175029 SF1175029 SF5

Nyfikenhet och kreativitet är vägen till kunskap

Genom ett gott samarbete mellan de kommunala förskolorna i Ödåkra har pedagogerna hittat ett kollegialt arbetssätt som fungerar. Allt med hjälp av ett kreativt utbyte av idéer, en lyckad ”vi-känsla” och ett välkomnande av ny teknik som integreras i lärandet.

De i dag sex förskolorna har alla ett fokus på det sociala samspelet, trygghet och trivsel. Förskolorna är belägna i Ödåkra, ett lugnt område som ligger strax utanför Helsingborg. Pedagogerna från samtliga förskolor är alla sammansvetsade och träffas regelbundet för att bolla idéer, utvärdera verksamheten och se vilka utvecklingsbehov som finns. 


Eva Mangbo är förskolechef för hela området och förklarar tillsammans med IKT-pedagogen och de biträdande förskolecheferna hur de ser på sitt samarbete.


175029 SF2


– Sedan 2013 har vi arbetat med att få en ”vi-känsla i området.” I praktiken innebär det att vi har ett väl utvecklat kollegialt samarbete mellan förskolorna, vilket fungerat väldigt bra då vi har samma ambitioner och mål inom verksamheten, säger Eva.


Ett av förskolornas fokusområden är digitaliseringen, det vill säga hur vi kan utveckla arbetet med teknik tillsammans med barnen. Tekniken används som ett verktyg för att utveckla lärandet. Det är ett sätt för barnen och pedagogerna att tillsammans utforska något nytt. Det leder oss osökt in på ett återkommande ord under vårt samtal, nämligen ”medforska.” Att vara medforskande är att lära tillsammans med barnen. Det kan handla om att utforska ett spel eller att hjälpa barnen hur man söker och hittar information.


– På förskolorna vill vi väcka nyfikenhet, skapar inspiration och öka viljan till att prova och upptäcka nya saker för barnen. I leken provar barnen sina nya erfarenheter och det är då viktigt att vi pedagoger finns med som medforskare och inspiratörer, säger Eva.


175029 SF4


På Ödåkras förskolor är det viktigt att alla barn blir sedda och hörda och att de pedagogerna aktivt arbetar för att alla ska känna sig delaktiga i verksamheten. Att just tekniken inspirerar till lek ser de flera exempel på. I en av applikationerna finns ett spel med en affär där det går att köpa saker och göra prislistor. Det inspirerar barnen till att dra igång en lek i rummet där de agerar kassörska och kund. Eller så kan man projicera till exempel ett akvarium på väggen eller golvet, och på så sätt förflytta sig till en helt annan miljö.


Målet är att ge barnen möjlighet till att uttrycka sig och kommunicera på många olika sätt, menar Eva. Pedagogerna får kontinuerlig kompetensutveckling bland annat inom digitala verktyg och hur de ska användas i det pedagogiska arbetet. Nyfikenhet är Ödåkras förskolors drivkraft och det tillsammans med kreativitet är en bra väg till kunskap.  


– Vilja till förändring är vår styrka. Vi inser att det enda vi vet om framtiden är att den kommer att se annorlunda ut. Vi vågar välja nya vägar och tror att allt är möjligt.


Pedagogerna i Ödåkra hälsar alla barn välkomna till en plats för kunskap, lärande, skratt och massor av kreativa idéer.


Läs mer...

2017-09-20 13:30

184064 JE3

Jordnära installerar solpaneler

Artikel Jordnära Elteknik i Kungälv är ett relativt nystartat och hungrigt företag som ägs av Niklas Hansson, med sju års erfarenhet som elektriker – och ett starkt driv.
184040 DS1

En ren drömskoaffär för barn i Vasastan – och på webben

Artikel Marielle Edlund, ägare av barnskobutiken Drömskor i Vasastan, Stockholm, tyckte tillvaron blev ”lite gubbig” när hon satt med i ledningsgruppen till ett börsnoterat företag. Efter 15 år sade hon upp sig...

  Faktaruta

  • Snöbollsgatans förskola
  • Hemsida
  • Adress:
   Snöbollsgatan 8
   254 73 Ödåkra
  • Telefon: 042-10 51 35
  DriveNow_puff

  Dela bil?

  Carsharing är ett växande alternativ till egen bil.

  Spår-bild

  Podcasten Spår

  Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

  Marre1_webb

  Mästerfrisören Marre

  Har aldrig en dålig dag

  Arkiv