182023 WTF3

En bransch i stark förändring

Bengt Westerlund har arbetat med plåt och hantverk sedan 1981 då han ändrade inriktning från att ha varit smed. Idag driver han Westerlunds Tak och Fasad som numera är ett familjeföretag som sonen kommer att ta över. Bengt berättar om branschen idag och hur den har förändrats under åren.

Idag går den svenska byggbranschen framåt med många olika satsningar runt om i landet. Vi ser en stor del nyproduktion men också flera projekt med att renovera och bevara äldre kulturbyggnader. Genom lång erfarenhet kan Bengt ge besked i förväg om hur lång tid arbetet kommer att ta och vilka eventuella hinder som kan dyka upp. Det gör att samarbetet med andra inblandade företag löper friktionsfritt.


182023 WTF2


– Jag vill alltid att kunden lämnar tydliga anvisningar om vad de förväntar sig angående tidsplan och annat då det gör att jag kan vara tydlig tillbaka. Jag vet vad som krävs för olika typer av jobb och kan ge besked direkt.


I och med att många plåtslagare försvann från branschen vid 90-tals krisen är det idag många utländska aktörer på den svenska marknaden och det kan bli problem om de inte kan de svenska villkoren tillräckligt väl.


– De utländska hantverkarna är ofta bra på det de gör, men man ser också att språkhinder och dålig kunskap om den svenska marknaden gör att det lätt blir problem. Det är lätt att tro att man har förstått varandra och först när arbetet är klart inser man att man faktiskt inte hade det.


Westerlunds Tak och fasad arbetar nu med ett stort projekt som kräver noggrann planering. Det är ett arbete på Arlanda på 1 200 kvadratmeter väggtäckning och fläktrum samt 500 löpmeter krönplåt och fasadlister. 


– Jag tycker om när det är lite att bita i så att jag får tänka till och använda huvudet, menar han. Det ska röra på sig och vara stimulerande, det är då man växer!


182023 WTF1


Det behöver inte vara storleken på jobbet som utmanar, utan ibland är det andra saker. Gamla kulturbyggnader kan vara kluriga både i de tekniska lösningarna, men också i hur man ska kunna utföra arbetet på ett säkert sätt på ett högt tak bland tinnar och torn.


– Säkerheten är otroligt viktig och det kan vara en utmaning i sig att få fast alla gubbar på taket, menar Bengt. Nu arbetar jag också tillsammans med min son som så småningom ska ta över verksamheten. Men än så länge känner jag mig behövd, så nog kommer jag att vara kvar några år till, säger Bengt med ett skratt.

Läs mer...

2018-02-22 10:00

185061 AWG3

”Vi skapar Anna Whitlocks själ tillsammans”

Artikel Det är bara att gratulera Stockholms framtida gymnasieelever! Mitt i huvudstaden tornar sig ett nytt kunskapspalats upp. Skolan tar sig an vår tids stora globala frågor och satsar på bildning och innovation...
186008 KR1

Natur och djur – lugnar och läker

Artikel Vill du må bättre, orka mer, öka motivationen eller ta dig tillbaka in i arbetsliv och sociala sammanhang? Naturunderstödd rehabilitering är en aktiv rehabilitering i landsbygdsmiljö.

Faktaruta

naim 4

Superdeisgnern Naim Josefi

Skapar magi.

__ProgrammeraMera2016KarinNygards2

Digitalisera skolan

Karin Nygårds sprider digital kunskap i skolans värld

Spår-bild

Podcasten Spår

Oskyldigt dömda måste kunna få upprättelse

Arkiv