hans. 


För att locka kompetens och kvalitetssäkra verksamheten utvecklade Rätt Spårgruppen för några år sedan ett webbaserat journalföringssystem och behandlingsstöd. Även det skulle visa sig mycket framgångsrikt och i dag används tjänsten i en rad olika verksamheter som kvinnojourer, hem för ensamkommande flyktingbarn samt familjehem.


– För en lyckad vårdkedja krävs främst kompetent personal som trivs med den utmaning som det innebär att arbeta med våra ungdomar. De insatser vi gör syftar även till att skapa en intressant och utvecklande arbetsplats. 


173059 RS2


Flera gånger under intervjun återkommer Hans just till personalen och hur viktiga de är för ungdomarna och verksamheten i stort. Behandlingsassistenterna är vår ryggrad säger han, utan dem ingenting. 


Utbildning och en fungerande skolgång är helt avgörande för hur de unga ska lyckas bygga sig ett nytt liv. Rätt Spår har i många år haft ett mycket fruktbart samarbete med Ärentunaskolan där ett professionellt team av pedagoger och behandlingsassistenter välkomnat ungdomarna från Fristad. 


– Vi har länge haft planer på en egen skola men det har inte blivit av eftersom samarbetet med Ärentuna är så bra. Nu är det i alla fall dags och någon gång under 2018 hoppas jag att vi ska kunna slå upp portarna till Rätt Spårs egen skola. 


Rätt Spårgruppen erbjuder vidare en rad utbildningar för andra som arbetar med någon form av beteendeförändringsfrågor. Utbildningarna är baserade på den erfarenhet som man har skaffat sig under de 25 år som gått sedan HVB-hemmet öppnades. 


– Jag brukar säga att det inte finns något som slår egen erfarenhet, säger Hans. 


I utbudet finns utbildningar och föreläsningar i bland annat journalföring, motiverande intervjuer och social perceptionsträning. Att vidmakthålla kvaliteten i vårdkedjan är en ständigt pågående process. Just nu arbetar man exempelvis aktivt med att involvera vårdnadshavare i behandlingsprogrammet. 


– Med hjälp av rollspel och möten med andra i samma situation hjälper vi familjerna att lyckas i kampen för sina barn, avslutar Hans. 


Läs mer...

2017-10-18 15:00

175025 TC2

Välkommen till Norrlands Hawaii!

Artikel Tranviken Beach är ett havsbad med camping på Alnö utanför Sundsvall vars långgrunda och mycket barnvänliga strand är utsedd till en av Sveriges absolut bästa sandstränder. Utöver det helt unika havsbadet...
175088 MS3

En skola i framkant

Artikel Matteusskolan är en innerstadsskola i Stockholm vars vision är att förbereda sina elever för framtiden. Detta reflekteras av skolans slogan: Kunskap är makt.

Faktaruta

  • Rätt Spår Gruppen
  • E-post
  • Hemsida
  • Adress:
    Ekeby bruk 35
    752 75 Uppsala
  • Telefon: 018-56 54 91
DriveNow_puff

Dela bil?

Carsharing är ett växande alternativ till egen bil.

Träning_puff_webb

Kom i form – vid en sten

Fem enkla övningar för en finare figur.

DSC_7374_webb_puff

Går mot strömmen

All vinst till välgörenhet – Godels unika affärsmodell skapar många frågetecken. 

Arkiv